Bài 39. Thực hành: Tính chất hóa học của sắt, đồng và những hợp chất của sắt, crom Hóa Học 12

Hướng dẫn giải Bài 39. Thực hành: Tính chất hóa học của sắt, đồng và [...]

Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 166 167 sgk Hóa Học 12

Hướng dẫn giải Bài 38. Luyện tập: Tính chất hóa học của crom, đồng và [...]

Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 165 sgk Hóa Học 12

Hướng dẫn giải Bài 37. Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất [...]

Giải bài 1 2 3 4 5 trang 163 sgk Hóa Học 12

Hướng dẫn giải Bài 36. Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc sgk Hóa Học 12. [...]

Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 158 159 sgk Hóa Học 12

Hướng dẫn giải Bài 35. Đồng và hợp chất của đồng sgk Hóa Học 12. Nội [...]

Giải bài 1 2 3 4 5 trang 155 sgk Hóa Học 12

Hướng dẫn giải Bài 34. Crom và hợp chất của crom sgk Hóa Học 12. Nội [...]

Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 151 sgk Hóa Học 12

Hướng dẫn giải Bài 33. Hợp kim của sắt sgk Hóa Học 12. Nội dung bài [...]

Giải bài 1 2 3 4 5 trang 145 sgk Hóa Học 12

Hướng dẫn giải Bài 32. Hợp chất của sắt sgk Hóa Học 12. Nội dung bài [...]

Giải bài 1 2 3 4 5 trang 141 sgk Hóa Học 12

Hướng dẫn giải Bài 31. Sắt sgk Hóa Học 12. Nội dung bài Giải bài 1 [...]

Bài 30. Thực hành: Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng Hóa Học 12

Hướng dẫn giải Bài 30. Thực hành: Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp [...]