Giải bài 32 33 trang 67 sgk Toán 7 tập 1

Hướng dẫn giải Bài §6. Mặt phẳng toạ độ, chương II – Hàm số và đồ thị, sách giáo khoa toán 7 tập một. Nội dung bài giải bài 32 33 trang 67 sgk toán 7 tập 1 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần đại số có trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 7.


Lý thuyết

1. Hệ toạ độ vuông góc

Hệ toạ độ vuông góc $Oxy$ được các định bởi hai trục số vuông góc với nhau tại điểm gốc $O$.

– Trục nằm ngang $Ox$ gọi là trục hoành.

– Trục thẳng đứng $Oy$ gọi là trục tung.

– Điểm $O$ gọi là gốc toạ độ.

– Mặt phẳng chứa hệ toạ độ $Oxy$ gọi là mặt phẳng toạ độ $Oxy.$

2. Toạ độ của một điểm

Trên mặt phẳng toạ độ thì:

– Mỗi điểm $M$ được xác định bởi một cặp số $(x; y).$

– Ngược lại, một cặp số $(x; y)$ được biểu diễn bằng một điểm $M$ duy nhất. Kí hiệu $M(x; y).$

Cặp số $(x; y)$ được gọi là toạ độ của điểm $M; x$ là hoành độ $y$ là tung độ của điểm $M$.

Chú ý:

– Bao giờ cũng viết hoành độ trước, tung độ sau.

– Toạ độ điểm gốc $O$ là $(0; 0); O(0;0).$

Để tìm toạ độ của một điểm $M$, từ $M$ ta kẻ các đường vuông góc \(MH \bot Ox,\,\,MK \bot Oy\) và đọc kết quả:

– Toạ độ của điểm $H$ trên $Ox$ là hoành độ điểm $M$.

– Toạ độ của điểm $K$ trên $Oy$ là tung độ của điểm $M.$

Dưới đây là phần Hướng dẫn trả lời các câu hỏi có trong bài học cho các bạn tham khảo. Các bạn hãy đọc kỹ câu hỏi trước khi trả lời nhé!


Câu hỏi

1. Trả lời câu hỏi 1 trang 66 sgk Toán 7 tập 1

Vẽ một hệ trục tọa độ \(Oxy\) (trên giấy kẻ ô vuông) và đánh dấu vị trí của các điểm \(P ; Q\) lần lượt có tọa độ là \(( 2 ; 3) ; (3 ; 2)\).

Trả lời:


2. Trả lời câu hỏi 2 trang 67 sgk Toán 7 tập 1

Viết tọa độ của gốc $O$.

Trả lời:

Ta có: $O(0 ; 0)$

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài 32 33 trang 67 sgk toán 7 tập 1. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần đại số 7 kèm bài giải chi tiết bài 32 33 trang 67 sgk toán 7 tập 1 của bài §6. Mặt phẳng toạ độ trong chương II – Hàm số và đồ thị cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 32 33 trang 67 sgk toán 7 tập 1
Giải bài 32 33 trang 67 sgk toán 7 tập 1

1. Giải bài 32 trang 67 sgk Toán 7 tập 1

a) Viết tọa độ các điểm $M, N, P, Q$ trong hình 19.

b) Em có nhận xét gì về tọa độ của các cặp điểm $M$ và $N, P$ và $Q.$

Bài giải:

a) Tọa độ các điểm $M, N, P, Q:$

$M (-3; 2); N (2; -3) ; P (0; -2) ; Q (-2; 0)$

b) Trong mỗi cặp điểm $M$ và $N; P$ và $Q$, hoành độ của điểm này bằng tung độ của điểm kia và ngược lại.


2. Giải bài 32 trang 67 sgk Toán 7 tập 1

Vẽ một hệ trục tọa độ $Oxy$ và đánh dấu các điểm:

$A(3; -\frac{1}{2}); B(-4; \frac{2}{4}); C(0; 2,5)$

Bài giải:


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 7 với giải bài 32 33 trang 67 sgk toán 7 tập 1!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com