Giải bài 5 6 7 trang 11 sgk Toán 7 tập 2

Bài §2. Bảng “tần số” các giá trị của dấu hiệu, chương III – Thống kê, sách giáo khoa toán 7 tập hai. Nội dung bài giải bài 5 6 7 trang 11 sgk toán 7 tập 2 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần đại số có trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 7.


Lý thuyết

1. Lập bảng “tần số”

Bởi lí do ta chỉ quan tâm tới giá trị của dấu hiệu và số lần xuất hiện (tức tần số) của dấu hiệu, nên bảng chúng ta lập chỉ gồm 2 dòng, một dòng giá trị, một dòng tần số.

Giải bài 5 6 7 trang 11 sgk toán 7 tập 2

Chẳng hạn, ở bảng trên, ta chỉ quan tâm tới giá trị x và tần số n. Bảng này được gọi là bảng “tần số”

2. Chú ý

a) Có thể chuyển tần số dạng “ngang” thành bảng “dọc”

Thí dụ ở bảng trên ta chuyển thành bảng “dọc” như sau:

b) Dù là bảng dạng “ngang” hay dạng “dọc”, ta vẫn dễ dàng quan sát, so sánh giá trị của dấu hiệu, nhận xét chung về sự phân bố của dấu hiệu, đồng thời có nhiều thuận tiện cho việc tính toán sau này.

Dưới đây là phần trả lời các câu hỏi có trong bài học cho các bạn tham khảo. Các bạn hãy đọc kỹ câu hỏi trước khi trả lời nhé!


Câu hỏi

Trả lời câu hỏi 1 trang 9 sgk Toán 7 tập 2

Quan sát bảng 7. Hãy vẽ một khung hình chữ nhật gồm hai dòng: Ở dòng trên, ghi lại các giá trị khác nhau của dấu hiệu theo thứ tự tăng dần.

Trả lời:

Ở dòng dưới, ghi các tần số tương ứng dưới mỗi giá trị đó.

Giá trị 98 99 100 101 102
Tần số 4 4 16 3 3

Dưới đây là giải bài 5 6 7 trang 11 sgk toán 7 tập 2. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần đại số 7 kèm bài giải chi tiết bài 5 6 7 trang 11 sgk toán 7 tập 2 của Bài §2. Bảng “tần số” các giá trị của dấu hiệu trong chương III – Thống kê cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 5 6 7 trang 11 sgk toán 7 tập 2
Giải bài 5 6 7 trang 11 sgk toán 7 tập 2

1. Giải bài 5 trang 11 sgk Toán 7 tập 2

Trò chơi toán học: Thống kê ngày, tháng, năm sinh của các bạn trong lớp và những bạn có cùng tháng sinh thì xếp thành một nhóm. Điền kết quả thu được theo mẫu ở bảng 10:

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tần số (n) N =

Bài giải:

Căn cứ vào tháng sinh của các bạn trong lớp của mình để tìm tần số tương ứng. Sau đó điền kết quả vào bảng. Chẳng hạn điều tra tháng, năm sinh của một lớp tại một trường trung học cơ sở, ta có bảng thống kê số liệu ban đầu như sau:

Tìm tần số tháng sinh của các bạn trong lớp. Để khi lập bảng tần số không nhần lẫn, ta kê ra tất cả các giá trị khác nhau của dấu hiệu (các tháng từ 1 – 12) lần lượt đọc tháng sinh từ trên xuống. Mỗi lần gặp tháng nào ta gạch vào cột tháng đó một vạch. Sau khi vạch xong, ta đếm số vạch của mỗi cột để ghi thành bảng “tần số” như sau:


2. Giải bài 6 trang 11 sgk Toán 7 tập 2

Kết quả điều tra về số con của 30 gia đình thuộc một thôn được cho trong bảng $11$.

a) Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì? Từ đó lập bảng “tần số”.

b) Hãy nêu một số nhận xét từ bảng trên về số con của 30 gia đình trong thôn (số con của các gia đình trong thôn chủ yếu thuộc vào khoảng nào? Số gia đình đông con, tức có 3 con trở lên chỉ chiếm một tỉ lệ bao nhiêu?)

Bài giải:

a) Dấu hiệu cần tìm hiểu làs ố con của mỗi gia đình.

Bảng “tần số” về số con như sau:

Số con 0 1 2 3 4
Tần số (n) 2 4 17 5 2 N = 30

b) Nhận xét:

– Số con của các gia đình chủ yếu thuộc vào khoảng 0 đến 4 người con.

– Số gia đình đông con là $7$, chiếm tỉ lệ $7 : 30$, tức khoảng $23,3$ %


3. Giải bài 7 trang 11 sgk Toán 7 tập 2

Tuổi nghề (tính theo năm) của một số công nhân trong một phân xưởng được ghi lại ở bảng $12$.

a) Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị là bao nhiêu?

b) Lập bảng “tần số” và rút ra một số nhận xét (số các giá trị của dấu hiệu, số các giá trị khác nhau), giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, giá trị có tần số lớn nhất, các giá trị thuộc vào khoảng nào là chủ yếu)

Bài giải:

a) Dấu hiệu là tuổi nghề của công nhân trong một phân xưởng.

Số các giá trị là 25.

b) Bảng “tần số” về tuổi nghề:

Tuổi nghề (năm) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tần số (n) 1 3 1 6 3 1 5 2 1 2

Nhận xét:

– Số các giá trị là 25.

– Số các giá trị khác nhau: 10.

– Giá trị lớn nhất là 10, giá trị nhỏ nhất là 1.

– Giá trị có tần số lớn nhất là 4.

– Các giá trị thuộc vào khoảng 4 đến 7 năm.


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 7 với giải bài 5 6 7 trang 11 sgk toán 7 tập 2!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com