Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 4 Bài 17 trang 61 sgk Địa lí 8

Hướng dẫn Soạn Bài 17: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN), sách giáo khoa Địa lí lớp 8. Nội dung bài Giải bài tập 1 2 3 4 Bài 17 trang 61 sgk Địa lí 8 bao gồm đầy đủ kiến thức lý thuyết và bài tập có trong SGK để giúp các em học tốt môn địa lí lớp 8.

Trả lời câu hỏi và bài tập 1 2 3 4 Bài 17 trang 61 sgk Địa lí 8
Giải bài tập 1 2 3 4 Bài 17 trang 61 sgk Địa lí 8

Lý thuyết

1. Hiệp hội các nước Đông Nam Á

Bắt đầu thành lập kể từ năm 1967 với mục tiêu hợp tác về mặt quân sự, kể từ năm 1995 cho đến nay hiệp hội được mở rộng với mười nước thành viên và mục tiêu hoạt động họp tác nhau để cùng phát triển đồng đều, ổn định trên nguyên tắc tự nguyện, tôn trọng chủ quyền của nhau.

2. Hợp tác để phát triển kinh tế xã hội

– Thuận lợi:

+ Vị trí gần gũi thuận lợi cho việc giao thông đi lại hợp tác với nhau.

+ Có những nét tương đồng trong sản xuất, sinh hoạt, trong lịch sử nên rất dễ dàng hòa hợp.

+ Có nhiều điều kiện thuận lợi về tự nhiên, văn hoá, xã hội để hợp tác phát triển kinh tế.

– Những biểu hiện của sự hợp tác:

+ Các nước cùng hợp tác phát triển kinh tế – xã hội.

+ Nước phát triển giúp đỡ nước còn kém phát triển hơn .

+ Tăng cường trao đổi hàng hóa giữa các nước.

+ Xây dựng các hệ thống đường giao thông nối liền các nước trong khu vực.

+ Phối kết hợp cùng khai thác và bảo vệ lưu vực sông Mê-kông.

+ Đoàn kết, hợp tác cùng giải quyết những khó khăn trong quá trình phát triển.

– Sự hợp tác đã đem lại nhiều kết quả trong kinh tế, văn hoá, xã hội mỗi nước.

– Sự nỗ lực phát triển kinh tế của từng quốc gia và kết quả của sự hợp tác các nước trong khu vực đã tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế.

3. Việt Nam trong ASEAN

– Tham gia vào ASEAN Việt Nam có nhiều cơ hội để phát triển kinh tế xã hội.

– Tuy nhiên hiện nay có những cản trở: Chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế xã hội, khác biệt về thể chế chính trị, bất đồng ngôn ngữ là những thách thức đòi hỏi có giải pháp vượt qua, góp phần tăng cường hợp tác giữa các nước trong khu vực.

Trước khi đi vào phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 4 Bài 17 trang 61 sgk Địa lí 8 chúng ta cùng trả lời các câu hỏi in nghiêng giữa bài (Câu hỏi thảo luận trên lớp) sau đây:


Thảo luận

1. Trả lời câu hỏi Bài 17 trang 58 sgk Địa lí 8

Quan sát hình 17.1, cho biết 5 nước đầu tiên tham gia vào Hiệp hội các nước Đông Nam Á, những nước nào tham gia sau Việt Nam.

Bài 17: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

Trả lời:

– 5 nước đầu tiên tham gia vào ASEAN: Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Xin-ga-po và In-đô-nê-xi-a.

– Những nước tham gia sau Việt Nam: Lào, Mi-an-ma và Cam-pu-chia.


2. Trả lời câu hỏi Bài 17 trang 59 sgk Địa lí 8

Em hãy cho biết các nước Đông Nam Á có những điều kiện thuận lợi gì để hợp tác phát triển kinh tế?

Trả lời:

– Vị trí địa lí thuận lợi, gần đường hàng hải hàng không quốc tế.

– Có nhiều tài nguyên thiên nhiên.

