Hướng dẫn Trả lời câu hỏi 1 2 Bài 19 trang 70 sgk Địa lí 9

Hướng dẫn Soạn Bài 19: Thực hành: Đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ, sách giáo khoa Địa lí lớp 9. Nội dung Trả lời câu hỏi 1 2 Bài 19 trang 70 sgk Địa lí 9 bao gồm đầy đủ kiến thức lý thuyết và bài tập có trong SGK để giúp các em học tốt môn địa lí lớp 9.

Trả lời câu hỏi và bài tập 1 2 Bài 19 trang 70 sgk Địa lí 9
Trả lời câu hỏi 1 2 Bài 19 trang 70 sgk Địa lí 9

1. Trả lời câu hỏi 1 Bài 19 trang 70 sgk Địa lí 9

Xác định trên hình 17.1 vị trí các mỏ: than, sắt magan, thiếc, boxit,apatit, đồng chì, kẽm.

Gợi ý bài tập SGK Bài 19 Địa lý 9

Trả lời:

– Than: Quảng Ninh, Thái Nguyên.

– Sắt: Thái Nguyên, Yên Bái,…

– Magan: Cao Bằng

– Thiếc: Tuyên Quang, Cao Bằng.

– Bôxit: Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng

– Apati: Lào Cai

– Đồng: Lào Cai

– Chì, kẽm: Tuyên Quang,…


2. Trả lời câu hỏi 2 Bài 19 trang 70 sgk Địa lí 9

Phân tích ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản tới phát triển công nghiệp ở Trung du miền núi Bắc Bộ.

a) Những ngành công nghiệp khai thác nào có điều kiện phát triển mạnh? Vì sao.

b) Chứng minh rằng ngành công nghiệp luyện kim đen ở Thái Nguyên chủ yếu sử dụng nguyên liệu khoáng sản tại chỗ.

c) Trên hình 18.1, hãy xác định:

– Vị trí của vùng mỏ than Quảng Ninh.

– Nhà máy nhiệt điện Uông Bí.

– Cảng xuất khẩu than Cửa Ông.

d) Dựa vào hình 18.1 và sự hiểu biết, hãy vẽ sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm than theo mục đích:

– Làm nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện.

– Phục vụ nhu cầu tiêu dùng than trong nước.

– Xuất khẩu.

Gợi ý bài tập SGK Bài 19 Địa lý 9

Trả lời:

a) – Những ngành công nghiệp khai thác có điều kiện phát triển mạnh là: khai thác than, apatit, đá vôi và các quặng kim loại sắt, đồng, chì, kẽm.

    – Do các mỏ khoáng sản trên có trữ lượng khá, điều kiện khai thác tương đối thuận lợi, nhu cầu trong nước lớn (phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa) và có giá trị xuất khẩu.

b) Ngành công nghiệp luyện kim đen ở Thái Nguyên chủ yếu sử dụng nguyên liệu khoáng sản tại chỗ:

    Công nghiệp luyện kim đen ở Thái Nguyên sử dụng các nguyên liệu tại Thái Nguyên như sắt ở Trại Cau, than mỡ Phấn Mễ.

d)

Giải bài tập Địa Lí 9 | Trả lời câu hỏi Địa Lí 9


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn Trả lời câu hỏi 1 2 Bài 19 trang 70 sgk Địa lí 9 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Địa lí lớp 9 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com