Giải bài 1 2 trang 55 sgk Toán 7 tập 2

Hướng dẫn giải Bài §1. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác, chương III – Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác – Các đường đồng quy của tam giác, sách giáo khoa toán 7 tập hai. Nội dung bài giải bài 1 2 trang 55 sgk toán 7 tập 2 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần hình học có trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 7.


Lý thuyết

1. Định lý 1

Trong một tam giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn.

Giải bài 1 2 trang 55 sgk toán 7 tập 2

Trong tam giác ABC nếu AC > AB thì \(\widehat B > \widehat C\)

2. Định lý 2

Trong một tam giác cạnh đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn.

Trong tam giác ABC nếu\(\widehat B > \widehat C\) thì AC > AB

Nhận xét:

Trong \(\Delta ABC\,,\,\,AC > AB \Leftrightarrow \widehat B > \widehat C\)

Trong tam giác tù (hoặc tam giác vuông), góc tù (hoặc góc vuông) là góc lớn nhất nên cạnh đối diện với góc tù (hoặc góc vuông) là cạnh lớn nhất.

Dưới đây là phần Hướng dẫn trả lời các câu hỏi có trong bài học cho các bạn tham khảo. Các bạn hãy đọc kỹ câu hỏi trước khi trả lời nhé!


Câu hỏi

1. Trả lời câu hỏi 1 trang 53 sgk Toán 7 tập 2

Vẽ tam giác \(ABC\) với \(AC > AB\). Quan sát hình và dự đoán xem ta có trường hợp nào trong các trường hợp sau:

1) \(\widehat A = \widehat B\)

2) \(\widehat B > \widehat C\)

3) \(\widehat B < \widehat C\)

Trả lời:

Ta vẽ \(ΔABC\) có \(AB = 4\; cm; AC = 5\; cm\).

Quan sát hình, ta dự đoán xảy ra trường hợp 2) \(\widehat B > \widehat C\)


2. Trả lời câu hỏi 2 trang 53 sgk Toán 7 tập 2

Gấp hình và quan sát:

– Cắt một tam giác \(ABC\) bằng giấy với \(AC > AB\) (h.1)

– Gấp tam giác \(ABC\) từ đỉnh \(A\) sao cho cạnh \(AB\) chồng lên cạnh \(AC\) để xác định tia phân giác \(AM\) của góc \(BAC\), khi đó điểm \(B\) trùng với một điểm \(B’\) trên cạnh \(AC\) (h.2).

Hãy so sánh góc \(AB’M\) và góc \(C\).

Trả lời:

Ta có \(\widehat {AB’M}\) là góc ngoài của tam giác \(MB’C\) do đó:

\(\widehat {AB’M} = \widehat {B’MC} + \widehat {C}\)

Suy ra: \(\widehat {AB’M} > \widehat C\).


3. Trả lời câu hỏi 3 trang 55 sgk Toán 7 tập 2

Vẽ tam giác \(ABC\) với \(\widehat B > \widehat C\). Quan sát hình và dự đoán xem ta có trường hợp nào trong các trường hợp sau:

1) \(AB = AC\)

2) \(AB > AC\)

3) \(AC > AB\).

Trả lời:

Ta vẽ tam giác \(ABC\) có \(\widehat B = {70^o};\,\,\widehat C = {50^o}\)

Quan sát hình, ta dự đoán xảy ra trường hợp 3) \(AC > AB\).

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài 1 2 trang 55 sgk toán 7 tập 2. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần hình học 7 kèm bài giải chi tiết bài 1 2 trang 55 sgk toán 7 tập 2 của Bài §1. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác trong chương III – Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác – Các đường đồng quy của tam giác cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 1 2 trang 55 sgk toán 7 tập 2
Giải bài 1 2 trang 55 sgk toán 7 tập 2

1. Giải bài 1 trang 55 sgk Toán 7 tập 2

So sánh các góc của tam giác ABC, biết rằng:

AB = 2cm, BC = 4cm, AC = 5cm

Bài giải:

Ta có: Trong tam giác ABC, góc đối diện của BC là góc A, góc đối diện của AC là góc B, góc đối diện của AB là góc C

Mà AB < BC < AC nên \(\widehat C < \widehat A < \widehat B\)


2. Giải bài 2 trang 55 sgk Toán 7 tập 2

So sánh các cạnh của tam giác ABC, biết rằng:

\(\widehat A = {80^o};\,\,\widehat B = {45^o}\)

Bài giải:

Ta có: \(\widehat A + \widehat B + \widehat C = {180^o} \Leftrightarrow \widehat C = {180^o} – {80^o} – {45^o} = {55^o}\)

\(\widehat A > \widehat C > \widehat B \Leftrightarrow BC > AB > AC\)


Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 7 với giải bài 1 2 trang 55 sgk toán 7 tập 2!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com