Trả lời câu hỏi ôn tập cuối năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trang 65 66 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn giải bài Ôn tập cuối năm phần số học toán lớp 6 từ Chương I – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên đến Chương III – Phân số trong sách giáo khoa toán lớp 6. Nội dung giải bài Trả lời câu hỏi ôn tập cuối năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trang 65 66 sgk Toán 6 tập 2 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần số học có trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 6.


Câu hỏi ôn tập cuối năm

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần số học 6 kèm bài giải chi tiết câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trang 65 66 sgk toán 6 tập 2 của bài ôn tập cuối năm phần số học cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài trả lời từng câu hỏi các bạn xem dưới đây:

Câu hỏi ôn tập cuối năm phần số học


1. Trả lời câu hỏi ôn tập cuối năm 1 trang 65 sgk Toán 6 tập 2

a) Đọc các kí hiệu $∈, ∉, ⊂, ϕ, ∩$

b) Cho ví dụ sử dụng các kí hiệu trên.

Tra loi cau hoi 1 trang 65 SGK Toan lop 6 - Tap 2 - Loi giai


2. Trả lời câu hỏi ôn tập cuối năm 2 trang 65 sgk Toán 6 tập 2

Viết các công thức về lũy thừa với số mũ tự nhiên. Cho ví dụ.

Tra loi cau hoi 2 trang 65 SGK Toan lop 6 - Tap 2 - Loi giai


3. Trả lời câu hỏi ôn tập cuối năm 3 trang 65 sgk Toán 6 tập 2

So sánh tính chất cơ bản của phép cộng và phép nhân số tự nhiên, số nguyên, phân số.

Trả lời:

Tính chất cơ bản của phép cộng và phép nhân số tự nhiên, số nguyên, phân số không khác nhau.

Bài 5: Phép cộng và phép nhân


4. Trả lời câu hỏi ôn tập cuối năm 4 trang 66 sgk Toán 6 tập 2

Với điều kiện nào thì hiệu của hai số tự nhiên cũng là số tự nhiên? Hiệu của hai số nguyên cũng là số nguyên? Cho ví dụ.

Tra loi cau hoi 4 trang 66 SGK Toan lop 6 - Tap 2 - Loi giai


5. Trả lời câu hỏi ôn tập cuối năm 5 trang 66 sgk Toán 6 tập 2

Với điều kiện nào thì thương của hai số tự nhiên cũng là số tự nhiên? Thương của hai phân số cũng là phân số? Cho ví dụ.

Tra loi cau hoi 5 trang 66 SGK Toan lop 6 - Tap 2 - Loi giai


6. Trả lời câu hỏi ôn tập cuối năm 6 trang 66 sgk Toán 6 tập 2

Phát biểu ba bài toán cơ bản về phân số. Cho ví dụ minh họa.

Tra loi cau hoi 6 trang 66 SGK Toan lop 6 - Tap 2 - Loi giai


7. Trả lời câu hỏi ôn tập cuối năm 7 trang 66 sgk Toán 6 tập 2

Phát biểu dấu hiệu chia hết cho $2, 3, 5, 9.$

Những số như thế nào thì chia hết cho cả $2$ và $5$? Cho ví dụ.

Những số như thế nào thì chia hết cho cả $2, 3, 5$ và $9$? Cho ví dụ.

Tra loi cau hoi 7 trang 66 SGK Toan lop 6 - Tap 2 - Loi giai


8. Trả lời câu hỏi ôn tập cuối năm 8 trang 66 sgk Toán 6 tập 2

Trong định nghĩa số nguyên tố và hợp số, có điểm nào giống nhau, điểm nào khác nhau? Tích của hai số nguyên tố là một số nguyên tố hay hợp số.

Tra loi cau hoi 8 trang 66 SGK Toan lop 6 - Tap 2 - Loi giai


9. Trả lời câu hỏi ôn tập cuối năm 9 trang 66 sgk Toán 6 tập 2

Hãy điền các từ thích hợp vào chỗ trống (…) trong bảng so sánh cách tìm UwCLN và BCNN của hai hay nhiều số.

Cách tìm ƯCLN BCNN
Phân tích các số ra thừa số nguyên tố
Xét các thừa số nguyên tố
Lập tích các thừa số đó, mỗi thừa số lấy với số mũ

Trả lời:

Cách tìm ƯCLN BCNN
Phân tích các số ra thừa số nguyên tố
Xét các thừa số nguyên tố chung chung và riêng
Lập tích các thừa số đó, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất lớn nhất

Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 6 với Trả lời câu hỏi ôn tập cuối năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trang 65 66 sgk Toán 6 tập 2!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com