Giải bài 22 23 24 25 trang 112 113 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn giải Bài §5. Tia, chương I – Đoạn thẳng, sách giáo khoa toán 6 tập một. Nội dung bài giải bài 22 23 24 25 trang 112 113 sgk toán 6 tập 1 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần hình học có trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 6.


Lý thuyết

1. Tia

Hình gồm điểm $O$ và một phần đường thẳng bị chia bởi điểm $O$ được gọi là một tia gốc $O$ (còn được gọi là một nửa đường thẳng gốc O).

2. Hai tia đối nhau

Hai tia chung gốc $Ox$ và $Oy$ tạo thành đường thẳng $xy$ được gọi là hai tia đối nhau.

Nhận xét: Mỗi điểm đường thẳng là gốc chung của hai tia đối nhau.

3. Hai tia trùng nhau

Lấy điểm $B$ khác $A$ thuộc tia $Ax.$

Tia Ax còn có tên là tia AB. Trên hình 29, tia Ax và tia AB là hai tia trùng nhau.

Chú ý: Hai tia không trùng nhau còn được gọi là hai tia phân biệt.

4. Ví dụ minh họa

Trước khi đi vào giải bài 22 23 24 25 trang 112 113 sgk toán 6 tập 1, chúng ta hãy tìm hiểu các ví dụ điển hình sau đây:

Ví dụ 1:

Trên đường thẳng x’x có bốn điểm A,B,C,D theo thứ tự ấy. Trong các tia gốc B: BA, BC, BD, hãy tìm:

a) Các tia đối nhau

b) Các tia trùng nhau.

Bài giải:

a. Các tia đối nhau BA, BC (hoặc BA, BD)

b. Các tia trùng nhau: BC, BD.

Ví dụ 2:

Vẽ đường thẳng xy. Lấy điểm O bất kì trên xy.

a. Viết tên hai tia chung gốc O. Tô đỏ một trong hai tia. Tô xanh tia còn lại.

b. Viết tên hai tia đối nhau. Hai tia đối nhau có những đặc điểm gì?

Bài giải:

a. Tia Ox và tia Oy.

b. Hai tia đối nhau Ox và Oy có hai tính chất: Chung gốc O, tạo thành đường thẳng xy.

Ví dụ 3:

Vẽ hai tia đối nhau Ox, Oy.

a. Lấy \(A \in Ox,\,\,B \in \,\,Oy.\) Viết tên các tia trùng với tia Ay.

b. Hai tia AB và Oy có trùng nhau không? Vì sao?

c. Hai tia Ax và By có đối nhau không? Vì sao?

Bài giải:

a. Các tia trùng với tia Ay là AO, AB

b. Hai tia AB và Oy không trùng nhau, vì chúng không chung gốc

c. Hai tia Ax và By không đối nhau, vì chúng không chung gốc

Ví dụ 4:

Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng theo thứ tự đó.

a. Trong ba điểm A, B, C nói trên thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

b. Viết tên hai tia đối nhau gốc B.

Bài giải:

a. Trong ba điểm A, B, C thẳng hàng theo thứ tự đó thì điểm B nằm giữa hai điểm còn lại.

b. Tia BA và tia BC đối nhau gốc B.

Ví dụ 5:

Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng theo thứ tự đó.

a. Viết tên các tia gốc A, gốc B, gốc C

b. Viết tên các tia trùng nhau.

c. Xét vị trí của điểm A đối với tia BA và đối với tia BC.

Bài giải:

a. Có 6 tia: AB, AC, BA, BC, CB, CA

b. Tia AB và tia AC trùng nhau, tia CB và tia CA trùng nhau

c. A thuộc tia BA

A không thuộc tia BC.

Ví dụ 6:

Vẽ ba điểm thẳng hàng A, B, C sao cho điểm B nằm giữa hai điểm A, C. Sau đó hãy kể tên: các tia, các cặp đối nhau, các cặp tia phân biệt, các cặp tia trùng nhau có trong hình vẽ đó.

Bài giải:

Ta có thể vẽ như hình

Khi đó có:

– Các tia: AB, AC, BA, BC, CA, CB

– Các tia sau đây là đối nhau: BA và BC

– Các cặp tia sau đây là phân biệt: AB và BC; AC và BC; BA và BC; CA và BA; CB và BA; AB và BA; AC và CA; BC và CB.

– Các cặp tia sau đây là trùng nhau: AB và AC; CA và CB

Ví dụ 7:

Vẽ hai tia chung gốc Ox, Oy. Lấy \(A \in Ox,\,\,\,B \in Oy.\) Xét vị trí ba điểm A, O, B.

Bài giải:

Cho hai tia chung gốc Ox, Oy. Có ba trường hợp xảy ra:

a. Ba điểm A, O, B không thẳng hàng.

b. Điểm O nằm giữa A, B.

c. Điểm A và điểm B cùng phía đối với điểm O.

Dưới đây là phần Hướng dẫn trả lời các câu hỏi có trong bài học cho các bạn tham khảo. Các bạn hãy đọc kỹ câu hỏi trước khi trả lời nhé!


