Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài 27 trang 87 sgk Địa lí 7

Hướng dẫn Soạn Bài 27: Thiên nhiên châu Phi (tiếp theo), sách giáo khoa Địa lí lớp 7. Nội dung bài Giải bài tập 1 2 Bài 27 trang 87 sgk Địa lí 7 bao gồm đầy đủ kiến thức lý thuyết và bài tập có trong SGK để giúp các em học tốt môn địa lí lớp 7.

Giải bài tập 1 2 Bài 27 trang 87 sgk Địa lí 7
Giải bài tập 1 2 Bài 27 trang 87 sgk Địa lí 7

Lý thuyết

3. Khí hậu

– Phần lớn lãnh thổ Châu Phi nằm giữa 2 chí tuyến nên ảnh hưởng của biển không vào sâu trong đất liền.

– Châu Phi có khí hậu nóng, khô nhất thế giới.

– Hoang mạc chiếm diện tích lớn.

4. Các đặc điểm khác của môi trường tự nhiên

Các môi trường tự nhiên nằm tương xứng qua đường xích đạo. Gồm:

– Môi trường xích đạo ẩm: thảm thực vật rừng rậm xanh quanh năm.

– Hai môi trường nhiệt đới: rừng thưa cây bụi là nơi tập trung nhiều động vật ăn cỏ, ăn thịt.

– Hai môi trường hoang mạc: động thực vật nghèo nàn.

– Hai môi trường Địa Trung Hải: rừng cây bụi rụng lá.

Bài 27: Thiên nhiên châu Phi (tiếp theo)

Xavan và hoang mạc là hai môi trường tự nhiên điển hình ở Châu Phi và Thế giới chiếm diện tích lớn.

Trước khi đi vào phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài 27 trang 87 sgk Địa lí 7 chúng ta cùng trả lời các câu hỏi in nghiêng giữa bài (Câu hỏi thảo luận trên lớp) sau đây:


Thảo luận

1. Trả lời câu hỏi Bài 27 trang 85 sgk Địa lí 7

– Dựa vào kiến thức đã học, kết hợp quan sát các hình 26.1 và 27.1, giải thích vì sao:

+ Châu Phi là châu lục nóng.

+ Khí hậu châu Phi khô, hình thành hoang mạc lớn.

Để học tốt Địa Lý 7 | Giải bài tập Địa Lý 7

Trả lời:

– Châu Phi là châu lục nóng do đại bộ phận nằm giữa chí tuyến Bắc và chí tuyên Nam.

– Châu Phi là châu lục khô, hình thành hoang mạc lớn:

+ Chí tuyến Bắc và Nam đi qua lãnh thổ, ảnh hưởng gió Tín phong khô nóng.

+ Đại bộ phận là khối cao nguyên khổng lồ, hạn chế ảnh hưởng của biển vào sâu.

+ Đường bờ biển châu Phi ít khúc khuỷu, không có nhiều bán đảo, vịnh và biển ven bờ.

+ Dòng lạnh chảy ven bờ: dòng lạnh Ben-gê-na, dòng lạnh Ca-na-ri.


2. Trả lời câu hỏi Bài 27 trang 86 sgk Địa lí 7

– Quan sát hình 27.1, cho biết dòng biển nóng, lạnh có ảnh hưởng tới lượng mưa các vùng ven biển châu Phi như thế nào?

Trả lời:

– Nơi có dòng biển nóng chảy qua có lượng mưa lớn như: Ven vịnh Ghi-nê, đảo Ma-đa-gac-ca, Đông Trung Phi.

– Nơi có dòng biển lạnh chảy qua lượng mưa thấp: Tây Bắc Châu Phi, phía Bắc bán đảo Xô-ma-ni, Tây Nam châu Phi.

– Quan sát hình 27.2, nhận xét về sự phân ố của môi trường tự nhiên ở châu Phi. Giải thích vì sao có sự phân bố như vậy?

Để học tốt Địa Lý 7 | Giải bài tập Địa Lý 7

Trả lời:

Châu Phi có các môi trường tự nhiên: Xích đạo ẩm, nhiệt đới, hoang mạc và môi trường địa trung hải.

