Giải bài 19 20 21 22 trang 108 109 sgk Toán 8 tập 2

Hướng dẫn giải Bài §4. Hình lăng trụ đứng, Chương IV – Hình lăng trụ đứng – Hình chóp đều, sách giáo khoa toán 8 tập hai. Nội dung bài giải bài 19 20 21 22 trang 108 109 sgk toán 8 tập 2 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần hình học có trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 8.


Lý thuyết

1. Hình lăng trụ đứng

♦ Hình 93 là một hình lăng trụ đứng (còn gọi tắt là lăng trụ đứng).

Trong đó:

$A,B,C,D,A_1,B_1,C_1,D_1$ là các đỉnh.

Mặt bên là những hình chữ nhật: $ABB_1A_1;BCC_1B_1…$

Cạnh bên là các đoạn thẳng song song và bằng nhau: $AA_1;BB_1;CC_1;DD_1$.

Mặt đáy: $ABCD;A_1B_1C_1D_1$.

Kí hiệu: $ABCD.A_1B_1C_1D_1$

♦ Hình 95 cho ta hình ảnh của một lăng trụ đứng tam giác

Trong đó:

Hai mặt đáy $ABC;DEF$là hai tam giác bằng nhau và nằm trong hai mặt phẳng song song.

Các mặt bên $ADEB;BEFC;CFDA$là các hình chữ nhật.

Độ dài các cạnh bên được gọi là chiều cao.

2. Chú ý

Hình hộp chữ nhật, hình lập phương cũng là những hình lăng trụ đứng.

Hình lăng trụ đứng có đáy là hình bình hành được gọi là hình hộp đứng.

Khi vẽ các hình lăng trụ đứng, ta thường vẽ cho các mặt bên là những hình bình hành.

Các cạnh song song, ta vẽ thành các đoạn thẳng song song.

Các cạnh vuông góc có thể không vẽ thành các đoạn thẳng vuông góc.

Dưới đây là phần Hướng dẫn trả lời các câu hỏi có trong bài học cho các bạn tham khảo. Các bạn hãy đọc kỹ câu hỏi trước khi trả lời nhé!


Câu hỏi

1. Trả lời câu hỏi 1 trang 106 sgk Toán 8 tập 2

Hai mặt phẳng chứa hai đáy của một lăng trụ đứng có song song với nhau hay không ?

– Các cạnh bên có vuông góc với hai mặt phẳng đáy hay không ?

– Các mặt bên có vuông góc với hai mặt phẳng đáy hay không ?

Trả lời:

– Hai mặt phẳng chứa hai đáy của một lăng trụ đứng có song song với nhau.

– Các cạnh bên có vuông góc với hai mặt phẳng đáy.

– Các mặt bên có vuông góc với hai mặt phẳng đáy.


2. Trả lời câu hỏi 2 trang 107 sgk Toán 8 tập 2

Trên hình 94 là tấm lịch để bàn, nó có hình dạng là một lăng trụ đứng. Hãy chỉ rõ các đáy, mặt bên, cạnh bên của lăng trụ.

Trả lời:

– Các đáy: \(ABC, A’B’C’\)

– Các mặt bên: \(AA’B’B, AA’C’C, BCC’B’\).

– Các cạnh bên: \(AA’, BB’, CC’\).

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài 19 20 21 22 trang 108 109 sgk toán 8 tập 2. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần hình học 8 kèm bài giải chi tiết bài 19 20 21 22 trang 108 109 sgk toán 8 tập 2 của Bài §4. Hình lăng trụ đứng trong Chương IV – Hình lăng trụ đứng – Hình chóp đều cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 19 20 21 22 trang 108 109 sgk toán 8 tập 2
Giải bài 19 20 21 22 trang 108 109 sgk toán 8 tập 2

1. Giải bài 19 trang 108 sgk Toán 8 tập 2

Quan sát các lăng trụ đứng trong hình 96 rồi điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng dưới đây:

Bài giải:

Quan sát hình vẽ ta có kết quả như sau:

Hình a) b) c) d)
Số cạnh của một đáy 3 4 6 5
Số mặt bên 3 4 6 5
Số đỉnh 6 8 12 10
Số cạnh bên 3 4 6 5

2. Giải bài 20 trang 108 sgk Toán 8 tập 2

Vẽ lại các hình sau vào vở rồi vẽ thêm các cạnh vào các hình 97b, c, d, e để có một hình hộp hoàn chỉnh (như hình 97a).

Bài giải:

Vẽ thêm các cạnh để được hình hộp hoàn chỉnh bằng cách vẽ các đoạn thẳng song song với các cạnh cho trước.


3. Giải bài 21 trang 108 sgk Toán 8 tập 2

\(ABC.A’B’C’\) là một lăng trụ đứng tam giác (h.98)

a) Những cặp mặt nào song song với nhau?

b) Những cặp mặt nào vuông góc với nhau?

c) Sử dụng kí hiệu “//” và “⊥” để điền vào các ô trống ở bảng sau:

Bài giải:

a) Vì ABC.A’B’C’ là hình lăng trụ tam giác nên các mặt phẳng song song có trong hình lăng trụ chỉ là: 2 mặt đáy:

\((ABC)\) và \((A’B’C’)\).

b) Những cặp mặt phẳng vuông góc với nhau:

\((ABB’A’) ⊥ (A’B’C’)\) ; \((ACC’A’) ⊥ (A’B’C’)\) ; \((BCC’B’) ⊥ (A’B’C’)\); \((ABB’A’) ⊥ (ABC)\) ; \((ACC’A’)⊥ (ABC)\) ; \((BCC’B’) ⊥ (ABC)\)

c) Hoàn thành bảng:


4. Giải bài 22 trang 109 sgk Toán 8 tập 2

Vẽ theo hình 99a rồi cắt và gấp lại để được lăng trụ đứng như hình 99b.

Bài giải:

Học sinh tự vẽ hình vào vở, sau đó dùng kéo cắt rồi gấp lại để được hình lăng trụ đứng. 


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 8 với giải bài 19 20 21 22 trang 108 109 sgk toán 8 tập 2!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com