Giải bài 27 28 29 30 trang 76 sgk Toán 6 tập 1

Bài §5. Cộng hai số nguyên khác dấu, chương II – Số nguyên, sách giáo khoa toán 6 tập một. Nội dung bài giải bài 27 28 29 30 trang 76 sgk toán 6 tập 1 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần số học có trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 6.


Lý thuyết

1. Quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu

– Hai số nguyên đối nhau có tổng bằng $0$.

– Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau, ta tìm hiệu hai giá trị tuyệt đối của chúng (số lớn trừ số nhỏ) rồi đặt trước kết quả tìm được dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn.

Ví dụ: Tính (-273) + 55

Bài giải:

$(-273) + 55 = – (273 – 55)$ $(vì 273 > 55) = -218$

2. Ví dụ minh họa

Trước khi đi vào giải bài 27 28 29 30 trang 76 sgk toán 6 tập 1, chúng ta hãy tìm hiểu các ví dụ điển hình sau đây:

Ví dụ 1:

Nhiệt độ trong phòng ướp lạnh vào buổi sáng là 30C, buổi chiều cùng ngày đã giảm 50C. Hỏi nhiệt độ trong phòng ướp lạnh chiều hôm đó là bao nhiêu độ C?

Bài giải:

Giải bài 27 28 29 30 trang 76 sgk toán 6 tập 1

Giảm 50C có nghĩa là tăng -50C, nên ta cần tính: (+3) + (-5) = ?

(+3) + (-5) = -2

Ví dụ 2:

Tính và so sánh kết quả của

a) 37 + (-27) và (-27) + 37

b) 16 + (-16) và (-105) + 105

Bài giải:

a) 37 + (-27) và (-27) + 37

Ta có:

37 + (-27) = 10

(-27) + 37 = 10

37 + (-27) = (-27) + 37

b) 16 + (-16) và (-105) + 105

Ta có:

16 + (-16) = 0

(-105) + 105 = 0

16 + (-16) = (-105) + 105

Dưới đây là phần Hướng dẫn trả lời các câu hỏi có trong bài học cho các bạn tham khảo. Các bạn hãy đọc kỹ câu hỏi trước khi trả lời nhé!


Câu hỏi

1. Trả lời câu hỏi 1 trang 76 sgk Toán 6 tập 1

Tìm và so sánh kết quả của: $(-3) + (+3) \,và (+3) + (-3)$.

Trả lời:

Ta có:

$(-3) + (+3) = 0$

$(+3) + (-3) = 0$

⇒ Kết quả của hai phép tính trên bằng nhau.


2. Trả lời câu hỏi 2 trang 76 sgk Toán 6 tập 1

Tìm và nhận xét kết quả của:

a) $3 + (-6) \,và |-6| – |3|$;

b) $(-2) + (+4) \,và |+4| – |-2|$.

Trả lời:

a) Ta có:

$3 + (-6) = -3$

$|-6| – |3| = 6 – 3 = 3$

⇒ Kết quả của hai phép tính là hai số đối nhau.

b) Ta có:

$(-2) + (+4) = 2$

$|+4| – |-2| = 4 – 2 = 2$

⇒ Kết quả của hai phép tính bằng nhau.


3. Trả lời câu hỏi 3 trang 76 sgk Toán 6 tập 1

Tính

a) $(-38) + 27$;   b) $273 + (-123)$.

Trả lời:

Ta có:

a) $(-38) + 27$ $= – (38 – 27) = – 11$

b) $273 + (-123)$ $ = 273 – 123 = 150$

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài 27 28 29 30 trang 76 sgk toán 6 tập 1. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần số học 6 kèm bài giải chi tiết bài 27 28 29 30 trang 76 sgk toán 6 tập 1 của bài §5. Cộng hai số nguyên khác dấu trong chương II – Số nguyên cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 27 28 29 30 trang 76 sgk toán 6 tập 1
Giải bài 27 28 29 30 trang 76 sgk toán 6 tập 1

1. Giải bài 27 trang 76 sgk Toán 6 tập 1

Tính:

a) $26 + (-6)$;

b) $(-75) + 50$;

c) $80 + (-220)$.

Bài giải:

Ta có kết quả như sau

a) $26 + (-6) = 20$

b) $(-75) + 50 = -25$

c) $80 + (-220) = -140$


2. Giải bài 28 trang 76 sgk Toán 6 tập 1

Tính:

a) $(-73) + 0$;

b) $ \left | -18 \right | + (-12)$;

c) $102 + (-120)$

Bài giải:

Sau khi tính ta có kết quả như sau:

a) $(-73) + 0 = -73$

b) $ \left | -18 \right | + (-12)$ $ = 18 – 12 = 6$

c) $102 + (-120) = -18$


3. Giải bài 29 trang 76 sgk Toán 6 tập 1

Tính và nhận xét kết quả của:

a) $23 + (-13) \,và (-23) + 13$;

b) $(-15) + (+15) \,và 27 + (-27)$.

Bài giải:

a) Ta có:

$23 + (-13) = 10 \,và (-23) + 13 = -10$

Nên $23 + (-13) > (-23) + 13$

b) Ta có:

$(-15) + (+15) = 0 \,và 27 + (-27) = 0$

Nên $(-15) + (+15) = 27 + (-27)$


4. Giải bài 30 trang 76 sgk Toán 6 tập 1

So sánh:

a) $1763 + (-2) \,và 1763$

b) $(-105) + 5 \,và -105$

c) $(-29) + (-11) \,và -29$

Bài giải:

a) $1763 + (-2) = 1761$

Mà $1761 < 1763$ nên $1763 + (-2) < 1763$

b) $(-105) + 5 = -100$

Mà $-100 > -105$ nên $(-105) + 5 > -105$

c) $(-29) + (-11) = -40$

Mà $-40 < -29$ nên $(-29) + (-11) < -29$


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 6 với giải bài 27 28 29 30 trang 76 sgk toán 6 tập 1!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com