Hướng dẫn Trả lời câu hỏi 1 2 3 4 Bài 41 trang 136 sgk Sinh học 6

Hướng dẫn Trả lời câu hỏi Bài 41: Hạt kín – Đặc điểm của thực vật Hạt kín, sách giáo khoa sinh học lớp 6. Nội dung bài Trả lời câu hỏi 1 2 3 4 Bài 41 trang 136 sgk Sinh học 6 bao gồm đầy đủ lý thuyết, các khái niệm, phương pháp giải, công thức, chuyên đề sinh học, … có trong SGK để giúp các em học tốt môn sinh học lớp 6.


Lý thuyết

1. Cơ quan sinh dưỡng

Trả lời câu hỏi 1 2 3 4 bài 41 trang 136 sgk sinh học 6
Các dạng thân của thực vật

– Các dạng thân của thực vật:

+ Các dạng thân chính: thân đứng (thân gỗ, thân cột, thân cỏ); thân leo ( thân quấn, tua cuốn).

+ Các loại thân biến dạng: thân củ, thân rễ, thân mọng nước.

Các dạng rễ của thực vật
Các dạng rễ của thực vật

– Các dạng rễ của thực vật:

+ Có hai loại rễ chính: rễ cọc, rễ chùm.

+ Các loại rễ biến dạng: rễ củ, rễ móc, rễ thở, giác mút.

Các dạng lá cây
Các dạng lá cây

– Các dạng lá cây:

+ Lá gồm 2 nhóm: lá đơn, lá kép.

+ Kiểu gân lá: hình mạng, song song, hình cung.

+ Các loại lá biến dạng: lá biến thành gai, lá vảy, lá dự trữ, tay móc, tua cuốn.

2. Cơ quan sinh sản

Một số loại hoa
Một số loại hoa
Một số loại quả của cây hạt kín
Một số loại quả của cây hạt kín
STT Cây Dạng thân Dạng rễ Kiểu lá Gân lá Cánh hoa Quả (nếu có) Môi trường sống
1 Bưởi Gỗ Cọc Đơn Mạng Rời Mọng Cạn
2 Đậu Cỏ Cọc kép Mạng Rời Khô nẻ Cạn
3 Huệ Cỏ Chùm Đơn Song song Dính Cạn
4 Lúa Cỏ Chùm Đơn Song song Chùm Thịt Cạn, nước
5 Bèo tây Cỏ Chùm Đơn Cung Dính Nước
6 Hoa súng Cỏ Chùm Đơn Mạng Rời Nước

Trước khi đi vào phần Trả lời câu hỏi 1 2 3 4 Bài 41 trang 136 sgk Sinh học 6 chúng ta cùng trả lời các câu hỏi thảo luận giữa bài (Phần quan sát, thảo luận) sau đây:


Quan sát, thảo luận

Trả lời câu hỏi trang 135 sgk Sinh học 6

∇ Từng nhóm 2 – 3 người hãy quan sát cây của nhóm mình đã chuẩn bị trước, và ghi nhớ các đặc điểm.

Trả lời:

Các em tự ghi nhớ.
∇ – Trao đổi giữa các nhóm hoặc quan sát thêm một số cây khác như: dâm bụt, đậu, cải, ổi, bưởi, cà, bí ngô, huệ, lay ơn,… Sau đó lập thành bảng, ví dụ:

STT Cây Dạng thân Dạng rễ Kiểu lá Gân lá Cánh hoa Quả (nếu có) Môi trường sống
1 Bưởi gỗ cọc đơn hình mạng rời mọng ở cạn
2 Đậu cỏ cọc kép hình mạng rời khô, mở ở cạn
3 Huệ cỏ chùm đơn song song dính ở cạn
4 Bèo tây cỏ chùm đơn hình cung dính ở nước

– Từ bảng trên, hãy nhận xét sự đa dạng của các cây có hoa.

