Hướng dẫn Trả lời câu hỏi 1 2 Bài 27 trang 100 sgk Địa lí 9

Hướng dẫn Soạn Bài 27: Thực hành: Kinh tế biển Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ, sách giáo khoa Địa lí lớp 9. Nội dung Trả lời câu hỏi 1 2 Bài 27 trang 100 sgk Địa lí 9 bao gồm đầy đủ kiến thức lý thuyết và bài tập có trong SGK để giúp các em học tốt môn địa lí lớp 9.

Trả lời câu hỏi 1 2 Bài 27 trang 100 sgk Địa lí 9
Trả lời câu hỏi 1 2 Bài 27 trang 100 sgk Địa lí 9

1. Trả lời câu hỏi 1 Bài 27 trang 100 sgk Địa lí 9

Dựa vào hình 24.3 và 26.1 trong SGK hoặc Atlat Địa Lý Việt Nam, hãy xác định:

– Các cảng biển.

– Các bãi cá, bãi tôm.

– Các cơ sở sản xuất muối.

– Nhũng bãi biển có giá trị du lịch nổi tiếng ở Bắc Trung Bộ và Duyên hỉa Nam Trung Bộ.

Nhận xét tiềm năng phát triển kinh tế biển ở Bắc Trung bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ.

Trả lời:

– Các cảng biển:

+ Bắc Trung Bộ: Cửa Lò (Nghệ An), Nhật Lệ (Quảng Bình), Thuận An, Chân Mây (Thừa Thiên – Huế).

+ Duyên hải Nam Trung Bộ: Đà Nẵng (Thành phố Đà Nung), Dung Quất (Quảng Ngãi), Quy Nhơn (Bình Định), Nha Trang (Khánh Hoà).

– Các bãi cá và bãi tôm:

+ Bắc Trung Bộ: Các bãi cá có ở vùng biển các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị. Các bãi tôm, phân bố ở vùng biển ven bờ của các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình Thừa Thiên – Huế.

+ Duyên hải Nam Trung Bộ: Các bãi cá, bãi tôm lớn phân bố ở vùng biển các tỉnh cực nam Trung Bộ. Các bãi cá có ở vùng biển của các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Định, Phú Yên và Thành phố Đà Nẵng. Các bãi tôm phân bố ở vùng biển các tỉnh Quảng Ngãi,-Bình Định, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận và Thành phố Đà Nẵng

– Các nơi sản xuất muối nổi tiếng: Sa Hùynh (Quảng Ngãi), Cà Ná (Ninh Thuận)

– Những bãi biến có giá trị du lịch nổi tiếng:

+ Bắc Trung Bộ: Sầm Sơn (Thanh Hóa), Cửa Lò (Nghệ An), Thiên Cầm (Hà Tĩnh), Đá Nhảy (Quảng Bình), Lăng Cô (Thừa Thiên – Huế).

+ Duyên hải Nam Trung Bộ: Non Nước (Thành phố Đà Nẵng), Sa Hùynh (Quảng Ngãi), Quy Nhơn (Bình Định), Đại Lãnh, Nha Trang (Khánh Hoà), Mũi Né (Bình Thuận), Ninh Chữ (Ninh Thuận)

Nhận xét: Cả hai vùng đều có tiềm năng kinh tế biển đa dạng, có điều kiện phát triển tổng hợp kinh tế biển:

– Có nhiều vũng vịnh sâu, kín gió thích hợp để xây dựng cảng biển.

– Vùng biển có nhiều bãi tôm, bãi cá thuận lợi cho việc đánh bắt. Bờ biển có các đầm phá, vũng nông, các đảo ven bờ có các rạn san hô thích hợp cho việc nuôi trồng thủy sản.

– Tập trung nhiều bãi biển đẹp của cả nước, các đảo ven bờ có nhiều cảnh quan đẹp, thích hợp để phát triển du lịch biển – đảo.

– Bờ biển có nhiều nơi thuận lợi cho việc sản xuất muối và cát trắng với trữ lượng lớn, vùng thềm lục địa có tiềm năng dầu khí.

⇒ Giữa hai vùng, Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiều ưu thế hơn Bắc Trung Bộ về tiềm năng kinh tế biển.


2. Trả lời câu hỏi 2 Bài 27 trang 100 sgk Địa lí 9

Căn cứ vào bảng số liệu sau:

Bảng 27.1. Sản lượng thủy sản ở Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ, năm 2002 (nghìn tấn)

Vùng Bắc Trung Bộ Duyên hải Nam Trung Bộ
Nuôi trồng 38,8 27,6
Khai thác 153,7 493,5

– So sánh sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản của hai vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ.

– Vì sao có sự chênh lệch về sản lượng nuôi trồng và khai thác giữa hai vùng.

Trả lời:

– So sánh:

+ Về hoạt động nuôi trồng: Bắc Trung Bộ có sản lượng nuôi trồng lớn hơn Duyên hải Nam Trung Bộ. Năm 2002, sản lượng nuôi trồng của 2 vùng lần lượt là 38,3 nghìn tấn và 27,6 nghìn tấn.

+ Về hoạt động khai thác: Bắc Trung Bộ có sản lượng khai thác nhỏ hơn Duyên hải Nam Trung Bộ, năm 2002 sản lượng khai thác của Duyên hải Nam Trung Bộ gấp 3,2 lần so với sản lượng khai thác thủy sản của Bắc Tung Bộ.

– Có sự chênh lệch về sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng giữa vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ như trên là:

+ Bắc Trung Bộ có nhiều vùng nước mặn, nước lợ, nhiều đầm phá ven biển thuận lợi cho việc nuôi trồng thủy sản: diện tích măt nước nuôi trồng thủy sản lớn gấp 1,5 lần vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

+ Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiều ngư trường lớn với nhiều loài cá, loài tôm với trữ lượng lớn.

+ Dân cư vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có truyền thống đi biển, đánh bắt hải sản.

+ Dân cư Bắc Trung Bộ có nhiều kinh nghiệm trong việc nuôi trồng thủy sản.


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn Trả lời câu hỏi 1 2 Bài 27 trang 100 sgk Địa lí 9 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Địa lí lớp 9 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com