Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Bài 26 trang 72 73 74 sgk Vật lí 7

Hướng dẫn Trả lời câu hỏi Bài 26. Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện, sách giáo khoa Vật lí 7. Nội dung bài Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Bài 26 trang 72 73 74 sgk Vật lí 7 bao gồm đầy đủ lý thuyết, công thức, định luật, chuyên đề có trong SGK để giúp các em học sinh học tốt môn vật lí lớp 7.

Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 bài 26 trang 72 73 74 sgk vật lí 7
Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Bài 26 trang 72 73 74 sgk Vật lí 7

Lý thuyết

I. Hiệu điện thế giữa 2 đầu bóng đèn

1. Bóng đèn chưa được mắc vào mạch điện

Nhận xét: Vôn kế luôn chỉ số 0 khi bóng đèn chưa mắc vào mạch điện.

2. Bóng đèn được mắc vào mạch điện

Kết quả:

+ Mạch hở: U0 = 0; I0 = 0

+ Mạch kín: U1 = 1,5V; I1 = 0,02A

                   U2 = 3,0V; I2 = 0,02A

Nhận xét:

+ Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn bằng không thì không có dòng điện chạy qua bóng đèn.

+ Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng lớn (nhỏ) thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ càng lớn (nhỏ).

+ Số vôn ghi trên dụng cụ là giá trị định mức Udm → dụng cụ hoạt động bình thường khi sử dụng đúng HĐT định mức.

II. Sự tương tự giữa hiệu điện thế và sự chênh lệch mực nước

– Khi có sự chênh lệch mực nước giữa hai điểm A và B thì có dòng nước chảy từ A đến B.

– Khi có hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn thì có dòng điện chạy qua bóng đèn.

– Máy bơm nước tạo ra sự chênh lệch mức nước tương tự như nguồn điện tạo ra hiệu điện thế.

Dưới đây là phần Hướng dẫn Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Bài 26 trang 72 73 74 sgk Vật lí 7. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Câu hỏi

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời các câu hỏi, giải các bài tập vật lí 7 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Bài 26 trang 72 73 74 sgk Vật lí 7 cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi các bạn xem dưới đây:


1. Trả lời câu hỏi C1 Bài 26 trang 72 sgk Vật lí 7

Thí nghiệm 1: Nối vôn kế với hai đầu bóng đèn như hình 26.1.

Quan sát số chỉ của vôn kế. Nêu nhận xét về hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn khi chưa mắc vào mạch.

Trả lời:

Giữa hai đầu bóng đèn khi chưa mắc vào mạch có hiệu điện thế bằng không.


2. Trả lời câu hỏi C2 Bài 26 trang 72 sgk Vật lí 7

Đọc và ghi số chỉ của ampe kế, của vôn kế khi ngắt và khi đóng công tắc vào bảng 1.

Trả lời:

Kết quả:

– Mạch hở: U0 = 0; I0 = 0

– Mạch kín: U1 = 1,5V; I1 = 0,02A

                   U2 = 3,0V; I2 = 0,02A


3. Trả lời câu hỏi C3 Bài 26 trang 73 sgk Vật lí 7

Từ kết quả thí nghiệm 1 và 2 trên đây, hãy viết đầy đủ các câu sau:

– Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn bằng không thì … dòng điện chạy qua bóng đèn.

– Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng … thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ càng …

Trả lời:

– Khi K hở: Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn bằng không thì không có dòng điện chạy qua bóng đèn.

– Khi K đóng: Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng lớn thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ càng lớn.


4. Trả lời câu hỏi C4 Bài 26 trang 73 sgk Vật lí 7

Một bóng đèn có ghi 2,5 V. Hỏi phải mắc đèn này vào hiệu điện thế là bao nhiêu để nó sáng không bị hỏng?

Trả lời:

Để đèn (có ghi 2,5 V) sáng bình thường thì điện thế nguồn điện bằng điện thế định mức của đèn.

Vậy Unguồn điện = 2,5 V.


5. Trả lời câu hỏi C5 Bài 26 trang 73 sgk Vật lí 7

Hãy quan sát các hình 26.3a và b để tìm hiểu sự tương tự giữa một số bộ phận trong các hình này. Từ đó tìm từ, cụm từ thích hợp cho trong ngoặc (hiệu điện thế, nguồn điện, chênh lệch mức nước, dòng điện, dòng nước) điền vào chỗ trống trong các câu sau:

a) Khi có sự … giữa hai điểm A và B thì có … chảy từ A đến B.

b) Khi có … giữa hai đầu bóng đèn thì có … chạy qua bóng đèn.

c) Máy bơm nước tạo ra sự … tương tự như … tạo ra …

Trả lời:

a) Khi có sự chênh lệch mực nước giữa hai điểm A và B thì có dòng nước chảy từ A đến B.

b) Khi có hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn thì có dòng điện chạy qua bóng đèn.

c) Máy bơm nước tạo ra sự chênh lệch mực nước tương tự như nguồn điện tạo ra hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn.


6. Trả lời câu hỏi C6 Bài 26 trang 74 sgk Vật lí 7

Trong những trường hợp nàọ dưới đây có hiệu điện thế bằng không (không có hiệu diện thế)?

A. Giữa hai bóng đèn điện đang sáng

B. Giữa hai cực của pin còn mới

C. Giữa hai cực của bóng đèn pin được tháo rời khỏi đèn pin

D. Giữa hai cực của acquy đang thắp sáng đèn của xe máy.

Trả lời:

Chọn C. Giữa hai đầu của bóng đèn pin được tháo rời khỏi đèn pin vì khi đó không có dòng điện chạy qua đèn.


7. Trả lời câu hỏi C7* Bài 26 trang 74 sgk Vật lí 7

Cho mạch điện như sơ đồ hình 26.4. Biết rằng khi công tắc đóng thì đèn sáng. Hỏi khi công tắc ngắt thì giữa hai điểm nào có hiệu điện thế (khác không)?

A. Giữa hai điểm A và B.

B. Giữa hai điểm E và C.

C. Giữa hai điểm D và E.

D. Giữa hai điểm A và D.

Trả lời:

Chọn câu A vì điểm B nối cực (+) và điểm A nối với cực (-) của nguồn điện nên khi ngắt công tắc và đặt vôn kế vào hai đầu A, B sẽ tạo ra sự chênh lệch về điện thế giữa hai điểm A, B.


8. Trả lời câu hỏi C8* Bài 26 trang 74 sgk Vật lí 7

Vôn kế trong sơ đồ nào trong hình 26.5 có số chỉ khác không?

Trả lời:

Khi mắc đúng vôn kế vào giữa hai cực của nguồn điện (hay pin) thì số chỉ của nó sẽ khác 0 (không).

→ Chọn câu C. (Vì chốt + và chốt – của vôn kế lần lượt được nối đúng với cực (+) và cực (-) của nguồn điện bằng dây dẫn không bị ngắt mạch.)


Câu trước:

Câu tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Bài 26 trang 72 73 74 sgk Vật lí 7 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Vật lí lớp 7 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com