Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 Bài 26 trang 84 sgk Địa lí 7

Hướng dẫn Bài 26: Thiên nhiên châu Phi, sách giáo khoa Địa lí lớp 7. Nội dung bài Giải bài tập 1 2 3 Bài 26 trang 84 sgk Địa lí 7 bao gồm đầy đủ kiến thức lý thuyết và bài tập có trong SGK để giúp các em học tốt môn địa lí lớp 7.

Trả lời câu hỏi và bài tập 1 2 3 Bài 26 trang 84 sgk Địa lí 7
Giải bài tập 1 2 3 Bài 26 trang 84 sgk Địa lí 7

Lý thuyết

1. Vị trí địa lí

– Châu Phi gồm lục địa Phi và đảo Mađagaxca.

– Phía Bắc và Đông Bắc giáp biển Địa Trung Hải và biển Đỏ

– Phia Tây: Đại Tây Dương

– Phần lớn lãnh thổ châu Phi nằm giữa 2 đường chí tuyến.

– Tọa độ các điểm cực:

+ Cực Bắc: mũi Cáp Blăng 37° 20’B

+ Cực Nam: mũi Kim 34° 51’N

+ Cực Đông: mũi Ráthaphun 51° 24’Đ

+ Cực Tây: mũi xanh (Cápve) 17° 35’T

2. Địa hình và khoáng sản

– Địa hình:

+ Lục địa Phi là một khối sơn nguyên cao khổng lồ, cao trung bình 750 m, đường bờ biển ít bị chia cắt nên ít vịnh, bán đảo và đảo

+ Có các dạng địa hình chính là: Cao nguyên, bồn địa xen lẫn sơn nguyên và đồng bằng ven biển .

– Khoáng sản: Tài nguyên khoáng sản Châu Phi rất đa dạng và phong phú, đặc biệt là kim loại quí hiếm như: vàng, kim cương, sắt, đồng…

Trước khi đi vào phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 Bài 26 trang 84 sgk Địa lí 7 chúng ta cùng trả lời các câu hỏi in nghiêng giữa bài (Câu hỏi thảo luận trên lớp) sau đây:


Thảo luận

1. Trả lời câu hỏi Bài 26 trang 82 sgk Địa lí 7

– Quan sát hình 26.1:

+ Cho biết châu Phi tiếp giáp với các biển và đại dương nào?

+ Xích đạo đi qua phần nào của châu lục?

+ Lãnh thổ châu Phi chủ yếu thuộc môi trường nào?

Để học tốt Địa Lý 7 | Giải bài tập Địa Lý 7

Trả lời:

– Châu Phi giáp các biển và đại dương: Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Địa Trung Hải, Biển Đỏ.

– Đường Xích đạo đi ngang qua phần giữa lãnh thổ của châu Phi.

– Lãnh thổ châu Phi chủ yếu thuộc môi trường đới nóng.

– Quan sát hình 26.1:

+ Nêu tên các dòng biển nóng, các dòng biển lạnh chảy ven bờ châu Phi.

+ Cho biết ý nghĩa của kênh đào Xuy-ê đối với giao thông đường biển trên thế giới.

Trả lời:

– Tên các dòng biển nóng, các dòng biển lạnh chảy ven bờ châu Phi: dóng nóng Ghi-nê, dòng nóng Mô-dăm-bích, dòng nóng mũi Kim, dòng lạnh Ben-gê-na, dòng lạnh Ca-na-ri.

– Kênh đào Xuy-ê có ý nghĩ vô cùng to lớn đối với giao thông đường biển trên thế giới:

+ Giảm cước phí, quãng đường và thời gian vận chuyển.

+ Tránh được ảnh hưởng của thiên tai, an toàn hơn cho người và hàng hoá.

+ Thúc đẩy giao lưu kinh tế giữa châu Âu, châu Phi, châu Á.


2. Trả lời câu hỏi Bài 26 trang 83 sgk Địa lí 7

– Quan sát hình 26.1:

+ Cho biết ở châu Phi dạng địa hình nào là chủ yếu.

