Trả lời câu hỏi 1 2 3 4 bài 22 trang 69 sgk Địa lí 6

Bài 22: Các đới khí hậu trên trái đất, chương II: Các thành phần tự nhiên của Trái Đất, sách giáo khoa địa lí lớp 6. Nội dung trả lời câu 1 2 3 4 bài 22 trang 69 sgk địa lí 6 bao gồm đầy đủ kiến thức lý thuyết, thực hành vẽ biểu đồ và bài tập có trong SGK để giúp các em học tốt môn địa lí lớp 6.


Lý thuyết

1. Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái Đất

– Trên bề mặt Trái Đất có 2 đường chí tuyến: Chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam

– Có 2 vòng cực trên Trái Đất: Vòng cực Bắc và vòng cực Nam.

– Các vòng cực và chí tuyến là ranh giới phân chia các vành đai nhiệt.

2. Sự phân chia bề mặt Trái Đất ra các đới khí hậu theo vĩ độ

– Có 5 vành đai nhiệt

– Tương ứng với 5 đới khí hậu trên Trái Đất. (1 đới nóng, 2 đới ôn hoà, 2 đới lạnh).

a) Đới nóng (hay nhiệt đới)

– Giới hạn: Từ chí tuyến Bắc đến chí tuyến Nam.

– Đặc điểm: Quanh năm có góc chiếu ánh sánh Mặt Trời tương đối lớn, thời gian chiếu sáng trong năm chênh lệch nhau ít. Lượng nhiệt hấp thu được tương đối nhiều nên quanh năm nóng.

– Gió thổi thường xuyên: Tín phong

– Lượng mưa trung bình: 1000mm 2000mm.

b) Hai đới ôn hòa (hay ôn đới)

– Từ chí tuyến Bắc đến vòng cực Bắc và từ chí tuyến Nam đến vòng cực Nam.

– Đặc điểm: Lượng nhiệt nhận được trung bình, các mùa thể hiện rất rõ trong năm.

– Gió thổi thường xuyên: Tây ôn đới.

– Lượng mưa trung bình: 500 -1000mm

c) Hai đới lạnh (hay hàn đới)

– Giới hạn: Từ vòng cực bắc về cực bắc và vòng cực Nam về cực Nam.

– Khí hậu giá lạnh, băng tuyết quanh năm.

– Gió đông cực thổi thường xuyên.

– Lượng mưa trung bình 500mm.

Trước khi đi vào trả lời câu 1 2 3 4 bài 22 trang 69 sgk địa lí 6 chúng ta hãy trả lời câu hỏi có trong bài học sau đây:


Thảo luận

Câu hỏi 1: 

– Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết các chí tuyến này nằm ở những vĩ độ nào? Các tia sáng Mặt Trời chiếu vuông góc với mặt đất ở các đường này lúc 12 giờ trưa vào các ngày nào?

– Trên bề mặt Trái Đất còn có các vòng cực Bắc và Nam. Các đường này nằm ở các vĩ độ nào?

Trả lời:

– Chí tuyến Bắc vĩ độ 23o27’B, chí tuyến Nam vĩ độ 23o27’N. Các tia sáng Mặt Trời chiếu vuông góc với mặt đất ở đường Chí tuyến Bắc lúc 12 giờ trưa vào ngày 22-6 (hạ chí) và Chí tuyến Nam vào ngày 22-12 (đông chí).

– Vòng cực Bắc nằm ở các vĩ độ 66o33’B và Vòng cực Nam nằm ở vĩ độ 66o33’N.

Câu hỏi 2: 

Dựa vào hình 58, hãy kể tên năm đới khí hậu trên Trái Đất?

Trả lời câu 1 2 3 4 bài 22 trang 69 sgk địa lí 6

Trả lời:

– Đới Nhiệt đới (1 đới)

– Đới Ôn đới (2 đới)

– Đới Hàn đới (2 đới).

Dưới đây là trả lời câu 1 2 3 4 bài 22 trang 69 sgk địa lí 6. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Câu hỏi và bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời câu hỏi, giải bài tập địa lí 6 kèm câu trả lời chi tiết câu 1 2 3 4 bài 22 trang 69 sgk địa lí 6 của Bài 22: Các đới khí hậu trên trái đất trong chương II: Các thành phần tự nhiên của Trái Đất cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi các bạn xem dưới đây:

1. Trả lời câu 1 bài 22 trang 69 sgk Địa lí 6

Các chí tuyến và vòng cực là những ranh giới của các vòng đai nhiệt nào?

Trả lời:

– Các chí tuyến là ranh giới của các vành đai ôn đới và nhiệt đới.

– Các vòng cực là ranh giới của các vành đai ôn đới và hàn đới.


2. Trả lời câu 2 bài 22 trang 69 sgk Địa lí 6

Nêu đặc điểm của khí hậu nhiệt đới. Lượng mưa trong năm ở đới này là bao nhiêu?

Trả lời:

– Đặc điểm của khí hậu nhiệt đới:

+ Là khu vực có góc chiếu của ánh sáng mặt trời lúc giữa trưa tương đối lớn và số giờ chiếu sáng trong ngày ít chênh lệch giữa các ngày trong năm.

+ Lượng nhiệt nhận được nhiều, nên quanh năm nóng. Mùa đông nhiệt độ chỉ giảm chút ít so với các mùa khác.

– Gió thổi thường xuyên là gió Mậu dịch (Tín phong). Mưa trung bình từ 1000 đến trên 2000mm/năm.


3. Trả lời câu 3 bài 22 trang 69 sgk Địa lí 6

Nêu đặc điểm của khí hậu ôn đới. Gió thổi trong đới này chủ yếu là gió gì?

Trả lời:

Đặc điểm của khí hậu ôn đới:

– Là khu vực có góc chiếu của ánh sáng mặt trời và số giờ chiếu sáng trong ngày chênh lệch nhau nhiều giữa các tháng trong năm, do đó các mùa thể hiện rõ rệt.

– Gió Tây ôn đới thổi thường xuyên. Lượng mưa từ 500 – 1000 mm/năm.


4. Trả lời câu 4 bài 22 trang 69 sgk Địa lí 6

Nêu đặc điểm của khí hậu hàn đới. Gió thổi trong đới này chủ yếu là gió gì?

Trả lời:

Đặc điểm của khí hậu hàn đới:

– Là khu vực có góc chiếu của ánh sáng mặt trời rất nhỏ số giờ chiếu sáng trong ngày có sự giao động rất lớn giữa các mùa. Vì thế, đây là khu vực giá lạnh, băng tuyết quanh năm. Lượng mưa trung bình dưới 500 mm/năm. Gió chủ yếu trong đới này là gió Đông cực.


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk địa lí lớp 6 với trả lời câu 1 2 3 4 bài 22 trang 69 sgk địa lí 6!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com