Giải bài 40 41 42 43 44 45 trang 119 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn giải Bài §7. Độ dài đoạn thẳng, chương I – Đoạn thẳng, sách giáo khoa toán 6 tập một. Nội dung bài giải bài 40 41 42 43 44 45 trang 119 sgk toán 6 tập 1 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần hình học có trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 6.


Lý thuyết

1. Đo đoạn thẳng

Mỗi đoạn thẳng có một độ dài. Độ dài đoạn thẳng là một số lớn hơn 0.

2. So sánh hai đoạn thẳng

Ta có thể so sánh hai đoạn thẳng bằng cách so sánh độ dài của chúng.

Giả sử ta có: $AB = 3cm, CD = 3cm, EG = 4cm$

Ta nói:

– Hai đoạn thẳng AB và CD bằng nhau hay có cùng độ dài và kí hiệu AB = CD.

– Đoạn thẳng EG dài hơn (lớn hơn) đoạn thẳng CD và kí hiệu EG > CD.

– Đoạn thẳng AB ngắn hơn (nhỏ hơn) đoạn thẳng EG và kí hiệu AB < EG.

Dưới đây là phần Hướng dẫn trả lời các câu hỏi có trong bài học cho các bạn tham khảo. Các bạn hãy đọc kỹ câu hỏi trước khi trả lời nhé!


Câu hỏi

1. Trả lời câu hỏi 1 trang 118 sgk Toán 6 tập 1

Cho các đoạn thẳng trong hình $41$.

a) Hãy đo và chỉ ra các đoạn thẳng có cùng độ dài rồi đánh dấu giống nhau cho các đoạn thẳng bằng nhau.

b) So sánh hai đoạn thẳng $EF$ và $CD$.

Trả lời:

a) Đoạn thăng có cùng độ dài với nhau là $EF$ và $GH ; AB$ và $IK$

Đánh dấu: $EF = GH ; AB = IK$

b) $EF < CD$


2. Trả lời câu hỏi 2 trang 118 sgk Toán 6 tập 1

Sau đây là một số dụng cụ đo độ dài (hình 42a, b, c). Hãy nhận dạng các dụng cụ đó theo tên gọi của chúng: thước gấp, thước xích, thước dây.

Trả lời:

a) Thước dây.

b) Thước gấp.

c) Thước xích.


3. Trả lời câu hỏi 3 trang 118 sgk Toán 6 tập 1

Hình 43 là thước đo độ dài mà học sinh châu Mỹ thường dùng. Đơn vị độ dài là inh-sơ (inch). Hãy kiểm tra xem 1 inh-sơ bằng khoảng bao nhiêu milimét.

Trả lời:

1 inh – sơ bằng khoảng 25 milimét

Dưới đây là giải bài 40 41 42 43 44 45 trang 119 sgk toán 6 tập 1. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần hình học kèm bài giải chi tiết bài 40 41 42 43 44 45 trang 119 sgk toán 6 tập 1 của bài §7. Độ dài đoạn thẳng trong chương I – Đoạn thẳng cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 40 41 42 43 44 45 trang 119 sgk toán 6 tập 1
Giải bài 40 41 42 43 44 45 trang 119 sgk toán 6 tập 1

1. Giải bài 40 trang 119 sgk Toán 6 tập 1

Đo độ dài một số dụng cụ học tập (bút chì, thước kẻ, hộp bút…)

Bài giải:

Độ dài bút chì: $20 cm.$

Độ dài thước kẻ: $20 cm, 30 cm.$

Độ dài hộp bút: $25 cm.$


2. Giải bài 41 trang 119 sgk Toán 6 tập 1

Đo kích thước của nền nhà lớp học (hoặc bảng, hoặc bàn giáo viên, …) rồi điền vào chỗ trống:

Chiều dài ….

Chiều rộng …

Bài giải:

♦ Độ dài lớp học:

– Chiều dài: $10m;$

– Chiều rộng: $6m$

♦ Bàn học sinh:

– Chiều dài: $2m$

– Chiều rộng: $70cm$

♦ Bảng:

– Chiều dài: $3,3 m$

– Chiều rộng: $1,2 m$


3. Giải bài 42 trang 119 sgk Toán 6 tập 1

So sánh hai đoạn thẳng $AB$ và $AC$ trong hình $44$ rồi đánh dấu giống nhau cho các đoạn thẳng bằng nhau.

Bài giải:

Để so sánh hai đoạn thẳng $AB$ và $AC$, ta sẽ đo độ dài của chúng bằng thước chia khoảng ta được $AB = 28mm, AC = 28mm$.

Vậy $AB = AC.$


4. Giải bài 43 trang 119 sgk Toán 6 tập 1

Sắp xếp độ dài các đoạn thẳng $AB, BC, CA$ trong hình $45$ theo thứ tự tăng dần.

Bài giải:

Đo độ dài các đoạn thẳng $AB, BC, CA$, ta được:

$AB = 30mm, BC = 35mm, AC = 18mm$

Do đó ta sẽ sắp xếp như sau: $AC < AB < BC$


5. Giải bài 44 trang 119 sgk Toán 6 tập 1

a) Sắp xếp các đoạn thẳng $AB, BC, CD, DA$ trong hình 46 theo thứ tự giảm dần.

b) Tính chu vi hình $ABCD$ (tức tính $AB + BC + CD + DA$)

Bài giải:

a) Đo độ dài các đoạn thẳng, ta được:

$AB = 12mm, BC = 16mm, CD = 25mm, DA = 30mm$

Ta sẽ sắp xếp như sau: $DA > CD > BC > AB$

b) Chu vi hình $ABCD là$:

$AB + BC + CD + DA =$

$= 12 + 16 + 25 + 30 = 83mm.$


6. Giải bài 45 trang 119 sgk Toán 6 tập 1

Đố: Nhìn hình 47a, b, đoán xem hình nào có chu vi lớn hơn? Hãy đo để kiểm tra dự đoán.

Bài giải:

Quan sát hình vẽ, ta dự đoán hình 47b có chu vi lớn hơn.

Dùng thước đo, ta có kết quả như sau:

– Hình 47a) có chu vi là $78 mm.$

– Hình 47b) có chu vi là $86 mm.$

Kết quả đo cũng phù hợp với dự đoán ban đầu.


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 6 với giải bài 40 41 42 43 44 45 trang 119 sgk toán 6 tập 1!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com