Luyện tập: Giải bài 6 7 8 9 trang 100 101 sgk Toán 9 tập 1

Luyện tập Bài §1. Sự xác định của đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn, chương II – Đường tròn, sách giáo khoa toán 9 tập một. Nội dung bài giải bài 6 7 8 9 trang 100 101 sgk toán 9 tập 1 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần hình học có trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 9.


Lý thuyết

1. Nhắc lại về đường tròn

Đường tròn tâm $O$ bán kính $R (R>0)$ là hình gồm các điểm cách điểm $O$ một khoảng bằng $R$ kí hiệu là $(O;R)$ (h.52).

– M nằm trên đường tròn (0;R) Khi và chỉ khi $OM=R.$

– M nằm bên ngoài đường tròn khi và chỉ khi $OM>R.$

– M nằm bên trong đường tròn khi và chỉ khi $OM<R.$

2. Cách xác định đường tròn

Ta đã biết: Một đường tròn được xác định khi biết tâm và bán kính của đường tròn đó, hoặc khi biết 1 đoạn thẳng là đường kính của đường tròn đó

Qua 3 điểm không thẳng hàng, ta vẽ được một và chỉ một đường tròn.

Chú ý:

Không vẽ được đường tròn nào đi qua ba điểm thẳng hàng.

Đường tròn đi qua 3 đỉnh của một tâm giác được gọi là đường tròn ngoại tiếp tam giác.

3. Tâm đối xứng

Đường tròn là hình có tâm đối xứng. Tâm của đường tròn là tâm đối xứng của đường tròn đó.

4. Trục đối xứng

Đường tròn là hình có trục đối xứng, Bất kì đường kính nào cũng là trục đối xứng của đường tròn

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài 6 7 8 9 trang 100 101 sgk toán 9 tập 1. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Luyện tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần hình học 9 kèm bài giải chi tiết bài 6 7 8 9 trang 100 101 sgk toán 9 tập 1 của bài §1. Sự xác định của đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn trong chương II – Đường tròn cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 6 7 8 9 trang 100 101 sgk toán 9 tập 1
Giải bài 6 7 8 9 trang 100 101 sgk toán 9 tập 1

1. Giải bài 6 trang 100 sgk Toán 9 tập 1

Trong các biển báo giao thông sau, biển nào có tâm đối xứng, biển nào có trục đối xứng?

a) Biển cấm đi ngược chiều (h.58).

b) Biển cấm ô tô (h.59).

Bài giải:

a) Hình 58:

Biển báo giao thông hình 58 có:

+ 1 tâm đối xứng là tâm của đường tròn.

+ 2 trục đối xứng là hai đường kính đi qua trung điểm các cạnh đối của hình chữ nhật.

b) Hình 59:

Biển báo giao thông hình 59 chỉ có trục đối xứng.


2. Giải bài 7 trang 101 sgk Toán 9 tập 1

Hãy nối mỗi ô ở cột trái với một ô ở cột phải để được khẳng định đúng:

Bài giải:

– Nối (1) với (4): Tập hợp các điểm có khoảng cách đến điểm A cố định bằng 2cm là đường tròn tâm A bán kính 2cm.

– Nối (2) với (6): Đường tròn tâm A bán kính 2cm gồm tất cả những điểm có khoảng cách đến điểm A bằng 2cm.

– Nối (3) với (5): Hình tròn tâm A bán kính 2cm gồm tất cả những điểm có khoảng cách đến điểm A nhỏ hơn hoặc bằng 2cm.


3. Giải bài 8 trang 101 sgk Toán 9 tập 1

Cho góc nhọn \(xAy\) và hai điểm \(B,\ C\) thuộc \(Ax\). Dựng đường tròn \((O)\) đi qua \(B\) và \(C\) sao cho tâm \(O\) nằm trên tia \(Ay\).

Bài giải:

– Phân tích: Giả sử đã dựng được đường tròn \((O)\) thỏa mãn đề bài.

+ Vì \(O\) đi qua \(B,\ C\) nên \(OB=OC\) do đó \(O\) nằm trên đường trung trực \(m\) của \(BC\).

+ \(O\) nằm trên tia \(Ay\).

– Cách dựng:

+ Dựng đường trung trực \(m\) của \(BC\), cắt \(Ay\) tại \(O\).

+ Dựng đường tròn \((O;\ OB)\), đó là đường tròn phải dựng.

– Chứng minh:

+ Vì điểm \(O\in m\) nên \(OB=OC\), suy ra đường tròn \((O;\ OB)\) đi qua \(B\) và \(C\).

+ Mặt khác, \(O\in Ay\) nên đường tròn \((O)\) thỏa mãn đề bài.

– Biện luận: Vì \(m\) luôn cắt tia \(Ay\) tại một điểm \(O\) duy nhất nên bài toán luôn có một nghiệm hình.


4. Giải bài 9 trang 101 sgk Toán 9 tập 1

Đố. a) Vẽ hình hoa bốn cánh. Hình hoa bốn cánh trên hình 60 được tạo bởi các cung có tâm A, B, C, D (trong đó A, B, C, D là các đỉnh của một hình vuông và tâm của cung là tâm của đường tròn chứa cung đó). Hãy vẽ lại hình 60 vào vở.

b) Vẽ lọ hoa. Chiếc lọ hoa trên hình 61 được vẽ trên giấy kẻ ô vuông bởi năm cung có tâm $A, B, C, D, E$. Hãy vẽ lại hình 61 vào giấy kẻ ô vuông.

Bài giải:

a) Lần lượt thực hiện các bước vẽ:

– Vẽ hình vuông \(ABCD\).

– Vẽ cung tròn tâm \(C\) bán kính \(CD\).

– Vẽ cung tròn tâm \(A\) bán kính \(AD\).

– Vẽ cung tròn tâm \(B\) bán kính \(BA\).

– Vẽ cung tròn tâm \(D\) bán kính \(DA\).

b) Lần lượt thực hiện các bước vẽ:

– Vẽ cung tròn tâm \(A\) bán kính \(\sqrt 2\).

– Vẽ cung tròn tâm \(D\) bán kính \(\sqrt 2\).

– Vẽ cung tròn tâm \(B\) bán kính \(\sqrt 2\).

– Vẽ cung tròn tâm \(C\) bán kính \(\sqrt 2\).

– Vẽ cung tròn tâm \(E\) bán kính \(\sqrt 2\).


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 9 với giải bài 6 7 8 9 trang 100 101 sgk toán 9 tập 1!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com