Hướng dẫn Trả lời câu hỏi Bài 35 trang 124 sgk Địa lí 8

Hướng dẫn Soạn Bài 35: Thực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam, sách giáo khoa Địa lí lớp 8. Nội dung bài Trả lời câu hỏi Bài 35 trang 124 sgk Địa lí 8 bao gồm đầy đủ kiến thức lý thuyết và bài tập có trong SGK để giúp các em học tốt môn địa lí lớp 8.

Trả lời câu hỏi Bài 35 trang 124 sgk Địa lí 8
Trả lời câu hỏi Bài 35 trang 124 sgk Địa lí 8

1. Trả lời câu hỏi Bài 35 trang 124 sgk Địa lí 8

Nội dung:

Căn cứ vào bảng lượng mưa và lượng dòng chảy tại các lưu vực sông sau đây, hãy:

a) Vẽ biểu đồ thể hiện chế độ mưa và chế độ dòng chảy trên từng khu vực (mỗi lưu vực một biểu đồ).

b) Tính thời gian và độ dài (số tháng) của mùa mưa và mùa lũ tại các lưu vực theo chỉ tiêu vượt giá trị trung bình tháng.

c) Nhận xét về quan hệ giữa mùa mưa và mùa lũ trên từng lưu vựcc nói riêng và trên toàn quốc nói chung.

Bảng 35.1. Lượng mưa (mm) và lưu lượng (m3/s) theo các tháng trong năm

Lưu vực sông Hồng (trạm Sơn Tây)

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lượng mưa (mm) 19,5 25,6 34,5 104,2 222 262,8 315,7 335,2 271,9 170,1 59,9 17,8
Lưu lượng (m3/s) 1318 1100 914 1071 1893 4692 7986 9246 6690 4122 2813 1746

Lưu vực sông Gianh (trạm Đồng Tâm)

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lượng mưa(mm) 50,7 34,9 47,2 66 104,7 170 136,1 209,5 530,1 582 231 67,9
Lưu lượng(m3/s) 27,2 19,3 17,5 10,7 28,7 36,7 40,6 58,4 185 178 94,1 43,7

Trả lời:

a) Vẽ biểu đồ:

– Lưu vực sông Hồng:

Biểu đồ thể hiện chế độ mưa và chế độ dòng chảy trên lưu vực sông Hồng tại trạm Sơn Tây.

Giải bài tập Địa Lí 8 | Trả lời câu hỏi Địa lí 8

– Lưu vực sông Gianh:

Biểu đồ thể hiện chế độ mưa và chế độ dòng chảy trên lưu vực sông Gianh tại trạm Đồng Tâm.

Giải bài tập Địa Lí 8 | Trả lời câu hỏi Địa lí 8

b) Tính thời gian và độ dài số tháng

– Lượng mưa trung bình ở lưu vực sông Hồng là 153mm, lưu vực sông Gianh là 186mm.

– Lưu lượng dòng chảy trung bình các tháng ở lưu vực sông Hồng là 3632m3/s, ở lưu vực sông Gianh là 61,7m3/s.

c) Nhận xét:

– Các tháng mùa lũ trùng với mùa mưa:

+ Lưu vực sông Hồng từ tháng 6 đến tháng 10

+ Lưu vực sông Gianh từ tháng 9 đến tháng 11.

– Các tháng mùa lũ không trùng với mùa mưa:

+ Lưu vực sông Hồng: tháng 5.

+ Lưu vực sông Gianh: tháng 8.


2. Các bước tiến hành


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn Trả lời câu hỏi Bài 35 trang 124 sgk Địa lí 8 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Địa lí lớp 8 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com