Giải bài 36 37 38 39 trang 118 119 sgk Toán 8 tập 2

Hướng dẫn giải Bài §7. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều, Chương IV – Hình lăng trụ đứng – Hình chóp đều, sách giáo khoa toán 8 tập hai. Nội dung bài giải bài 36 37 38 39 trang 118 119 sgk toán 8 tập 2 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần hình học có trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 8.


Lý thuyết

1. Hình chóp

Hình chóp có mặt đáy là một đa giác và các mặt bên là những tam giác có chung một đỉnh. Đỉnh này gọi là đỉnh của hình chóp

Đường thẳng đi qua đỉnh và vuông góc với mặt phẳng đáy gọi là đường cao của hình chóp.

Hình chóp có đáy là tam giác gọi là hình chóp tam giác

Hình chóp có đáy là tứ giác gọi là hình chóp tứ giác.

2. Hình chóp đều

Hình chóp đều là hình chóp có mặt đáy là một đa giác đều, có mặt bên là những tam giác cân bằng nhau có chung đỉnh.

Trên hình chóp đều S.ABCD:

– Chân đường cao H là tâm của đường tròn đi qua các đỉnh của mặt đáy

– Đường cao vẽ từ đỉnh S của mỗi mặt bên của hình chóp đều được gọi là trung đoạn của hình chóp đó.

3. Hình chóp cụt đều

Cắt hình chóp đều bằng một mặt phẳng song song với đáy. Phần hình chóp nằm giữa mặt phẳng đó và mặt phẳng đáy của hình chóp là một hình chóp cụt đều.

Nhận xét: Mỗi mặt bên của hình chóp cụt đều là một hình thang cân.

Dưới đây là phần Hướng dẫn trả lời các câu hỏi có trong bài học cho các bạn tham khảo. Các bạn hãy đọc kỹ câu hỏi trước khi trả lời nhé!


Câu hỏi

Trả lời câu hỏi trang 117 sgk Toán 8 tập 2

Cắt từ tấm bìa cứng thành các hình như ở hình 118 rồi gấp lại để có những hình chóp đều.

Trả lời:

Các em học sinh tự vẽ và thực hành gấp.

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài 36 37 38 39 trang 118 119 sgk toán 8 tập 2. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần hình học 8 kèm bài giải chi tiết bài 36 37 38 39 trang 118 119 sgk toán 8 tập 2 của Bài §7. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều trong Chương IV – Hình lăng trụ đứng – Hình chóp đều cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 36 37 38 39 trang 118 119 sgk toán 8 tập 2
Giải bài 36 37 38 39 trang 118 119 sgk toán 8 tập 2

1. Giải bài 36 trang 118 sgk Toán 8 tập 2

Quan sát hình 120 và điền cụm từ và số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau, biết rằng các hình đã cho là những hình chóp đều.

Bài giải:

Áp dụng tính chất của hình chóp đều: Hình chóp đều là hình chóp có mặt đáy là một đa giác đều, có mặt bên là những tam giác cân bằng nhau có chung đỉnh.

Ta điền như sau:


2. Giải bài 37 trang 118 sgk Toán 8 tập 2

Hãy xét sự đúng sai của các phát biểu sau:

a) Hình chóp đều có đáy là hình thoi và chân đường cao trùng với giao điểm hai đường chéo của đáy.

b) Hình chóp đều có đáy là hình chữ nhật và chân đường cao trùng với giao điểm hai đường chéo của đáy.

Bài giải:

a) Sai, vì hình thoi không phải là tứ giác đều (do các góc không bằng nhau).

b) Sai, vì hình chữ nhật không phải là tứ giác đều (do các cạnh không bằng nhau).


3. Giải bài 38 trang 119 sgk Toán 8 tập 2

Trong các tấm bìa ở hình 121, em gấp lại tấm bìa nào thì có được một hình chóp đều?

Bài giải:

Hình a), khi gấp lại thì không được một hình chóp đều vì đáy là tứ giác đều nhưng chỉ có ba mặt bên thay vì phải có \( 4\) mặt bên.

Hình b), c) khi gấp lại thì được một hình chóp tứ giác đều.

Hình d), khi gấp lại thì không được một hình chóp tứ giác đều vì ở trên cùng một cạnh đáy có đến \(2\) mặt bên còn trên một cạnh đáy thì không có mặt bên nào.


4. Giải bài 39 trang 119 sgk Toán 8 tập 2

Thực hành: Từ tờ giấy cắt ra một hình vuông rồi thực hiện các thao tác theo thứ tự từ 1 đến 6 để có thể ghép được các mặt bên của một hình chóp tứ giác đều (h.122).

Bài giải:

Các em học sinh tự thực hành ở nhà để giúp mình dễ tưởng tượng hình chóp đều hơn. 


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 8 với giải bài 36 37 38 39 trang 118 119 sgk toán 8 tập 2!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com