Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 4 Bài 11 trang 34 35 sgk Địa lí 6

Hướng dẫn Soạn Bài 11: Thực hành Sự phân bố các lục địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất, sách giáo khoa Địa lí lớp 6. Nội dung bài Giải bài tập 1 2 3 4 Bài 11 trang 34 35 sgk Địa lí 6 bao gồm đầy đủ kiến thức lý thuyết và bài tập có trong SGK để giúp các em học tốt môn địa lí lớp 6.

Bài 11: Thực hành Sự phân bố các lục địa và đại dương trên bề mặt trái đất sgk Địa lí 6
Giải bài tập 1 2 3 4 Bài 11 trang 34 35 sgk Địa lí 6

1. Giải bài tập 1 Bài 11 trang 34 sgk Địa lí 6

Hãy quan sát hình 28 và cho biết:

– Tỉ lệ diện tích lục địa và diện tích đại dương ở nửa cầu Bắc.

– Tỉ lệ diện tích lục địa và diện tích đại dương ở nửa cầu Nam.

Để học tốt Địa Lý 6 | Giải bài tập Địa Lý 6

Trả lời:

– Nửa cầu Bắc:

+ Lục địa: 39,4%.

+ Đại dương: 60,6%.

– Nửa cầu Nam:

+ Lục địa: 19,0%.

+ Đại dương: 81,0%.


2. Giải bài tập 2 Bài 11 trang 34 sgk Địa lí 6

Quan sát bản đồ tự nhiên thế giới hoặc quả Địa Cầu và bảng dưới đây rồi cho biết:

Đất nổi trên Trái Đất Diện tích (triệu km2)
Lục địa Á – Âu 50,7
Lục địa Phi 29,2
Lục địa Bắc Mỹ 20,3
Lục địa Nam Mỹ 18,1
Lục địa Nam Cực 13,9
Lục địa Ô-xtray-li-a 7,6
Các đảo ven lục địa 9,2

– Trên Trái Đất có những lục địa nào?

– Lục địa nào có diện tích lớn nhất? Lục địa đó nằm ở nửa cầu nào?

– Lục địa nào có diện tích nhỏ nhất? Lục địa đó nằm ở nửa cầu nào?

– Các lục địa nào nằm hoàn toàn ở nửa cầu Nam?

– Các lục địa nào nằm hoàn toàn ở nửa cầu Bắc?

Trả lời:

– Những lục địa trên Trái Đất: Á- Âu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Nam Cực, Ô-xtrây-li-a, Phi.

– Lục địa có diện tích lớn nhất: Á-Âu, ở nửa cầu Bắc.

– Lục địa có diện tích nhỏ nhất: Ô-xtrây-li-a, ở nửa cầu Nam.

– Các lục địa nằm hoàn toàn ở nửa cầu Nam: Ô-xtrây-li-a, Nam Cực.

– Các lục địa nằm hoàn toàn ở nửa cầu Bắc: Á-Âu, Bắc Mỹ.

– Ngoài ra nằm cả hai nửa cầu Bắc và Nam là: Phi, Nam Mỹ.


3. Giải bài tập 3 Bài 11 trang 35 sgk Địa lí 6

Hãy quan sát hình 29 và cho biết:

– Rìa lục địa gồm những bộ phận nào?

– Nêu độ sâu của từng bộ phận.

Để học tốt Địa Lý 6 | Giải bài tập Địa Lý 6

Trả lời:

Rìa lục địa gồm:

– Thềm lục địa, độ sâu từ 0 – 200m.

– Sườn lục địa, độ sâu từ 200m – 2.500m.


4. Giải bài tập 4 Bài 11 trang 35 sgk Địa lí 6

Dựa vào bảng dưới đây, cho biết:

Các đại dương trên Trái Đất Diện tích (triệu km2)
Thái Bình Dương 179,6
Đại Tây Dương 93,4
Ấn Độ Dương 74,9
Bắc Băng Dương 13,1

– Nếu diện tích bề mặt Trái Đất là 510 triệu km2 thì bề mặt các đại dương chiếm bao nhiêu phần trăm?

– Tên của bốn đại dương trên thế giới.

– Đại dương nào có diện tích lớn nhất trong bốn đại dương?

– Đại dương nào có diện tích nhỏ nhất trong bốn đại dương?

Trả lời:

– % của bề mặt các đại dương:

+ Tổng diện tích các đại dương:

179,6 + 93,4 +74,9 +13,1 = 361 triệu km2.

+ % bề mặt các đại dương = (361/ 510) x 100% = 70,8%

– Tên của bốn đại dương trên thế giới:

+ Thái Bình Dương

+ Đại Tây Dương

+ Ấn Độ Dương

+ Bắc Băng Dương

– Đại dương có diện tích lớn nhất: Thái Bình Dương.

– Đại dương có diện tích nhỏ nhất: Bắc Băng Dương.


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 4 Bài 11 trang 34 35 sgk Địa lí 6 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Địa lí lớp 6 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com