Giải bài 1 2 3 4 trang 96 97 sgk Toán 8 tập 2

Hướng dẫn giải Bài §1. Hình hộp chữ nhật, Chương IV – Hình lăng trụ đứng – Hình chóp đều, sách giáo khoa toán 8 tập hai. Nội dung bài giải bài 1 2 3 4 trang 96 97 sgk toán 8 tập 2 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần hình học có trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 8.


Lý thuyết

1. Hình hộp chữ nhật

Giải bài 1 2 3 4 trang 96 97 sgk toán 8 tập 2

Hình 69 cho ta hình ảnh của hình hộp chữ nhật.

Hình hộp chữ nhật là hình không gian có 6 mặt đều là những hình chữ nhật

Hình hộp chứ nhật có 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh.

Hai mặt đối diện nhau được xem là hai mặt đáy của hình hộp chữ nhật, các mặt còn lại gọi là mặt bên.

Hình lập phương là hình hộp chữ nhật có 6 mặt đều là hình vuông.

2. Mặt phẳng và đường thẳng

Mặt phẳng: Mặt gương phẳng, mặt bảng.. là hình ảnh của mặt phẳng. Mặt phẳng rộng vô tận.

Đường thẳng thuộc mặt phẳng

Tính chất: Đường thẳng a đi qua điểm A và B của mặt phẳng (P) thì mọi điểm của đường thẳng a đều thuộc mặt phẳng (P).

Kí hiệu a ⊂ (P).

Dưới đây là phần Hướng dẫn trả lời các câu hỏi có trong bài học cho các bạn tham khảo. Các bạn hãy đọc kỹ câu hỏi trước khi trả lời nhé!


Câu hỏi

Trả lời câu hỏi trang 96 sgk Toán 8 tập 2

Quan sát hình hộp chữ nhật \(ABCD.A’B’C’D’\) (h.71a). Hãy kể tên các mặt, các đỉnh và các cạnh của hình hộp chữ nhật.

Trả lời:

– Các mặt: \(ABCD, A’B’C’D’, ABB’A’\), \(CDD’C’, ADD’A’, BCC’B’\).

– Các đỉnh: \(A, B, C, D, A’, B’, C’, D’\).

– Các cạnh: \(AB, BC, CD, DA, A’B’, B’C’, C’D’,\)\(\, D’A’, AA’, BB’, CC’, DD’\).

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài 1 2 3 4 trang 96 97 sgk toán 8 tập 2. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần hình học 8 kèm bài giải chi tiết bài 1 2 3 4 trang 96 97 sgk toán 8 tập 2 của Bài §1. Hình hộp chữ nhật trong Chương IV – Hình lăng trụ đứng – Hình chóp đều cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 1 2 3 4 trang 96 97 sgk toán 8 tập 2
Giải bài 1 2 3 4 trang 96 97 sgk toán 8 tập 2

1. Giải bài 1 trang 96 sgk Toán 8 tập 2

Hãy kể tên những cạnh bằng nhau của hình hộp chữ nhật \(ABCD.MNPQ\) (h.72).

Bài giải:

Trong hình hộp chữ nhật \(ABCD.MNPQ\), những cạnh bằng nhau là:

\(AB = CD = PQ = MN\)

\(AD = QM = PN = CB\)

\(DQ = AM = BN = CP\)


2. Giải bài 2 trang 96 sgk Toán 8 tập 2

\(ABCD.{A_1}{B_1}{C_1}{D_1}\) là một hình hộp chữ nhật (h.73).

a) Nếu \(O\) là trung điểm của đoạn \(C{B_1}\) thì \(O\) có là điểm thuộc đoạn \(B{C_1}\) hay không ?

b) \(K\) là điểm thuộc cạnh \(CD\), liệu \( K\) có thể là điểm thuộc cạnh \(B{B_1}\) hay không?

Bài giải:

Với hình hộp chữ nhật \(ABCD.{A_1}{B_1}{C_1}{D_1}\)

a) Nếu \(O\) là trung điểm của đoạn \(CB_1\) thì \(O\) cũng là trung điểm của đoạn \(BC_1\) vì \(CB{B_1}{C_1}\) là hình chữ nhật nên hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

b) \(K\) là điểm thuộc cạnh \(CD\) thì \(K\) không thuộc cạnh \(B{B_1}\) vì bốn điểm \(C, D, B,B_1\) không thuộc cùng một mặt phẳng.


3. Giải bài 3 trang 97 sgk Toán 8 tập 2

Các kích thước của hình hộp chữ nhật \(ABCD{A_1}{B_1}{C_1}{D_1}\) là \(DC = 5cm, CB = 4cm, BB_1= 3cm\). Hỏi độ dài \(DC_1\) và \(CB_1\) là bao nhiêu xentimét?

Bài giải:

Vì \(ABCD{A_1}{B_1}{C_1}{D_1}\) là hình hộp chữ nhật nên \(DC{C_1}{D_1};CB{B_1}{C_1}\) là hình chữ nhật

\(\Delta DC{C_1}\) vuông tại \(C\) nên áp dụng định lí Pitago ta có:

\(\eqalign{
& D{C_1} = \sqrt {D{C^2} + C{C_1}^2} \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\; = \sqrt {{5^2} + {3^2}} = \sqrt {34} \,\,\left( {cm} \right) \cr} \)

\(∆CBB_1\) vuông tại \(B\) nên áp dụng định lí Pitago ta có:

\(\eqalign{
& C{B_1} = \sqrt {C{B^2} + B{B_1}^2} \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\, = \sqrt {{4^2} + {3^2}} = \sqrt {25} = 5(cm) \cr} \)


4. Giải bài 4 trang 97 sgk Toán 8 tập 2

Xem hình 74a, các mũi tên hướng dẫn cách ghép các cạnh với nhau để có được một hình lập phương.

Hãy điền thêm vào hình 74b các mũi tên như vậy.

Bài giải:

Mỗi hình vuông tương ứng với một mặt của hình lập phương có 6 mặt. Đầu tiên chúng ta giữ cố định một hình vuông ở giữa để làm một mặt trong cùng của hình lập phương, sau đó di chuyển các hình vuông còn lại theo chiều mũi tên như sau để được hình lập phương:


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 8 với giải bài 1 2 3 4 trang 96 97 sgk toán 8 tập 2!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com