Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 Bài 6 trang 23 sgk Địa lí 9

Hướng dẫn Soạn Bài 6: Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam, sách giáo khoa Địa lí lớp 9. Nội dung Giải bài tập 1 2 3 Bài 6 trang 23 sgk Địa lí 9 bao gồm đầy đủ kiến thức lý thuyết và bài tập có trong SGK để giúp các em học tốt môn địa lí lớp 9.

Trả lời câu hỏi và bài tập 1 2 3 Bài 6 trang 23 sgk Địa lí 9
Giải bài tập 1 2 3 Bài 6 trang 23 sgk Địa lí 9

Lý thuyết

I. Nền kinh tế nước ta trước thời kì đổi mới

II. Nền kinh tế nước ta trong thời kì đổi mới

1. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế

– GDP của ngành Nông – Lâm – Ngư nghiệp giảm dần.

– Công nghiệp – Xây dựng và dịch vụ tăng lên. Khu vực Dịch vụ đã chiến tỉ trọng khá cao nhưng vẫn còn ẩn chứa nhiều biến động.

– Quá trình tăng trưởng của nền kinh tế đặc biệt là xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nước ta đang diễn ra nhanh. Chú trọng xây dựng nền kinh tế về cơ bản là công nghiệp và giảm dần tỉ trọng của nông lâm ngư nghiệp.

– Thành phần kinh tế được mở rộng: Quốc doanh, tập thể, tư nhân, liên doanh – liên kết đang phát triển mạnh mẽ. Giảm dần sự phụ thuộc vào kinh tế Nhà nước.

– Hiện nay chúng ta đã có 7 vùng kinh tế trong đó có ba vùng kinh tế trọng điểm: vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, vùng trọng điểm miền Trung, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

– Mục đích: Khai thác và tận dụng tối đa các nguồn lợi từ thiên nhiên vào sản xuất đảy mạnh chuyên môn hóa tạo năng suất cao trong lao động và sản xuất.

2. Những thành tựu và thách thức

– Thuận lợi:

+ Tăng trưởng kinh tế vững chắc trên 7%/năm

+ Cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch theo hướng có lợi cho quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa.

+ Hình thành các ngành công nghiệp trọng điểm: Dầu khí, điện, chế biến, sản xuất hàng tiêu dùng.

+ Phát triển nền sản xuất hướng ra xuất khẩu và thu hút đầu tư.

– Khó khăn và thách thức:

+ Vượt qua nghèo nàn, lạc hậu. Rút ngắn khoảng cách đói nghèo giữa thành thị và nông thôn, giữa các tầng lớp trong xã hội.

+ Tài nguyên đang dần cạn kiệt vì khai thác quá mức

+ Vấn đề việc làm, an ninh xã hội, y tế giáo dục còn nhiều hạn chế…

+ Thách thức lớn khi tham gia hội nhập kinh tế quốc tế.

Trước khi đi vào phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 Bài 6 trang 23 sgk Địa lí 9 chúng ta cùng trả lời các câu hỏi in nghiêng giữa bài (Câu hỏi thảo luận trên lớp) sau đây:


Thảo luận

1. Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 20 sgk Địa lí 9

Dựa vào hình 6.1, hãy phân tích xu thế chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành kinh tế. Xu thế này thể hiện rõ ở khu vực nào.

Trả lời:

– Cơ cấu ngành kinh tế đang có sự chuyển dịch theo hướng tích cực:

+ Giảm tỉ trọng của khu vực nông, lâm, thủy sản: từ 38,7% xuống còn 23%.

+ Tăng tỉ trọng của khu vực Công nghiệp – Xây dựng từ 22,7 lên 38,5%.

+ Khu vực dịch vụ tuy đã chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu giát trị kinh tế nhưng vẫn còn biến động.

– Xu thế này thể hiện rõ ở khu vực nông, lâm, ngư nghiệp và Công nghiệp – Dịch vụ.


2. Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 22 sgk Địa lí 9

Dựa vào hình 6.2, hãy xác định các vùng kinh tế của nước ta, phạm vi lãnh thổ các vùng kinh tế trọng điểm. Kể tên các vùng kinh tế giáp biển, vùng kinh tế không giáp biển.

Trả lời:

– Tên các vùng kinh tế ở nước ta: Trung du miền núi Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long.

– Tên các vùng kinh tế trọng điểm:

+ Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nam.

+ Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.

+ Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam: Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh.

– Tên các vùng kinh tế giáp biển ở nước ta: Trung du miền núi Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long.

– Vùng kinh tế không giáp biển: Tây Nguyên.

Dưới đây là phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 Bài 6 trang 23 sgk Địa lí 9. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi trả lời nhé!


Câu hỏi và bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời các câu hỏi và bài tập có trong sgk địa lí lớp 9 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi và bài tập 1 2 3 Bài 6 trang 23 sgk Địa lí 9 cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi và bài tập các bạn xem dưới đây:

1. Giải bài tập 1 Bài 6 trang 22 sgk Địa lí 9

Dựa vào hình 6.2, hãy xác định vùng kinh tế trọng điểm.

Trả lời:

Trong hình 6.2 vùng kinh tế trọng điểm là khu vực được kí hiệu bằng gạch chéo:

– Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nam.

– Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định

– Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam: Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh.


2. Giải bài tập 2 Bài 6 trang 22 sgk Địa lí 9

Vẽ biểu đồ tròn dựa vào bảng số liệu dưới đây:

Bảng 6.1. Cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế, năm 2002.

Các thành phần kinh tế Tỉ lệ
Kinh tế nhà nước
Kinh tế tập thể
Kinh tế tư nhân
Kinh tế cá thể
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
Tổng cộng
38,4
8,0
8,3
31,6
13,7
100

Nhận xét cơ cấu thành phần kinh tế.

Trả lời:

– Vẽ biểu đồ: Biểu đồ cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế nước ta, năm 2002

Giải bài tập Địa Lí 9 | Trả lời câu hỏi Địa Lí 9

– Nhận xét:

+ Cơ cấu kinh tế nước ta phân theo thành phần kinh tế rất đa dạng gồm cả kinh tế khu vực nhà nước, Kinh tế ngoài nhà nước (tư nhân, tập thể, cá thể,) khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

+ Trong đó kinh tế của khu vực ngoài nhà nước chiếm tỉ lệ cao nhất là 47,9% nhất là kinh tế cá thể chiếm 31,6%.


3. Giải bài tập 3 Bài 6 trang 22 sgk Địa lí 9

Nêu một số thành tựu và thách thức trong phát triển kinh tế ở nước ta.

Trả lời:

– Thành tựu:

+ Đưa nền kinh tế thoát ra khỏi khủng hoảng, từng bước ồn định và phát triển.

+ Kinh tế tăng trưởng tương đối vững chắc.

+ Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hương công nghiệp hóa.

+ Phát triển nền sản xuất hàng hóa hướng ra xuất khẩu, thúc đẩy ngoại thương, thu hút đầu tư nước ngoài, hội nhập nền kinh tế toàn cầu.

– Thách thức:

+ Chênh lệch trình độ phát triển giữa các vùng trên cả nước.

+ Tài nguyên bị khai thác quá mức, ô nhiễm môi trường.

+ Vấn đề văn hóa, giáo dục, y tế, xóa đói giảm nghèo…

+ Biến động trên thị trường thế giới và khu vực.


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 Bài 6 trang 23 sgk Địa lí 9 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Địa lí lớp 9 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com