Trả lời câu hỏi 1 2 trang 59 60 sgk Toán 9 tập 1

Hướng dẫn giải Bài Ôn tập chương II – Hàm số bậc nhất, sách giáo khoa toán 9 tập một. Nội dung bài trả lời câu hỏi 1 2 trang 59 60 sgk toán 9 tập 1 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần đại số có trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 9.


Tóm tắt các kiến thức cần nhớ

Trả lời câu hỏi ôn tập 1 2 trang 59 60 sgk toán 9 tập 1
Dưới đây là Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 2 trang 59 60 sgk toán 9 tập 1. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Câu hỏi

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần đại số 9 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi 1 2 trang 59 60 sgk toán 9 tập 1 của bài Ôn tập chương II – Hàm số bậc nhất cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi các bạn xem dưới đây:

Trả lời câu hỏi ôn tập 1 2 trang 59 60 sgk toán 9 tập 1
Trả lời câu hỏi ôn tập 1 2 trang 59 60 sgk toán 9 tập 1

1. Trả lời câu hỏi 1 trang 59 sgk Toán 9 tập 1

Cho hàm số \(y=ax+b(a\neq 0)\).

a) Khi nào thì hàm số đồng biến?

b) Khi nào thì hàm số nghịch biến?

Trả lời:

Hàm số  \(y=ax+b(a\neq 0)\) xác định với mọi giá trị của x thuộc \(\mathbb{R}\)

a) Hàm số đồng biến trên \(\mathbb{R}\) , khi a > 0.

b) Hàm số nghịch biến trên \(\mathbb{R}\) , khi a < 0.

2. Trả lời câu hỏi 2 trang 60 sgk Toán 9 tập 1

Khi nào thì hai đường thẳng  \(y=ax+b(a\neq 0)\)  và  \(y=a’x+b'(a’\neq 0)\) cắt nhau? Song song với nhau? Trùng nhau?

Trả lời:

Hai đường thẳng  \(y=ax+b(a\neq0)\) và  \(y=a’x+b'(a’\neq0)\) cắt nhau khi và chỉ khi \(a\neq a’\).

Hai đường thẳng  \(y=ax+b(a\neq0)\) và  \(y=a’x+b'(a’\neq0)\) song song với nhau khi và chỉ khi \(a=a’\) và \(b\neq b’\).

Hai đường thẳng  \(y=ax+b(a\neq0)\) và  \(y=a’x+b'(a’\neq0)\) trùng nhau khi và chỉ khi \(a=a’\) và \(b=b’\).


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 9 với trả lời câu hỏi 1 2 trang 59 60 sgk toán 9 tập 1!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com