Giải bài 23 24 25 26 trang 75 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn giải Bài §4. Cộng hai số nguyên cùng dấu, chương II – Số nguyên, sách giáo khoa toán 6 tập một. Nội dung bài giải bài 23 24 25 26 trang 75 sgk toán 6 tập 1 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần số học có trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 6.


Lý thuyết

1. Cộng hai số nguyên dương

Cộng hai số nguyên dương chính là cộng hai số tự nhiên khác không

\(a,b \in \mathbb{Z},\,a.b > 0\)

$|a| + |b| = a + b$

Ví dụ: $4(+2) + (+3) = 2 + 3 = 5$

2. Cộng hai số nguyên âm

Quy tắc: Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu “-” trước kết quả.

\(a,b \in \mathbb{Z},\,a.b > 0\)

$a + b = -(|a| + |b|)$

Ví dụ: Tính giá trị của biểu thức

a. x + (-10), biết x = -28

b. (-267) + y, biết y = -33.

Bài giải:

a. $(-28) + (-10) = – (28 + 10) = -38$

b. $(-267) + (-33) = – (267 + 33) = -300$

Dưới đây là phần Hướng dẫn trả lời các câu hỏi có trong bài học cho các bạn tham khảo. Các bạn hãy đọc kỹ câu hỏi trước khi trả lời nhé!


Câu hỏi

1. Trả lời câu hỏi 1 trang 75 sgk Toán 6 tập 1

Tính và nhận xét kết quả của: $(-4) + (-5)$ và $|-4| + |-5|$

Trả lời:

Ta có:

$(-4) + (-5) = – 9$

$|-4| + |-5| = 4 + 5 = 9$

⇒ Hai kết quả trên là hai số đối nhau.


2. Trả lời câu hỏi 2 trang 75 sgk Toán 6 tập 1

Thực hiện các phép tính:

a) $(+37) + (+81)$;

b) $(-23) + (-17)$.

Trả lời:

Ta có:

a) $(+37) + (+81) = +118$

b) $(-23) + (-17) = – ( 23 + 17 ) = – 40$

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài 23 24 25 26 trang 75 sgk toán 6 tập 1. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần số học 6 kèm bài giải chi tiết bài 23 24 25 26 trang 75 sgk toán 6 tập 1 của bài §4. Cộng hai số nguyên cùng dấu trong chương II – Số nguyên cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 23 24 25 26 trang 75 sgk toán 6 tập 1
Giải bài 23 24 25 26 trang 75 sgk toán 6 tập 1

1. Giải bài 23 trang 75 sgk Toán 6 tập 1

Tính:

a) $2763 + 152$;

b) $(-7) + (-14)$;

c) $(-35) + (-9)$.

Bài giải:

Ta có kết quả như sau:

a) $2763 + 152 = 2915$.

b) $(-7) + (-14) = -21$.

c) $(-35) + (-9) = -44$.


2. Giải bài 24 trang 75 sgk Toán 6 tập 1

Tính:

a) $(-5) + (-248)$;

b) $17 + |-33|$;

c) $|-37| + |15|$

Bài giải:

Ta có kết quả như sau:

a) $(-5) + (-248) = – (|-5| + |-248|)$

$ = – (5 + 248) = -253$.

b) $17 + |-33| = 17 + 33 = 50$.

c) $|-37| + |15| = 37 + 15 = 52$.


3. Giải bài 25 trang 75 sgk Toán 6 tập 1

Điền dấu “>”, “<” thích hợp vào ô vuông:

a) $(-2) + (-5) \square (-5)$;

b) $(-10) \square (-3) + (-8)$.

Bài giải:

Ta điền dấu như sau:

a) $(-2) + (-5) < -5$

b) $-10 > (-3) + (-8)$


4. Giải bài 26 trang 75 sgk Toán 6 tập 1

Nhiệt độ hiện tại của phòng ướp lạnh là -$5^0$C. Nhiệt độ tại đó sẽ là bao nhiêu độ $C$ nếu nhiệt độ giảm $7^0$C?

Bài giải:

Nhiệt độ giảm đi $7^0$C có nghĩa là thêm -$7^0$ .

Khi đó nhiệt độ phòng ướp lạnh sẽ là:

$(-5) + (-7) = – ( \left | -5 \right | + \left | -7 \right | )$

$ = -(5 + 7) = -12^0$C.


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 6 với giải bài 23 24 25 26 trang 75 sgk toán 6 tập 1!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com