Trả lời:

STT Cây Dạng thân Dạng rễ Kiểu lá Gân lá Cánh hoa Quả (nếu có) Môi trường sống
1 Bưởi gỗ cọc đơn hình mạng rời mọng ở cạn
2 Đậu cỏ cọc kép hình mạng rời khô, mở ở cạn
3 Huệ cỏ chùm đơn song song dính khô ở cạn
4 Bèo tây cỏ chùm đơn hình cung dính X ở nước
5 Chanh gỗ cọc đơn hình cung rời mọng ở cạn
6 Ổi gỗ cọc đơn hình mạng rời mọng ở cạn
7 Bí ngô chùm đơn mạng dính mọng ở cạn

– Cây có hoa rất đa dạng về hình dạng của cơ quan sinh dưỡng (thân, rễ, lá); đặc điểm của cơ quan sinh sản (hoa, quả) và môi trường sống.

Dưới đây là phần Trả lời câu hỏi 1 2 3 4 Bài 41 trang 136 sgk Sinh học 6. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi trả lời nhé!


Câu hỏi

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời các câu hỏi và bài tập có trong sgk sinh học lớp 6 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi 1 2 3 4 Bài 41 trang 136 sgk Sinh học 6 cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi và bài tập các bạn xem dưới đây:

1. Trả lời câu hỏi 1 Bài 41 trang 136 sgk Sinh học 6

Đặc điểm chung của thực vật Hạt kín?

Trả lời:

Hạt kín là nhóm thực vật có hoa. Chúng có một số đặc điểm chung như sau:

– Cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng (rễ cọc, rễ chùm, thân gỗ, thân cỏ, lá đơn, lá kép,…), trong thân có mạch dẫn phát triển.

– Có hoa, quả. Hạt nằm trong quả (trước đó là noãn nằm trong bầu) là một ưu thế của các cây Hạt kín, vì nó được bảo vệ tốt hơn. Hoa và quả có rất nhiều dạng khác nhau.


2. Trả lời câu hỏi 2 Bài 41 trang 136 sgk Sinh học 6

Giữa cây Hạt trần và cây Hạt kín có những điểm gì phân biệt, trong đó điểm nào là quan trọng nhất?

Trả lời:

– Đặc điểm phân biệt cây Hạt trần với cây Hạt kín gồm:

+ Hạt trần có hạt nằm lộ trên các lá noãn; Hạt kín có hạt nằm trong quả.

+ Hạt trần chưa có hoa và quả; Hạt kín có hoa và quả.

+ Hạt trần có dạng thân gỗ; Hạt kín đa dạng về thân.

– Đặc điểm quan trọng nhất là vị trí của hạt, Hạt trần có hạt nằm lộ ra ngoài, Hạt kín có hạt được bảo vệ trong quả.


3. Trả lời câu hỏi 3* Bài 41 trang 136 sgk Sinh học 6

Vì sao thực vật Hạt kín lại có thể phát triển đa dạng phong phú như ngày nay?

Trả lời:

Hạt kín phát triển đa dạng nhờ sự thích nghi tốt với nhiều dạng khác nhau, chúng thích nghi với nhiều điều kiện môi trường → được phát triển mạnh.


4. Trả lời câu hỏi 4 Bài 41 trang 136 sgk Sinh học 6

Hãy kể tên 5 cây Hạt kín có dạng thân, lá hoặc hoa, quả khác nhau.

Trả lời:

STT Cây Dạng thân Dạng rễ Kiểu lá Gân lá Quả (nếu có)
1 Bưởi Gỗ Cọc Đơn Hình mạng Mọng
2 Đậu Cỏ Cọc Kép Hình mạng Khô, mở
3 Lúa Cỏ Chùm Đơn Song song Khô, đóng
4 Mướp Leo Chùm Đơn Hình mạng Mọng
5 Ổi Gỗ Cọc Đơn Hình mạng Mọng

Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Trả lời câu hỏi 1 2 3 4 Bài 41 trang 136 sgk Sinh học 6 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Sinh học lớp 6 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com