Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 Bài 27 trang 76 77 sgk Vật lí 7

Hướng dẫn Trả lời câu hỏi Bài 27. Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp, sách giáo khoa Vật lí 7. Nội dung bài Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 Bài 27 trang 76 77 sgk Vật lí 7 bao gồm đầy đủ lý thuyết, công thức, định luật, chuyên đề có trong SGK để giúp các em học sinh học tốt môn vật lí lớp 7.

Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 bài 27 trang 76 77 sgk vật lí 7
Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 Bài 27 trang 76 77 sgk Vật lí 7

I – Chuẩn bị

– Một nguồn điện 3V hoặc 6V.

– Hai bóng đèn pin như nhau.

– Một ampe kế hoặc miliampe kế có giới hạn đo từ 0,5A trở lên và có độ chia nhỏ nhất là 0,01A.

– Một vôn kế có giới hạn đo là 6V và có độ chia nhỏ nhất là 0,1V.

– Một công tắc.

– Bảy đoạn dây dẫn bằng đồng có vỏ cách điện, mỗi đoạn dài khoảng 30cm.

– Chuẩn bị báo cáo: Chép sẵn các nội dung của mẫu báo cáo đã cho ở cuối bài ra giấy.


II –  Nội dung thực hành

1. Mắc nối tiếp 2 bóng đèn

Trả lời câu hỏi C1 Bài 27 trang 76 sgk Vật lí 7

Quan sát hình 27.1a và 27.1b để nhận biết hai bóng đèn được mắc nối tiếp.

Hãy cho biết trong mạch điện này, ampe kế và công tắc được mắc như thế nào với các bộ phận khác?

Giải bài tập Vật Lý 7 | Để học tốt Vật Lý 7

Trả lời:

– Nhận biết cách mắc nối tiếp các thiết bị điện: hai thiết bị mắc nối tiếp kế cận nhau chỉ có một điểm chung và liên tục giữa hai cực của nguồn điện (hay pin).

– Do vậy: Trong mạch điện 27.l a ta thấy: Dây dẫn 1 nối tiếp cực + của pin với ampe kế (1), nối tiếp với bóng đèn 1 rồi nối tiếp dây dẫn điện (2), nối tiếp với bóng đèn (2), nối tiếp với dây dẫn điện (3), nối tiếp với cái ngắt điện K, cuối cùng là nối tiếp vào cực (-) của pin.

(Mạch điện hở vì cái ngắt điện K ở vị trí ngắt mạch, lúc này số chỉ của ampe kế là 0, đèn không sáng).


Trả lời câu hỏi C2 Bài 27 trang 76 sgk Vật lí 7

Hãy mắc mạch điện theo hình 27.la và vẽ sơ đồ mạch điện này vào bản báo cáo.

Trả lời:

→ Khi đóng cái ngắt điện (công tắc) K các đèn sáng và ampe kế chỉ khác 0.

→ Đọc và ghi số chỉ ampe kế ở vị trí 1 vào bảng báo cáo, và lần lượt ghi kết quả thực hành khi ampe kế ở vị trí 2, 3 theo yêu cầu của bài.


2. Đo cường độ dòng điện đối với đoạn mạch nối tiếp

Trả lời câu hỏi C3 Bài 27 trang 77 sgk Vật lí 7

Hoàn thành nhận xét 2.c) trong bản báo cáo.

Trả lời:

Nhận xét: Trong đoạn mạch nối tiếp, dòng điện có cường độ bằng nhau tại các vị trí khác nhau của mạch: I1 = I2 = I3


3. Đo hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp

Trả lời câu hỏi C4 Bài 27 trang 77 sgk Vật lí 7

Hoàn thành nhận xét 3.c) trong bản báo cáo.

Trả lời:

Nhận xét: Đối với đoạn mạch gồm hai đèn mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng hai hiệu điện thế trên mỗi đèn: U13 = U12 + U23


III –  Mẫu báo cáo

Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp

Họ và tên: ……………………… Lớp: ………………

1. Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

a) Đo cường độ dòng điện bằng ampe kế

    Đơn vị của cường độ dòng điện là ampe, kí hiệu là A.

Mắc nối tiếp ampe kế vào đoạn mạch sao cho chốt (+) của ampe kế được mắc về phía cực dương của nguồn điện.

b) Đo hiệu điện thế bằng vôn kế.

    Đơn vị của hiệu điện thế là vôn, kí hiệu là V.

    Mắc hai chốt của vôn kế trực tiếp vào hai điểm của mạch để đo hiệu điện thế giữa hai điểm đó, sao cho chốt (+) của nó được nối về phía cực dương của nguồn điện.

2. Đo cường độ của dòng điện đối với đoạn mạch nối tiếp

a) Vẽ sơ đồ cho mạch điện hình 27.1a vào khung dưới đây:

Giải bài tập Vật Lý 7 | Để học tốt Vật Lý 7

b) Kết quả đo:

Vị trí của ampe kế Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3
Cường độ dòng điện I1 = 0,12A I2 = 0,12A I3 = 0,12A

c) Nhận xét:

    Trong đoạn mạch nối tiếp, dòng điện có cường độ bằng nhau tại các vị trí khác nhau của mạch: I1 = I2 = I3

3. Đo hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp

a) Vẽ sơ đồ mạch điện tương tự hình 27.2 vào khung dưới đây, trong đó vôn kế được mắc để đo hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ2.

Giải bài tập Vật Lý 7 | Để học tốt Vật Lý 7

b) Kết quả đo:

Vị trí mắc vôn kế Hiệu điện thế
Hai điểm 1 và 2 U12 = 1,2V
Hai điểm 2 và 3 U23 = 1,8
Hai điểm 1 và 3 U13 = 3,0V

c) Nhận xét:

    Đối với đoạn mạch gồm hai đàn mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn: U13 = U12 + U23


Câu trước:

Câu tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 Bài 27 trang 76 77 sgk Vật lí 7 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Vật lí lớp 7 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com