Giải bài 8 9 10 11 12 13 14 trang 106 107 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn giải Bài §2. Ba điểm thẳng hàng, chương I – Đoạn thẳng, sách giáo khoa toán 6 tập một. Nội dung bài giải bài 8 9 10 11 12 13 14 trang 106 107 sgk toán 6 tập 1 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần hình học có trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 6.


Lý thuyết

1. Thế nào là ba điểm thẳng hàng?

– Khi ba điểm $A, C, D$ cùng thuộc một đường thẳng, ta nói chúng thẳng hàng.

– Khi ba điểm $A, B, C$ không cùng thuộc bất kì đường thẳng nào ta nói chúng không thẳng hàng.

2. Quan hệ giữa ba điểm thẳng hàng

Với ba điểm thẳng hàng $A, C, B$ như trên hình ta có thể nói:

– Hai điểm $C$ và $B$ nằm cùng phía đối với điểm $A$

– Hai điểm $A$ và $C$ nằm cùng phía đối với điểm $B$

– Hai điểm $A$ và $B$ nằm khác phía đối với điểm $C$

– Điểm $C$ nằm giữa hai điểm $A$ và $B.$

Nhận xét: Trong ba điểm thẳng hàng, có một điểm và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

3. Ví dụ minh họa

Trước khi đi vào giải bài 8 9 10 11 12 13 14 trang 106 107 sgk toán 6 tập 1, chúng ta hãy tìm hiểu các ví dụ điển hình sau đây:

Ví dụ 1:

Vẽ ba điểm M, N, P thẳng hàng sao cho:

a) N, P nằm cùng phía đối với M

b) M, P nằm khác phía đối với N

c) M nằm giữa N và P

Bài giải:

a. N, P nằm cùng phía đối với M: Các trường hợp 1, 3, 4, 5

b. M, P nằm khác phía đối với N: Các trường hợp 1, 5

c. M nằm giữa N và P: Các trường hợp 2, 6

Ví dụ 2:

Vẽ ba điểm A, B, C thẳng hàng sao cho điểm B nằm giữa hai điểm A và C. Có mấy trường hợp hình vẽ?

Bài giải:

Có hai trường hợp hình vẽ. Trong mỗi trường hợp, điểm B nằm giữa A, C.

Ví dụ 3:

a. Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng thì có mấy trường hợp hình vẽ?

b. Trong mỗi trường hợp, có mấy điểm nằm giữa hai điểm còn lại?

c. Hãy nói cách vẽ ba điểm không thẳng hàng.

Bài giải:

a. 6 trường hợp

b. Chỉ có một điểm

c. Vẽ đường thẳng bất kì, lấy hai điểm thuộc đường thẳng đó và một điểm không thuộc đường thẳng đó.

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài 8 9 10 11 12 13 14 trang 106 107 sgk toán 6 tập 1. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần hình học kèm bài giải chi tiết bài 8 9 10 11 12 13 14 trang 106 107 sgk toán 6 tập 1 của bài §2. Ba điểm thẳng hàng trong chương I – Đoạn thẳng cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 8 9 10 11 12 13 14 trang 106 107 sgk toán 6 tập 1
Giải bài 8 9 10 11 12 13 14 trang 106 107 sgk toán 6 tập 1

1. Giải bài 8 trang 106 sgk Toán 6 tập 1

Ở hình 10 thì ba điểm $A, B, C$ hay ba điểm $A, M, N$ thẳng hàng? Lấy thước thẳng để kiểm tra.

Bài giải:

Bài này quá dễ, bạn nào cũng có thể làm được nếu trong tay có cây thước thẳng.

Dùng thước thẳng để gióng ta thấy ba điểm $A, B, C$ thẳng hàng, ba điểm $A, M, N$ không thẳng hàng.


2. Giải bài 9 trang 106 sgk Toán 6 tập 1

Xem hình 11 và gọi tên:

a) Tất cả các bộ ba điểm thẳng hàng.

b) Hai bộ ba điểm không thẳng hàng

Bài giải:

a) Các bộ ba điểm thẳng hàng trong hình 11 là :

\((A, E, B); (B, D, C); (D, E, G).\)

b) Hai bộ ba điểm không thẳng hàng trong hình 11 là:

\((A, B, C); (A, B, D).\)

Ngoài ra còn có các bộ ba điểm không thẳng hàng khác nữa.

