Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài 2 trang 9 sgk Địa lí 8

Hướng dẫn Soạn Bài 2: Khí hậu châu Á, sách giáo khoa Địa lí lớp 8. Nội dung bài Giải bài tập 1 2 Bài 2 trang 9 sgk Địa lí 8 bao gồm đầy đủ kiến thức lý thuyết và bài tập có trong SGK để giúp các em học tốt môn địa lí lớp 8.

Trả lời câu hỏi và bài tập 1 2 Bài 2 trang 9 sgk Địa lí 8
Giải bài tập 1 2 Bài 2 trang 9 sgk Địa lí 8

Lý thuyết

1. Khí hậu châu Á phân hóa rất đa dạng

a) Khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều đới khác nhau

– Khí hậu châu Á rất đa dạng, phân hóa thành nhiều đới và kiểu khí hậu khác nhau.

– Từ khí hậu cực và cận cực → khí hậu ôn đới → khí hậu cận nhiệt → khí hậu nhiệt đới → khí hậu xích đạo.

– Nguyên nhân: Do lãnh thổ trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng xích đạo.

b) Các đới khí hậu châu Á thường phân thành nhiều kiểu khí hậu khác nhau

– Trong mỗi đới khí hậu lại chia thành nhiều kiểu khí hậu khác nhau.

– Nguyên nhân: Do lãnh thổ rất rộng lớn, địa hình chia cắt phức tạp lại có các dãy núi và sơn nguyên cao bao chắn ảnh hưởng của biển vào sâu trong nội địa.

2. Khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa

a) Các kiểu khí hậu gió mùa

– Đặc điểm: Một năm hai mùa.

+ Mùa Đông: Khô, lạnh ít mưa.

+ Mùa Hè: Nóng, ẩm mưa nhiều.

– Phân bố:

+ Gió mùa nhiệt đới Nam Á và Đông Nam Á.

+ Gió mùa cận nhiệt và ôn đới Đông Á.

b) Các kiểu khí hậu lục địa

– Đặc điểm:

+ Mùa đông khô – rất lạnh.

+ Mùa hè khô, rất nóng.

– Phân bố: chiếm diện tích lớn vùng nội địa và Tây Nam Á.

Trước khi đi vào phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài 2 trang 9 sgk Địa lí 8 chúng ta cùng trả lời các câu hỏi in nghiêng giữa bài (Câu hỏi thảo luận trên lớp) sau đây:


Thảo luận

1. Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 7 sgk Địa lí 8

Quan sát hình 2.1, em hãy:

– Đọc tên các đới khí hậu từ vùng cực Bắc đến vùng xích đạo dọc theo kinh tuyến 80oĐ.

– Giải thích tại sao khí hậu châu Á lại chia thành nhiều đới như vậy?

Trả lời:

– Các đới khí hậu: Đới khí hậu cực và cận cực, đới khí hậu ôn đới, đới khí hậu cận nhiệt, đới khí hậu nhiệt đới, đới khí hậu xích đạo.

– Châu Á có diện tích lục địa rộng kéo dài từ vùng cực Bắc đến vùng xích đạo nên có đầy đủ các đới khí hậu trên thế giới.


2. Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 8 sgk Địa lí 8

Quan sát hình 2.1, em hãy chỉ một trong các đới có nhiều kiểu khí hậu và đọc tên các kiểu khí hậu thuộc đới đó.

Trả lời:

Đới khí hậu cận nhiệt có bốn kiểu khí hậu: kiểu cận nhiệt địa trung hải, kiểu cận nhiệt gió mùa, kiểu cận nhiệt lục địa, kiểu núi cao.

Quan sát hình 2.1, em hãy chỉ các khu vực thuộc các kiểu khí hậu gió mùa.

Trả lời:

– Khu vực thuộc ôn đới gió mùa và cận nhiệt gió mùa phân bố ở Đông Á.

– Khu vực nhiệt đới gió mùa phân bố ở Đông Nam Á và Nam Á.

Quan sát hình 2.1, em hãy:

– Chỉ những khu vực thuộc các kiểu khí hậu lục địa.

– Cho biết các kiểu khí hậu lục địa có những đặc điểm chung gì đáng chú ý?

Trả lời:

– Các khu vực có khí hậu lục địa chủ yếu ở trong vùng nội địa và Tây Nam Á.

– Đặc điểm của khí hậu lục địa: mùa hè nóng khô, mùa đông khô lạnh và lượng mưa trung bình 200 – 500mm, độ ẩm không khí thấp, cảnh quan chủ yếu là hoang mạc và bán hoang mạc.

Dưới đây là phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài 2 trang 9 sgk Địa lí 8. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi trả lời nhé!


Câu hỏi và bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời các câu hỏi và bài tập có trong sgk địa lí lớp 8 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi và bài tập 1 2 Bài 2 trang 9 sgk Địa lí 8 cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi và bài tập các bạn xem dưới đây:

1. Giải bài tập 1 Bài 2 trang 9 sgk Địa lí 8

Dựa vào các biểu đồ nhiệt độ lượng mưa của ba địa điểm dưới đây, em hãy cho biết:

– Mỗi địa điểm nằm trong kiểu khí hậu nào?

– Nêu đặc điểm về nhiệt độ và lượng mưa của mỗi địa điểm đó.

Giải bài tập Địa Lí 8 | Trả lời câu hỏi Địa lí 8

Trả lời:

– Trạm Y-an-gun (Mi-an-ma) thuộc kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa.

   Trạm E Ri-át (A-rập Xê-út) thuộc kiểu khí hậu nhiệt đới khô.

   Trạm U-lan Ba-to (Mông Cổ) thuộc kiểu khí hậu ôn đới lục địa.

– Đặc điểm của các địa điểm:

+ Y-an-gun: nhiệt độ trung bình năm trên 25oC, lượng mưa cả năm là 2750mm, mưa nhiều từ tháng 5 đến tháng 10.

+ E Ri-át: nhiệt độ trung bình năm trên 20oC, lượng mưa trung bình năm rất thấp chỉ 82mm, có tới 5 tháng khô hạn không mưa.

+ U-lan Ba-to: nhiệt độ trung bình năm khoảng 10oC, lượng mưa trung bình 220mm, mưa tập trung vào mùa hè.


2. Giải bài tập 2 Bài 2 trang 9 sgk Địa lí 8

Dựa vào bảng 2.1, hãy vẽ biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa vào vở học và xác định địa điểm này thuộc kiểu khí hậu nào?

Trả lời:

– Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở Thượng Hải (Trung Quốc)

Giải bài tập Địa Lí 8 | Trả lời câu hỏi Địa lí 8


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài 2 trang 9 sgk Địa lí 8 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Địa lí lớp 8 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com