Hướng dẫn Trả lời câu hỏi 1 2 3 Bài 4 trang 14 15 sgk Địa lí 8

Hướng dẫn Soạn Bài 4: Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á, sách giáo khoa Địa lí lớp 8. Nội dung bài Trả lời câu hỏi 1 2 3 Bài 4 trang 14 15 sgk Địa lí 8 bao gồm đầy đủ kiến thức lý thuyết và bài tập có trong SGK để giúp các em học tốt môn địa lí lớp 8.

Trả lời câu hỏi 1 2 3 Bài 4 trang 14 15 sgk Địa lí 8
Trả lời câu hỏi 1 2 3 Bài 4 trang 14 15 sgk Địa lí 8

1. Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 14 sgk Địa lí 8

Phân tích hướng gió về mùa đông

Dựa vào hình 4.1, em hãy:

– Xác định và đọc tên các trung tâm áp thấp và áp cao.

– Xác định các hướng gió chính theo từng khu vực về mùa đông và ghi vào vở học theo mẫu bảng dưới đây.

Bảng 4.1. Gió mùa châu Á

Hướng gió theo mùa Hướng gió mùa đông (tháng 1) Hướng gió mùa hạ (tháng 7)
Đông Á
Đông Nam Á
Nam Á

Trả lời:

– Các trung tâm áp thấp: áp thấp A-lê-út, áp thấp Ai-xơ-len, áp thấp xích đạo.

   Các trung tâm áp cao: áp cao Xi-bia, áp cao A-xo, áp cao Nam Đại Tây Dương và áp cao Nam Ấn Độ Dương.

– Xác định các hướng gió chính:

Hướng gió theo mùa Hướng gió mùa đông (tháng 1)
Đông Á Tây Bắc
Đông Nam Á Đông Bắc
Nam Á Đông Bắc

2. Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 15 sgk Địa lí 8

Phân tích hướng gió về mùa hạ

Dựa vào hình 4.2, em hãy:

– Xác định các trung tâm áp thấp và áp cao.

– Xác định các hướng gió chính theo từng khu vực về mùa hạ và ghi vào vở học theo mẫu bảng 4.1.

Trả lời:

– Trung tâm áp thấp: áp thấp I-ran.

   Trung tâm áp cao: áp cao Nam Đại Tây Dương, áp cao Nam Ấn Độ Dương, áp cao Ô-xtray-li-a và áp cao Ha-oai.

– Xác định hướng gió chính:

Hướng gió theo mùa Hướng gió mùa hạ (tháng 7)
Đông Á Đông Nam
Đông Nam Á Đông Nam và Tây Nam
Nam Á Tây Nam

3. Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 15 sgk Địa lí 8

Tổng kết

Các em hãy ghi những kiến thức đã biết qua các phân tích ở trên vào vở học theo mẫu bảng dưới đây:

Mùa Khu vực Hướng gió chính Từ áp cao … đến áp thấp…
Mùa đông Đông Á …………….. ……………..
Đông Nam Á …………….. ……………..
Nam Á …………….. ……………..
Mùa hạ Đông Á …………….. ……………..
Đông Nam Á …………….. ……………..
Nam Á …………….. ……………..

Trả lời:

Mùa Khu vực Hướng gió chính Từ áp cao … đến áp thấp…
Mùa đông Đông Á Tây bắc Từ áp cao Xi-hia đến áp thấp A-lê-út
Đông Nam Á Bắc hoặc đông bắc Từ áp cao Xi-bia đến áp thâp Xích đạo – Ô-xtrây-li-a.
Nam Á Đông bắc Từ áp cao Xi-bia đến áp thấp Xích đạo.
Mùa hạ Đông Á Đông nam Từ áp cao Ha-oai đến áp thấp I-ran.
Đông Nam Á Tây nam và nam Từ áp cao Ô-xtrây-li-a, Nam An Độ Dương đến áp thấp I-ran.
Nam Á Tây nam Từ áp cao Nam Ấn Độ Dương đến áp thấp I-ran.

Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn Trả lời câu hỏi 1 2 3 Bài 4 trang 14 15 sgk Địa lí 8 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Địa lí lớp 8 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com