Ví dụ như: \((A, E, G); (A, D, C); (D, E, C)….\)


3. Giải bài 10 trang 106 sgk Toán 6 tập 1

Vẽ:

a) Ba điểm $M, N, P$ thẳng hàng.

b) Ba điểm $C, E, D$ thẳng hàng sao cho điểm $E$ nằm giữa hai điểm $C$ và $D$.

c) Ba điểm $T, Q, R$ không thẳng hàng.

Bài giải:

Bài tập yêu cầu ta vẽ, thật là thích. Ta thường nghĩ, vẽ thì phải có năng khiếu. Tuy nhiên, ở đây không cần điều đó, tất cả các bạn học sinh lớp 6 đều có thể vẽ đúng theo yêu cầu của đề mà không cần phải qua … một trường lớp dạy vẽ nào cả. Dĩ nhiên rồi, hãy xem đây!

a) Ba điểm $M, N, P$ thẳng hàng.

b) Ba điểm $C, E, D$ thẳng hàng sao cho điểm $E$ nằm giữa hai điểm $C$ và $D$.


c) Ba điểm $T, Q, R$ không thẳng hàng.


4. Giải bài 11 trang 107 sgk Toán 6 tập 1

Xem hình 12 và điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a) Điểm …. nằm giữa hai điểm $M$ và $N$

b) Hai điểm $R$ và $N$ nằm … đối với điểm $M$

c) Hai điểm … nằm khác phía đối với điểm…

Bài giải:

a) Điểm R nằm giữa hai điểm $M$ và $N$

b) Hai điểm $R$ và $N$ nằm khác phía đối với điểm $M$

c) Hai điểm M và R nằm khác phía đối với điểm N.


5. Giải bài 12 trang 107 sgk Toán 6 tập 1

Xem hình 13 và gọi tên các điểm:

a) Nằm giữa hai điểm $M$ và $P$

b) Không nằm giữa hai điểm $N$ và $Q$

c) Nằm giữa hai điểm $M$ và $Q$

Bài giải:

a) Điểm nằm giữa hai điểm $M$ và $P$ là: điểm $N$.

b) Điểm không nằm giữa hai điểm $N$ và $Q$ là: điểm $M.$

c) Điểm nằm giữa hai điểm $M$ và $Q$ là: $N$ và $P$.


6. Giải bài 13 trang 107 sgk Toán 6 tập 1

Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau:

a) Điểm $M$ nằm giữa hai điểm $A$ và $B$; điểm $N$ không nằm giữa hai điểm $A$ và $B$ (ba điểm $N, A, B$ thẳng hàng)

b) Điểm $B$ nằm giữa hai điểm $A$ và $N$. Điểm $M$ nằm giữa hai điểm $A$ và $B$.

Bài giải:

a) Điểm $M$ nằm giữa hai điểm $A$ và $B$; điểm $N$ không nằm giữa hai điểm $A$ và $B$ (ba điểm $N, A, B$ thẳng hàng)
Với các yêu cầu trên, ta vẽ như sau:

b) Điểm $B$ nằm giữa hai điểm $A$ và $N$. Điểm $M$ nằm giữa hai điểm $A$ và $B$.


7. Giải bài 14 trang 107 sgk Toán 6 tập 1

Đố: Theo hình 14 thì ta có thể trồng được $12$ cây thành $6$ hàng. mỗi hàng $4 $ cây. Hãy vẽ sơ đồ trồng $10$ cây thành $5$ hàng, mỗi hàng $4$ cây.

Bài giải:

Mỗi điểm biểu diễn $1$ cây nên ta có $10$ điểm. Các điểm này sẽ là các điểm chung của các đường thẳng như hình 14.

Chúng ta có 2 cách vẽ là:

– Cách 1:

– Cách 2:


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 6 với giải bài 8 9 10 11 12 13 14 trang 106 107 sgk toán 6 tập 1!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com