Trả lời câu hỏi 1 2 bài 32 trang 162 sgk Lịch sử 10

Hướng dẫn Trả lời câu hỏi Bài 32: Cách mạng công nghiệp ở châu Âu, sách giáo khoa Lịch sử lớp 10. Nội dung trả lời câu hỏi 1 2 bài 32 trang 162 sgk Lịch sử 10 bao gồm đầy đủ kiến thức lý thuyết và bài tập có trong SGK để giúp các em học tốt môn lịch sử lớp 10.


Lý thuyết

1. Cách mạng công nghiệp ở Anh

Trả lời câu hỏi 1 2 bài 32 trang 162 sgk Lịch sử 10

– Anh là nước đầu tiên tiến hành cách mạng công nghiệp:

+ Kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh.

+ Cách mạng nổ ra sớm, chính quyền thuộc vì trong giai cấp tư sản.

+ Kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp.

+ Có hệ thống thuộc địa lớn.

– Những phát minh về máy móc

+ Năm 1764 Giêm-ha-gri-vơ sáng chế ra máy kéo sợi Gienni.

+ Năm 1769 Ác-crai-tơ chế tạo ra máy kéo sợi chạy bằng hơi nước.

+ Năm 1779 Crôm-tơn cải tiến máy kéo sợi tạo ra sản phẩm đẹp, bền hơn.

+ Năm 1785 Các-rai chế tạo máy dệt chạy bằng sức nước, năng suất tăng 40 lần.

+ Năm 1784 Giêm Oát phát minh ra máy hơi nước và đưa vào sử dụng.

– Luyện kim: năm 1735 phát minh ra phương pháp nấu than cốc luyện gang thép, năm 1784 lò luyện gang đầu tiên được xây dựng.

– Giao thông vận tải:

+ Năm 1814 Xti-phen-xơn chế tạo thành công đầu máy xe lửa.

+ Năm 1825 nước Anh khánh thành đoạn đường sắt đầu tiên.

– Giữa thế kỷ XIX Anh trở thành công xưởng thế giới. Luân Đôn trở thành một trung tâm thương mại với 80 vạn dân.

Tại sao Cách mạng công nghiệp lại bắt đầu từ ngành công nghiệp nhẹ? Những ngành này có truyền thống và phát triển mạnh ở Anh; thu hồi vốn nhanh, sản phẩm có thị trường tiêu thụ rộng.

2. Cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức

a) Pháp

– Từ những năm 30 của thế kỷ XIX Cách mạng công nghiệp bắt đầu diễn ra và phát triển mạnh trong những năm 1850 – 1870.

– Tác động về kinh tế, xã hội:

+ Kinh tế Pháp vươn lên mạnh mẽ thứ 2 trên thế giới.

+ Bộ mặt Pari và các thành phố khác thay đổi rõ rệt.

b) Đức

– Cách mạng công nghiệp diễn ra vào những năm 40 của thế kỷ XIX với tốc độ nhanh kỷ lục.

– Trong nông nghiệp: máy móc  thâm nhập và được đưa vào sử dụng nhiều: máy cày, bừa, máy giặt, sử dụng phân bón.

– Đặc điểm: cách mạng công nghiệp ở Đức diễn ra với tốc độ phát triển nhanh, kỷ lục.

Vì sao Cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức diễn ra muộn nhưng tốc độ lại nhanh? Nhờ tiếp thu kinh nghiệm từ phát minh của Anh, quá trình cải tiến kỹ thuật ở Pháp, Đức diễn ra khẩn trương hơn.

3. Hệ quả của cách mạng công nghiệp

– Về kinh tế:

+ Nâng cao năng suất lao động ,làm ra khối lượng sản phẩm lớn cho xã hội.

+ Thay đổi bộ mặt các nước tư bản, nhiều trung tâm công nghiệp mới và thành thị đông dân ra đời.

– Về xã hội:

+ Hình thành 2 giai cấp mới là: tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp.

+ Tư sản công nghiệp nắm tư liệu sản xuất và quyền thống trị.

+ Vô sản công nghiệp làm thuê, đời sống cơ cực dẫn đến đấu tranh giữa vô sản với tư sản.

Trước khi đi vào trả lời câu hỏi 1 2 bài 32 trang 162 sgk Lịch sử 10 chúng ta hãy trả lời câu hỏi in nghiêng giữa bài (Câu hỏi thảo luận trên lớp) sau đây:


Thảo luận

1. Trả lời câu hỏi bài 32 trang 161 sgk Lịch sử 10

Ý nghĩa của việc phát minh ra máy hơi nước là gì?

Trả lời:

Ý nghĩa của việc phát minh ra Máy hơi nước:

– Thuận tiện cho việc xây dựng nhà máy.

– Tốc độ sản xuất và năng xuất lao động tăng lên rõ rệt

– Tạo ra nguồn động lực mới, làm giảm sức lao động cơ bắp của con người.

