Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 Bài 5 trang 18 sgk Địa lí 8

Hướng dẫn Soạn Bài 5: Đặc điểm của dân cư, xã hội châu Á, sách giáo khoa Địa lí lớp 8. Nội dung bài Giải bài tập 1 2 3 Bài 5 trang 18 sgk Địa lí 8 bao gồm đầy đủ kiến thức lý thuyết và bài tập có trong SGK để giúp các em học tốt môn địa lí lớp 8.

Trả lời câu hỏi và bài tập 1 2 3 Bài 5 trang 18 sgk Địa lí 8
Giải bài tập 1 2 3 Bài 5 trang 18 sgk Địa lí 8

Lý thuyết

1. Một châu lục đông dân nhất thế giới

– Châu Á có số dân đông nhất so với các châu khác, luôn chiếm hơn ½ dân số toàn thế giới.

– Mật độ dân cư cao, phân bố không đều.

– Ngày nay do áp dụng tích cực chính sách dân số nên tỉ lệ gia tăng dân số đã giảm đáng kể (1.3%, ngang với mức trung bình năm của thế giới ).

2. Dân cư thuộc nhiều chủng tộc

– Dân cư châu Á chủ yếu thuộc các chủng tộc Môn-gô-lô-ít, Ơ-rô-pê-ô-ít và một số ít thuộc chủng tộc Ô-xtra-lô-ít

– Các chủng tộc chung sống bình đẳng trong hoạt động kinh tế, văn hoá, xã hội.

3. Nơi ra đời của các tôn giáo lớn

– Châu Á có văn hóa đa dạng, nhiều tôn giáo lớn: Phật giáo, Hồi giáo, Ki tô giáo và Hồi giáo.

– Mỗi tôn giáo đều có 01 tín ngưỡng riêng nhưng đều mang mục tiêu hướng thiện đến với loài người.

– Địa điểm và thời điểm ra đời của bốn tôn giáo lớn ở châu Á:

+ Phật giáo: Địa điểm: Ấn Độ; Thời điểm ra đời: Thế kỉ VI trước Công nguyên

+ Ấn Độ giáo: Địa điểm: Ấn Độ; Thời điểm ra đời: Thế kỉ đầu của thiên niên kỉ thứ nhất trước Công nguyên.

+ Ki-tô giáo: Địa điểm: Pa-le-xtin; Thời điểm ra đời: Từ đầu Công nguyên

+ Hồi giáo: Địa điểm: A-rập-Xê-út; Thời điểm ra đời: Thế kỉ VII sau công nguyên.

Trước khi đi vào phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 Bài 5 trang 18 sgk Địa lí 8 chúng ta cùng trả lời các câu hỏi in nghiêng giữa bài (Câu hỏi thảo luận trên lớp) sau đây:


Thảo luận

1. Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 16 sgk Địa lí 8

Dựa vào bảng 5.1, em hãy nhận xét số dân và tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của châu Á so với các châu khác và so với thế giới.

Trả lời:

– Châu Á có số dân đông nhất so với các châu lục khác trên thế giới.

– Tỉ lệ gia tăng dân số bằng với mức trung bình của toàn thế giới, chỉ đứng thứ 2 sau châu Phi.

Quan sát hình 5.1, em hãy cho biết dân cư châu Á thuộc những chủng tộc nào? Mỗi chủng tộc sống chủ yếu ở những khu vực nào?

Trả lời:

– Dân cư châu Á thuộc các chủng tộc: Ơ-rô-pê-ô-ít, Môn-gô-lô-ít và có một phần rất nhỏ thuộc Ô-xtra-lô-ít.

– Chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-ít phân bố ở Bắc Á, Đông Á và Đông Nam Á.

– Chủng tộc Môn-gô-lô-ít phân bố ở Trung Á, Tây Nam Á và Nam Á.

– Chủng tộc Ô-xtra-lô-ít chỉ chiếm một phần rất nhỏ ở Nam Á.


2. Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 17 sgk Địa lí 8

Dựa vào kiến thức đã học, em hãy so sánh thành phần chủng tộc của châu Á và châu Âu.

Trả lời:

– Thành phần chủng tộc ở châu Á rất đa dạng, bao gồm: Ơ-rô-pê-ô-ít, Môn-gô-lô-ít và có một phần rất nhỏ Ô-xtra-lô-ít.

– Thành phần chủng tộc ở châu Âu chủ yếu là Ơ-rô-pê-ô-ít.


3. Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 18 sgk Địa lí 8

Dựa vào hình 5.2 và hiểu biết của bản thân, em hãy giới thiệu về nơi hành lễ của một số tôn giáo.

Trả lời:

– Những người theo Hồi giáo thường hành lễ ở nhà thờ.

– Phật giáo hành lễ ở chùa.

– Ki-tô giáo hành lễ ở nhà thờ.

Dưới đây là phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 Bài 5 trang 18 sgk Địa lí 8. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi trả lời nhé!


Câu hỏi và bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời các câu hỏi và bài tập có trong sgk địa lí lớp 8 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi và bài tập 1 2 3 Bài 5 trang 18 sgk Địa lí 8 cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi và bài tập các bạn xem dưới đây:

1. Giải bài tập 1 Bài 5 trang 18 sgk Địa lí 8

Dựa vào bảng 5.1, em hãy so sánh số dân, tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên trong 50 năm qua của châu Á với châu Âu, châu Phi và thế giới.

Trả lời:

– Châu Á có số dân đông nhất thế giới.

– Tỉ lệ gia tăng dân số bằng với mức trung bình của toàn thế giới, cao hơn châu Âu và thấp hơn nhiều so với châu Phi.


2. Giải bài tập 2 Bài 5 trang 18 sgk Địa lí 8

Vẽ biểu đồ và nhận xét sự gia tăng dân số của châu Á theo số lượng dưới đây:

Năm 1800 1900 1950 1970 1990 2002
Số dân (triệu người) 600 880 1402 2100 3110 3766

Trả lời:

– Biểu đồ thể hiện sự gia tăng dân số của châu Á qua các năm:

Giải bài tập Địa Lí 8 | Trả lời câu hỏi Địa lí 8

– Nhận xét: Từ năm 1800 đến năm 2002, dân số châu Á liên tục tăng nhưng tăng không đều qua các giai đoạn.


3. Giải bài tập 3 Bài 5 trang 18 sgk Địa lí 8

Trình bày địa điểm và thời điểm ra đời của bốn tôn giáo lớn ở châu Á.

Trả lời:

– Ấn Độ giáo: ra đời vào thế kỉ đầu của thiên niên kỉ thứ nhất trước công nguyên tại Ấn Độ.

– Phật giáo: ra đời tại Ấn Độ vào thế kỉ VI trước công nguyên.

– Ki-tô giáo ra đời từ đầu công nguyên tại Pa-lex-tin.

– Hồi giáo ra đời vào thế kỉ VII sau công nguyên tại Ả-rập Xê-út.


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 Bài 5 trang 18 sgk Địa lí 8 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Địa lí lớp 8 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com