Giải bài 16 17 18 trang 121 sgk Toán 8 tập 1

Hướng dẫn giải Bài §3. Diện tích tam giác, chương II – Đa giác. Diện tích đa giác, sách giáo khoa toán 8 tập một. Nội dung bài giải bài 16 17 18 trang 121 sgk toán 8 tập 1 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần hình học có trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 8.


Lý thuyết

1. Định lý

Diện tích tam giác bằng nửa tích của một cạnh với chiều cao ứng với cạnh đó.

\({\rm{S = }}\frac{1}{2}{ah}\)

2. Hệ quả

Diện tích tam giác vuông bằng nửa tích hai cạnh góc vuông.

Dưới đây là phần Hướng dẫn trả lời các câu hỏi có trong bài học cho các bạn tham khảo. Các bạn hãy đọc kỹ câu hỏi trước khi trả lời nhé!


Câu hỏi

Trả lời câu hỏi trang 121 sgk Toán 8 tập 1

Hãy cắt một tam giác thành ba mảnh để ghép lại thành một hình chữ nhật.

Trả lời:

Ta có hình vẽ minh họa sau:

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài 16 17 18 trang 121 sgk toán 8 tập 1. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần hình học 8 kèm bài giải chi tiết bài 16 17 18 trang 121 sgk toán 8 tập 1 của bài §3. Diện tích tam giác trong chương II – Đa giác. Diện tích đa giác cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 16 17 18 trang 121 sgk toán 8 tập 1
Giải bài 16 17 18 trang 121 sgk toán 8 tập 1

1. Giải bài 16 trang 121 sgk Toán 8 tập 1

Giải thích vì sao diện tích của tam giác được tô đậm trong các hình 128, 129, 130 bằng nửa diện tích hình chữ nhật tương ứng.

Bài giải:

Quan sát các hình 128, 129, 130, ta nhận thấy:

– Các hình chữ nhật ở cả ba hình có chiều dài là $a$, chiều rộng là $h$. Nên diện tích của các hình chữ nhật đó sẽ là

$S_{HCN} = a.h$

– Các tam giác có cạnh đáy là $a$ và chiều cao tương ứng là $h$. Nên diện tích của các hình tam giác này sẽ là:

$S_{\Delta} = \frac{1}{2}a.h = \frac{1}{2}S_{HCN}$.

Vậy diện tích của tam giác được tô đậm bằng nửa diện tích hình chữ nhật tương ứng.


2. Giải bài 17 trang 121 sgk Toán 8 tập 1

Cho tam giác $AOB$ vuông tại $O$ với đường cao $OM$ (h.131). Hãy giải thích vì sao ta có đẳng thức: $AB.OM = OA.OB.$

Bài giải:

Ta có tam giác $AOB$ vuông tại $O$ nên diện tích tam giác $AOB$ là:

$S_{\Delta AOB} = \frac{1}{2}OA.OB (1)$

Nếu lấy cạnh $AB$ và đường cao tương ứng là $OM$ thì diện tích tam giác $AOB$ sẽ là:

$S_{\Delta AOB} = \frac{1}{2}AB.OM (2)$

Từ (1) và (2) suy ra $AB.OM = OA.OB (đpcm)$


3. Giải bài 18 trang 121 sgk Toán 8 tập 1

Cho tam giác $ABC$ và đường trung tuyến $AM$ (h.132). Chứng minh: $S_{\Delta AMB} = S_{\Delta AMC}$.

Bài giải:

Kẻ đường cao $AH$ tương ứng với canh $BC$ của tam giác $ABC$. Khi đó

$S_{\Delta AMB} = \frac{1}{2}BM.AH$

$S_{\Delta AMC} = \frac{1}{2}CM.AH$

Mà $MB = MC$ (vì $AM$ là trung tuyến của tam giác $ABC$)

Suy ra $S_{\Delta AMB} = S_{\Delta AMC}$ (đpcm)


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 8 với giải bài 16 17 18 trang 121 sgk toán 8 tập 1!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com