– Lao động bằng thủ tay dần thay thế lao động bằng máy móc, khởi đầu quá trình công nghiệp hóa ở Anh và châu Âu.

Cách mạng công nghiệp đã dẫn đến những thay đổi gì về kinh tế và xã hội ở nước Anh?

Trả lời:

Những thay đổi về kinh tế – xã hội nước Anh dưới sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp:

– Kinh tế:

+ Thúc đẩy sự phát triển của sản xuất, năng suất lao động tăng nhanh cả về số lượng và chất lượng.

+ Lao động bằng tay dần dần được thay thế bằng máy móc.

– Xã hội: Góp phần làm củng cố địa vị của giai cấp tư sản Anh, làm cho chủ nghĩa tư bản Anh phát triển nhanh chóng và có điều kiện vươn lên cạnh tranh với các nước tư bản khác.

⇒ Cách mạng công nghiệp làm cho nền kinh tế Anh bước vào thời kì công nghiệp hóa. Đến thế kỉ XIX, Anh được mệnh danh là “công xưởng của thế giới”.


2. Trả lời câu hỏi bài 32 trang 162 sgk Lịch sử 10

Ý nghĩa của cách mạng công nghiệp với kinh tế Pháp, Đức.

Trả lời:

– Ý nghĩa của cuộc cách mạng công nghiệp với kinh tế Pháp:

+ Cách mạng công nghiệp đã đưa nền kinh tế Pháp vươn lên mạnh mẽ, công nghiệp Pháp đứng thứ hai trên thế giới, sau Anh.

+ Bộ mặt nước Pháp thay đổi rõ rệt với một hệ thống đại lộ, nhà ga, hải cảng,…

– Đối với Đức:

+ Kinh tế Đức phát triển nhanh chóng, đến giữa thế kỉ XIX tốc độ phát triển công nghiệp của Đức đạt mức kỉ lục.

+ Từ 1850-1860 sản lượng than, sắt, thép… tăng gấp đôi; số lượng động cơ chạy bằng hơi nước tăng gần 6 lần. Công ngiệp khai mỏ, luyện kim, hóa chất… phát triển nhanh.

Dưới đây là Hướng dẫn Trả lời câu hỏi 1 2 bài 32 trang 162 sgk Lịch sử 10. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Câu hỏi

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời câu hỏi lịch sử 10 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi 1 2 bài 32 trang 162 sgk Lịch sử 10 của Bài 32: Cách mạng công nghiệp ở châu Âu trong Chương II – Các nước Âu – Mĩ (từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII) của Phần ba. Lịch sử thế giới cận đại cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi các bạn xem dưới đây:

1. Trả lời câu hỏi 1 bài 32 trang 162 sgk Lịch sử 10

Nêu mốc thời gian và những thành tựu chủ yếu của cách mạng công nghiệp ở các nước Anh, Pháp, Đức.

Trả lời:

Nước Thành tựu
Anh Cách mạng công nghiệp bắt đầu từ những năm 60 của thế kỷ XVIII đến những năm 40 của thế kỷ XX:
– Năm 1764, sáng chế ra máy kéo sợi Gien-ni.
– Năm 1769, Ác-crai-tơ chế tạo ra máy kéo sợi chạy bằng sức nước.
– 1784, Giêm Oát phát minh ra máy hơi nước.
– Phát inh ra phương pháp nấu than cốc, lò luyện gang,..
– Đầu thế XIX, tàu thủy và xe lửa chạy bằng hơi nước xuất hiện.
Pháp Cách mạng công nghiệp bắt đầu từ những năm 30 của thế kỉ XIX đến những năm 1850 – 1870: Những phát minh trong ngành công nghiệp nhẹ.
Đức Cách mạng công nghiệp diễn ra vào những năm 40 của thế kỉ XIX: Những phát minh trong các ngành công nghiệp nặng, chủ yếu là luyện kim và hóa chất.

2. Trả lời câu hỏi 2 bài 32 trang 162 sgk Lịch sử 10

Cách mạng công nghiệp đem lại những hệ quả gì?

Trả lời:

Hệ quả của cuộc cách mạng công nghiệp:

– Làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản: nhiều trung tâm công nghiệp, thành thị đông dân xuất hiện. Sản xuất bằng máy đã nâng cao năng suất lao động và ngày càng xã hội hóa quá trình lao động.

– Góp phần thúc đẩy những chuyển biến mạnh mẽ trong các ngành kinh tế khác, đặc biệt là nông nghiệp và giao thông vận tải.

– Hai giai cấp cơ bản của xã hội tư bản được hình thành: tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp. Sự tăng cường bóc lột công nhân của giai cấp tư dản làm cho mâu thuẫn trong xã hội tư bản và các cuộc đấu tranh giữa giai cấp vô sản với giai cấp tư sản không ngừng tăng lên.


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk lịch sử lớp 10 với trả lời câu hỏi 1 2 bài 32 trang 162 sgk Lịch sử 10!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com