– Truyền thống lịch sử, văn hóa, sản xuất có nét tương đồng, chung nền văn hóa lúa nước.

– Trong lịch sử đấu tranh, xây dựng đất nước con người giúp đỡ lẫn nhau.


3. Trả lời câu hỏi Bài 17 trang 60 sgk Địa lí 8

Từ đoạn văn trên hãy cho biết những lợi ích của Việt Nam trong quan hệ mậu dịch và hợp tác với các nước ASEAN là gì?

Hãy liên hệ với thực tế đất nước, nêu thêm một vài ví dụ về sự hợp tác này.

Trả lời:

– Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, gia tăng các mặt hàng xuất khẩu và thị trường tiêu thụ. Phát triển hành lang Đông Tây để khai thác và đưa lợi ích cho nhân dân miền Trung nước ta.

– Liên hệ thực tế:

+ Tạo điều kiện phát triển kinh tế đa quốc gia, nhiều tập đoàn có cơ hội phát triển.

+ Thu hút vốn đầu tư để phát triển kinh tế, phát triển con người,…

Dưới đây là phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 4 Bài 17 trang 61 sgk Địa lí 8. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi trả lời nhé!


Câu hỏi và bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời các câu hỏi và bài tập có trong sgk địa lí lớp 8 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi và bài tập 1 2 3 4 Bài 17 trang 61 sgk Địa lí 8 cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi và bài tập các bạn xem dưới đây:

1. Giải bài tập 1 Bài 17 trang 61 sgk Địa lí 8

Mục tiêu hợp tác của Hiệp hội các nước Đông Nam Á đã thay đổi qua thời gian như thế nào?

Trả lời:

– Trong 25 năm đầu, Hiệp hội được tổ chức với mục đích hợp tác quân sự.

– Đầu những năm 80, Hiệp hội hợp tác thêm về kinh tế.

– Đến năm 1988, đặt ra mục tiêu “Đoàn kết hợp tác vì một ASEAN hòa bình, ổn định và phát triển đồng đều”.

– Các nước đều hợp tác tự nguyện, bình đẳng và hướng đến hòa bình ổn định.


2. Giải bài tập 2 Bài 17 trang 61 sgk Địa lí 8

Phân tích những lợi thế và khó khăn của Việt Nam khi trở thành thành viên của ASEAN.

Trả lời:

– Lợi thế:

+ Mở rộng quan hệ hợp tác, thị trường tiêu thụ.

+ Giao lưu văn hóa, giáo dục, y tế và nguồn nhân lực.

+ Thu hút vốn đầu tư, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế.

+ Khai thác tốt tài nguyên trong nước.

– Khó khăn:

+ Sự khác biệt về chế độ chính trị, bất đồng ngôn ngữ.

+ Chênh lệch về trình độ kinh tế, văn hóa giữa các quốc gia.


3. Giải bài tập 3 Bài 17 trang 61 sgk Địa lí 8

Vẽ biểu đồ hình cột và nhận xét GDP/người của các nước ASEAN theo số liệu dưới đây:

Nước GDP/người Nước GDP/người Nước GDP/người
Bru-nây 12 300 Lào 317 Thái Lan 1 870
Cam-pu-chia 280 Ma-lai-xia 3 680 Việt Nam 415
In-đô-nê-xia 680 Phi-lip-pin 930 Xin-ga-po 20 740

Trả lời:

– Biểu đồ thể hiện GDP/người của các nước ASEAN năm 2001.

Giải bài tập Địa Lí 8 | Trả lời câu hỏi Địa lí 8

– Nhận xét:

+ GDP/người của các nước ASEAN có sự chênh lệch lớn.

+ Các nước có GDP/người cao: Bru-nây, Xin-ga-po.

+ Các nước có GDP/người thấp: Cam-pu-chia, Lào và Việt Nam.


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 4 Bài 17 trang 61 sgk Địa lí 8 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Địa lí lớp 8 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com