+ Nhận xét về sự phân bố của địa hình đồng bằng ở châu Phi.

Trả lời:

– Địa hình chủ yếu của châu Phi là sơn nguyên xen với các bồn địa thấp.

– Sự phân bố của địa hình đồng bằng ở châu Phi: ở ven biển.


3. Trả lời câu hỏi Bài 26 trang 84 sgk Địa lí 7

– Xác định trên hình 26.1:

+ Các bồn địa và sơn nguyên, các hồ, các dãy núi chính của châu Phi.

+ Hướng nghiêng chính của địa hình châu Phi.

Trả lời:

– Các bồn địa và sơn nguyên, các hồ, các dãy núi chính của châu Phi: Bồn địa Sát, Bồn địa Nin Thượng, bồn địa Công gô, bồn địa Ca-na-ha-ri; sơn nguyên Ê-ti-ô-pi-a, sơn nguyên Đông Phi; dãy núi At-lat, dãy Đrê-ken-bec; hồ Vic-to-ri-a….

– Hướng nghiêng chính của địa hình châu Phi: thấp dần Đông Nam xuống Tây Bắc.

Dưới đây là phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 Bài 26 trang 84 sgk Địa lí 7. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi trả lời nhé!


Câu hỏi và bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời các câu hỏi và bài tập có trong sgk địa lí lớp 7 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi và bài tập 1 2 3 Bài 26 trang 84 sgk Địa lí 7 cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi và bài tập các bạn xem dưới đây:

1. Giải bài tập 1 Bài 26 trang 84 sgk Địa lí 7

Quan sát hình 26.1, nhận xét về đặc điểm đường bờ biển châu Phi. Đặc điểm đó ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu châu Phi.

Trả lời:

Đường bờ biển châu Phi ít khúc khuỷu, không có nhiều bán đảo, vịnh và biển ven bờ. Vì thế, khoảng cách từ trung tâm Bắc Phi đến bờ biển lớn, ảnh hưởng của biển không thể vào sâu trong lục địa khu vực Bắc Phi nên khí hậu ở châu Phi khô hạn nhất là phần lãnh thổ Bắc Phi.


2. Giải bài tập 2 Bài 26 trang 84 sgk Địa lí 7

Xác định trên hình 26.1, hồ Vic-to-ri-a và sông Nin, sông Ni-giê, sông Công gô, sông Dăm-be-di.

Trả lời:

– Hồ Víc-to-ri-a ở sơn nguyên Đông Phi.

– Sông Nin ở Đông Bắc châu Phi đổ ra Địa Trung Hải.

– Sông Ni-giê Tây Bắc châu Phi đổ ra vịnh Ghi-nê.

– Sông Công-gô: Trung Phi đổ ra Đại Tây Dương.

– Sông Dăm-be-di: Nam Phi đổ ra Ấn Độ Dương.


3. Giải bài tập 3 Bài 26 trang 84 sgk Địa lí 7

Dựa vào hình 26.1, lập bảng theo mẫu

KHOÁNG SẢN CHÂU PHI

Các khoáng sản chính Sự phân bố

Trả lời:

KHOÁNG SẢN CHÂU PHI

Các khoáng sản chính Sự phân bố
Dầu mỏ, khí đốt Đồng bằng Bắc Phi ven Địa Trung Hải, ven vịnh Ghi-nê
Sắt Dãy núi At-lat, dãy Đrê-ken-bec
Vàng, kim cương Cộng hòa Nam phi, ven vịnh Ghi-nê, bồn địa Ca-na-ha-ri, Trung Phi, sơn nguyên Đông Phi.
Đồng Bồn địa Ca-na-ha-ri
Phôt-phat Bắc Phi
Bô-xit Ven vịnh Ghi-nê
Uranium Bồn địa Ca-na-ha-ria, hoang mạc Xa-ha-ra,…
Khoáng sản khác: Chì, magan,.. Nam Phi

Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 Bài 26 trang 84 sgk Địa lí 7 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Địa lí lớp 7 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com