Luyện tập: Giải bài 3 4 trang 8 9 sgk Toán 7 tập 2

Luyện tập: Bài §1. Thu thập số liệu thống kê, tần số, chương III – Thống kê, sách giáo khoa toán 7 tập hai. Nội dung bài giải bài 3 4 trang 8 9 sgk toán 7 tập 2 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần đại số có trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 7.


Lý thuyết

1. Thu thập số liệu, bảng số liệu thống kê ban đầu

Ví dụ: Khi điều tra về số cây trồng được của mỗi lớp trong dịp phát động phong trào Tết trồng cây, người ta điều tra và lập được bảng dưới đây:

Luyện tập: Giải bài 3 4 trang 8 9 sgk toán 7 tập 2

Việc làm trên của người điều tra là thu thập số liệu về vấn đề được quan tâm (cụ thể là số cây được trồng ở mỗi lớp). Các số liệu trên được ghi lại trong một bảng, gọi là bảng số liệu thống kê.

2. Dấu hiệu

a) Dấu hiệu, đơn vị điều tra

Vấn đề hay hiện thượng người điều tra quan tâm được gọi là dấu hiệu (thí dụ số cây trồng được).

Đơn vị điều tra, chẳng hạn số cây trồng được của mỗi lớp.

b) Giá trị của dấu hiệu, dãy giá trị của dấu hiệu

Ứng với mỗi đơn vị điều tra có một số liệu, gọi là một giá trị của dấu hiệu.

Tập các giá trị của dấu hiệu được gọi là dãy giá trị dấu hiệu.

3. Tần số của mỗi giá trị

Số lần xuất hiện của một giá trị trong dãy giá trị của dấu hiệu là tần số của giá trị đó.

Chú ý:

Ta chỉ xem xét, nghiên cứu các dấu hiệu mà giá trị của nó là các số.

Trong trường hợp chỉ chú ý tới giá trị của dấu hiệu thì bảng số liệu thống kê ban đầu chỉ gồm các cột số. Chẳng hạn, từ bảng 1 ở trên ta có bảng sau:


Dưới đây là Hướng dẫn giải bài 3 4 trang 8 9 sgk toán 7 tập 2. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Luyện tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần đại số 7 kèm bài giải chi tiết bài 3 4 trang 8 9 sgk toán 7 tập 2 của Bài §1. Thu thập số liệu thống kê, tần số trong chương III – Thống kê cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 3 4 trang 8 9 sgk toán 7 tập 2
Giải bài 3 4 trang 8 9 sgk toán 7 tập 2

1. Giải bài 3 trang 8 sgk Toán 7 tập 2

Thời gian chạy 50 mét của các học sinh trong một lớp 7 được thầy giáo dạy Thể dục ghi lại trong hai bảng 5 và 6:

Hãy cho biết:

a) Dấu hiệu chung cần tìm hiểu (ở cả hai bảng)

b) Số các giá trị của dấu hiệu và số các giá trị khác nhau của dấu hiệu (đối với từng bảng)

c) Các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tần số của chúng (đối với từng bảng).

Bài giải:

a) Dấu hiệu cần tìm là: “Thời gian chạy 50 mét” của mỗi học sinh.

b) Bảng 5 có 20 giá trị của dấu hiệu và có 5 giá trị khác nhau.

Bảng 6 có 20 giá trị của dấu hiệu và có 4 giá trị khác nhau.

c) Các giá trị khác nhau của bảng 5 là: $8,3; 8,4; 8,5; 8,7; 8,8$ và tần số ứng với mỗi giá trị đó lần lượt là $2; 3; 8; 5; 2$.

Các giá trị khác nhau của bảng 6 là: $8,7; 9,0; 9,2; 9,3$ và tần số ứng với mỗi giá trị đó lần lượt là: $3; 5; 7; 5$.


2. Giải bài 4 trang 9 sgk Toán 7 tập 2

Chọn 30 hộp chè mộ cách tùy ý trong kho của một cửa hàng và đem cân, kết quả được ghi lại trong bảng 7 (sau khi đã trừ khối lượng của vỏ):

Hãy cho biết:

a) Dấu hiệu cần tìm hiểu và số các giá trị của dấu hiệu đó

b) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu

c) Các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tần số của chúng

Bài giải:

a) Dấu hiệu cần tìm hiểu là: “Trọng lượng của từng hộp chè”.

Tất cả có 30 giá trị của dấu hiệu.

b) Có 5 giá trị khác nhau của dấu hiệu.

c) Các giá trị khác nhau đó là: $98; 99; 100; 101; 102$ và tần số ứng với mỗi giá trị lần lượt là: $3; 4; 16; 4; 3$.


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 7 với giải bài 3 4 trang 8 9 sgk toán 7 tập 2!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com