Luyện tập: Giải bài 32 33 34 trang 83 sgk Toán 8 tập 1

Luyện tập Bài §5. Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang, chương I – Tứ giác, sách giáo khoa toán 8 tập một. Nội dung bài giải bài 32 33 34 trang 83 sgk toán 8 tập 1 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần hình học có trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 8.


Lý thuyết

1. Bài toán dựng hình

Ta đã biết vẽ hình bằng nhiều dụng cụ: thước, compa, êke…. Ta xét các bài toán vẽ hình mà chỉ sử dụng hai dụng cụ là thước và compa, chúng được gọi là các bài toán dựng hình.

Với thước, ta có thể:

– Vẽ được một đường thẳng khi biết hai điểm của nó.

– Vẽ được một đoạn thẳng khi biết hai đầu mút của nó.

– Vẽ được một tia khi biết gốc và một điểm của tia.

Với compa, ta có thể vẽ được một đường tròn khi biết tâm và bán kính của nó.

2. Các bài toán dựng hình đã biết

Chúng ta đã biết cách giải các bài toán dựng hình sau:

a) Dựng một đoạn thẳng bằng một đoạn thẳng cho trước.

b) Dựng một góc bằng một góc cho trước.

c) Dựng đường trung trực của một đoạn thẳng cho trước, dựng trung điểm của đoạn thẳng cho trước.

d) Dựng tia phân giác của một góc cho trước.

e) Qua một điểm cho trước, dựng đường thẳng vuông góc với một đường thẳng cho trước.

f) Qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng cho trước, dựng đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước.

g) Các dạng dựng tam giác (biết ba cạnh, biết hai cạnh và góc xen giữa, một cạnh và hai góc kề).

3. Dựng hình thang

Muốn dựng hình thang: cần biết bốn yếu tố, trong đó số yếu tố về góc không quá 2.

Muốn dựng hình thang cân: cần biết ba yếu tố, trong đó số yếu tố về góc không quá 1.

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài 32 33 34 trang 83 sgk toán 8 tập 1. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Luyện tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần hình học 8 kèm bài giải chi tiết bài 32 33 34 trang 83 sgk toán 8 tập 1 của bài §5. Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang trong chương I – Tứ giác cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Luyện tập: Giải bài 32 33 34 trang 83 sgk toán 8 tập 1
Giải bài 32 33 34 trang 83 sgk toán 8 tập 1

1. Giải bài 32 trang 83 sgk Toán 8 tập 1

Hãy dựng một góc bằng $30^0$.

Bài giải:


– Dựng tam giác đều $ABC$ có:

$\widehat{A}$ = $\widehat{B}$ = $\widehat{C}$ = $60^0$

– Dựng tia phân giác $Ax$ của góc $A$.

Ta được $\widehat{BAx} = \widehat{CAx}$ là góc $30^0$ cần dựng.


2. Giải bài 33 trang 83 sgk Toán 8 tập 1

Dựng hình thang cân $ABCD$, biết đáy $CD = 3cm$, đường chéo $AC = 4cm, \widehat{D} = 80^0$

Bài giải:

Cách dựng:

– Vẽ đoạn thẳng $CD = 3cm$

– Dựng $\widehat{CDx} = 80^0$

– Dựng cung tròn tâm $C$ bán kính $4cm$ cắt tia $Dx$ tại $A.$

– Trên cùng nửa mặt phẳng bờ là $AD$, dựng $Ay//DC$.

– Dựng cung tròn tâm $D$ bán kính $4cm$ cắt tia $Ay$ tại $B.$

⇒ $ABCD$ là hình thang cân cần dựng.

Chứng minh:

Theo cách dựng, ta có:

$ AB // CD, AC = DB = 4 cm, DC = 3cm,$ $\widehat{CDx} = 80^0$ thỏa mãn yêu cầu của đề nên tứ giác $ABCD$ là hình thang cân.


3. Giải bài 34 trang 83 sgk Toán 8 tập 1

Dựng hình thang $ABCD$, biết $\widehat{D} = 90^0$, đáy $CD = 3cm$, cạnh bên $AD = 2cm$, cạnh bên $BC = 3cm.$

Bài giải:

Cách dựng:

Trước hết dựng tam giác $ADC$ vuông tại $D$ bằng cách:

– Dựng góc vuông $ADC$

– Vẽ $AD = 2cm, DC = 3cm$

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là $AD$, dựng tia $Ax // CD.$

Dựng cung tròn tâm $C$ bán kính $3cm$ cắt tia $Ax$ tại $B$.

⇒ $ABCD$ là hình thang cần dựng.

Chứng minh:

Theo cách dựng, ta có:

$ ABCD$ là hình thang vì $AB // CD, AD = 2cm, CD = 3 cm, BC = 3 cm$, $\widehat{D} = 90^0$.


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 8 với giải bài 32 33 34 trang 83 sgk toán 8 tập 1!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com