Câu hỏi

1. Trả lời câu hỏi 1 trang 112 sgk Toán 6 tập 1

Trên đường thẳng $xy$ lấy hai điểm $A$ và $B$.

a) Tại sao hai tia $Ax$ và $By$ không phải là hai tia đối nhau?

b) Trên hình 28 có những tia nào đối nhau?

Trả lời:

a) Hai tia $Ax$ và $By$ không phải là hai tia đối nhau vì hai tia này không chung gốc.

b) Trên hình 28 có những tia đối nhau là: $Ax$ và $Ay ; Bx$ và $By.$


2. Trả lời câu hỏi 2 trang 112 sgk Toán 6 tập 1

Trên hình 30:

a) Ta thấy hai tia $Ox$ và $OA$ trùng nhau, còn tia $OB$ trùng với tia nào?

b) Hai tia $Ox$ và $Ax$ có trùng nhau không? Vì sao?

c) Tại sao hai tia chung gốc $Ox, Oy$ không đối nhau?

Trả lời:

a) Tia $OB$ trùng với tia $Oy.$

b) Hai tia $Ox$ và $Ax$ không trùng nhau vì hai tia này không chung gốc.

c) Hai tia $Ox, Oy$ không đối nhau vì hai tia này nằm trên hai đường thẳng khác nhau.

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài 22 23 24 25 trang 112 113 sgk toán 6 tập 1. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần hình học kèm bài giải chi tiết bài 22 23 24 25 trang 112 113 sgk toán 6 tập 1 của bài §5. Tia trong chương I – Đoạn thẳng cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 22 23 24 25 trang 112 113 sgk toán 6 tập 1
Giải bài 22 23 24 25 trang 112 113 sgk toán 6 tập 1

1. Giải bài 22 trang 112 sgk Toán 6 tập 1

Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a) Hình tạo thành bởi điểm $O$ và một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm $O$ được gọi là một …

b) Điểm $R$ bất kì nằm trên đường thẳng $xy$ là gốc chung của …

c) Nếu điểm $A$ nằm giữa hai điểm $B$ và $C$ thì …

– Hai tia … đối nhau.

– Hai tia $CA$ và … trùng nhau.

– Hai tia $BA$ và $BC $…

Bài giải:

a) Hình tạo thành bởi điểm $O$ và một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm $O$ được gọi là một tia gốc O.

b) Điểm $R$ bất kì nằm trên đường thẳng $xy$ là gốc chung của hai tia đối nhau Rx và Ry.

c) Nếu điểm A nằm giữa hai điểm $B$ và $C$ thì:

– Hai tia AB và AC đối nhau.

– Hai tia CA và CB trùng nhau.

– Hai tia BA và BC trùng nhau.


2. Giải bài 23 trang 113 sgk Toán 6 tập 1

Trên đường thẳng $a$ cho bốn điểm $M, N, P, Q$ như hình 31. Hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Trong các tia $MN, MP, NP, NQ$ có những tia nào trùng nhau?

b) Trong các tia $MN, NM, MP$ có những tia nào đối nhau?

c) Nêu tên hai tia gốc $P$ đối nhau.

Bài giải:

a) Trong các tia $MN, MP, NP, NQ$ thì các tia $MN, MP, MQ$ trùng nhau và các tia $NP, NQ$ trùng nhau.

b) Trong các tia $MN, NM, MP$ không có hai tia nào đối nhau.

c) Hai tia gốc $P$ đối nhau là $PN$ và $PQ$ hoặc $PM$ và $PQ$.


3. Giải bài 24 trang 113 sgk Toán 6 tập 1

Cho hai tia $Ox, Oy$ đối nhau, điểm $A$ thuộc về $Ox$, các điểm $B$ và $C$ thuộc tia $Oy$ (B nằm giữa O và C). Hãy kể tên:

a) Tia trùng với tia $BC$

b) Tia đối của tia $BC$

Bài giải:

Để dễ hình dung, ta vẽ hình như sau:

Nhìn hình vẽ thì chắc chắn bạn nào cũng trả lời được:

a) Tia trùng với tia $BC$ là tia $By.$

b) Tia đối của tia $BC$ là tia$ BO, BA$ hoặc $Bx.$


4. Giải bài 25 trang 113 sgk Toán 6 tập 1

Cho hai điểm $A$ và $B$. Hãy vẽ:

a) Đường thẳng $AB$.

b) Tia $AB$.

c) Tia $BA$.

Bài giải:

a) Vẽ đường thẳng $AB$ khi cho biết hai điểm $A$ và $B$.

b) Vẽ tia $AB$. Tia $AB$ thì gốc là điểm $A$, nên ta sẽ vẽ như sau:

c) Vẽ tia $BA$, cũng vẽ tương tự nhưng gốc sẽ là điểm $B$, ta có hình vẽ như sau:


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 6 với giải bài 22 23 24 25 trang 112 113 sgk toán 6 tập 1!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com