– Sự phân bố của các môi trường tự nhiên:

+ Môi trường xích đạo ẩm: Gồm bồn địa Công-gô và một dải hẹp ở ven vịnh Ghi-nê.

+ Hai môi trường nhiệt đới: Nằm ở phía bắc và nam Xích đạo.

+ Hai môi trường hoang mạc: Gồm hoang mạc Xa-ha-ra ở Bắc Phi; hoang mạc Ca-la-ha-ri, hoang mạc Na-mip ở Nam Phi.

+ Hai môi trường địa trung hải: Gồm dãy At-lat và vùng đồng bằng ven biển Bắc Phi, vùng cực Nam châu Phi.

– Các môi trường tự nhiên của châu Phi nằm đối xứng qua xích đạo. Nguyên nhân: Do các đới khí hậu đối xứng qua xích đạo. Từ xích đạo về mỗi phía bắc và nam châu Phi đều có khí hậu nhiệt đới, cận nhiệt đới,…

Dưới đây là phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài 27 trang 87 sgk Địa lí 7. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi trả lời nhé!


Câu hỏi và bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời các câu hỏi và bài tập có trong sgk địa lí lớp 7 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi và bài tập 1 2 Bài 27 trang 87 sgk Địa lí 7 cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi và bài tập các bạn xem dưới đây:

1. Giải bài tập 1 Bài 27 trang 87 sgk Địa lí 7

Quan sát hình 27.1, 27.2 và dựa vào kiến thức đã học, nêu mối quan hệ giữa lượng mưa và lớp phủ thưc vật ở châu Phi.

Trả lời:

Lượng mưa có vai trò quan trọng trong việc hình thành lớp phủ thực vật:

– Nơi có lượng mưa lớn trên 1000 mm sẽ hình thành rừng rậm xanh quanh năm.

– Nơi có lượng mưa 200 – 1000mm sẽ hình thành Rừng thưa, xa-van, cây bụi…

– Nơi có lượng mưa dưới 200mm sẽ hình thành hoang mạc, bán hoang mạc.


2. Giải bài tập 2 Bài 27 trang 87 sgk Địa lí 7

Xác định vị trí, ranh giới của môi trường hoang mạc và môi trường nhiệt đới trên hình 27.2. Nêu đặc điểm cảu hai loại môi trường này. Giải thích tại sao môi trường hoang mạc lại chiếm diện tích lớn ở Bắc Phi?

Trả lời:

– Vị trí:

+ Hai môi trường nhiệt đới: Nằm ở phía bắc và nam Xích đạo.

+ Hai môi trường hoang mạc: Gồm hoang mạc Xa-ha-ra ở Bắc Phi; hoang mạc Ca-la-ha-ri, hoang mạc Na-mip ở Nam Phi.

– Đặc điểm của hai loại môi trường:

+ Môi trường nhiệt đới: Quanh năm nóng; lượng mưa từ 1.000 – 1500mm, càng xa xích đạo càng giảm; thảm thực vật chủ yếu là rừng thưa và cây bụi; động vật chủ yếu là loài ăn cỏ (ngựa vằn, sơn dương, hươu cao cổ,…) và loài ăn thịt (sư tử, báo gấm,…).

+ Môi trường hoang mạc: Khí hậu khắc nghiệt, mưa rất hiếm, biên độ nhiệt giữa ngày và đêm lớn; thực, động vật nghèo nàn.

– Môi trường hoang mạc lại chiếm diện tích lớn ở Bắc Phi:

+ Chí tuyến Bắc đi qua, quanh năm thống trị bởi áp cao cận chí tuyến nóng khô ít mưa.

+ Gió Tín phong khô nóng thổi quanh năm.

+ Phần Bắc Phi diện tích lục địa mở rộng, hạn chế ảnh hưởng của biển.

+ Dòng biển lạnh Ca-na-ri chảy ven bờ.


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Giải bài tập 1 2 Bài 27 trang 87 sgk Địa lí 7 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Địa lí lớp 7 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com