Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 Bài 16 trang 57 sgk Địa lí 8

Hướng dẫn Soạn Bài 16: Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á, sách giáo khoa Địa lí lớp 8. Nội dung bài Giải bài tập 1 2 3 Bài 16 trang 57 sgk Địa lí 8 bao gồm đầy đủ kiến thức lý thuyết và bài tập có trong SGK để giúp các em học tốt môn địa lí lớp 8.

Trả lời câu hỏi và bài tập 1 2 3 Bài 16 trang 57 sgk Địa lí 8
Giải bài tập 1 2 3 Bài 16 trang 57 sgk Địa lí 8

Lý thuyết

1. Nền kinh tế của các nước Đông Nam Á phát triển khá nhanh, song chưa vững chắc

– Nửa đầu thế kỉ XX nền kinh tế lạc hậu → sản xuất lương thực là chủ yếu.

– Ngày nay, sản xuất và xuất khẩu nguyên liệu chiếm vị trí đáng kể.

– Nền kinh tế các nước Đông Nam Á đã trải qua thời kì khủng hoảng → mức độ tăng trưởng kinh tế giảm sút.

– Vấn đề cần quan tâm là bảo vệ môi trường.

→ Nền kinh tế phát triển khá nhanh, song chưa vững chắc.

2. Cơ cấu kinh tế đang có những thay đổi

– Tỉ trọng ngành nông nghiệp giảm, tỉ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ tăng, phản ảnh qúa trình công nghiệp hoá của các nước.

– Phần lớn các ngành sản xuất tập trung chủ yếu tại các vùng đồng bằng và vùng ven biển.

– Hiện nay đa số các nước trong khu vực đang tiến hành công nghiệp hóa bằng cách phát triển ngành công nghiệp sản xuất hàng hóa phục vụ thị trường trong nước và để xuất khẩu. Gần đây một số nước đã sản xuất được các mặt hàng công nghiệp chính xác, cao cấp.

Trước khi đi vào phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 Bài 16 trang 57 sgk Địa lí 8 chúng ta cùng trả lời các câu hỏi in nghiêng giữa bài (Câu hỏi thảo luận trên lớp) sau đây:


Thảo luận

1. Trả lời câu hỏi Bài 16 trang 54 sgk Địa lí 8

Dựa vào bảng 16.1, hãy cho biết tình hình tăng trưởng kinh tế của các nước trong giai đoạn 1990 – 1996; 1998 – 2000 và so sánh với mức tăng trưởng bình quân của thế giới (mức tăng GDP bình quân của thế giới trong thập niên 90 là 3%)?

Nước 1990 1994 1996 1998 2000 2005
Inđônêxia 9,0 7,5 7,8 -13,2 4,8 5,6
Malaixia 9,0 9,2 10,0 -7,4 8,3 5,3
Philippin 3,0 4,4 5,8 -0,6 4,0 5,1
Thái Lan 11,2 9,0 5,9 -10,8 4,4 4,5
Việt Nam 5,1 8,8 9,3 5,8 6,7 8,4
Xingapo 8,9 11,4 7,6 0,1 9,9 6,4

Trả lời:

– Giai đoạn 1990-1996:

+ Các nước có tốc độ tăng trưởng khá đều qua các năm: Ma-lai-xi-a, Philippin, Việt Nam.

+ Các nước có tốc độ tăng không đều: In-đô-nê-si-a, Thái Lan, Xin-ga-po.

– Giai đoạn 1998-2000: tốc độ tăng trưởng các nước đều có xu hướng đi lên và cao hơn so với mức tăng chung của thế giới.


2. Trả lời câu hỏi Bài 16 trang 55 sgk Địa lí 8

Dựa vào bảng 16.2, cho biết tỉ trọng của các ngành trong tổng sản phẩm trong nước của từng quốc gia giảm như thế nào?

Trả lời:

– Cam-pu-chia: Tỉ trọng ngành nông nghiệp giảm, tỉ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ tăng.

– Lào: Tỉ trọng ngành nông nghiệp giảm, ngành công nghiệp tăng và ngành dịch vụ không thay đổi.

– Phi-lip-pin: Tỉ trọng ngành nông nghiệp và công nghiệp đều giảm, ngành dịch vụ tăng.

– Thái Lan: Tỉ trọng nông nghiệp giảm, ngành công nghiệp tăng và ngành dịch vụ tăng nhẹ.


3. Trả lời câu hỏi Bài 16 trang 56 sgk Địa lí 8

Dựa vào hình 16.1 và kiến thức đã học, em hãy:

– Nhận xét sự phân bố của cây lương thực, cây công nghiệp.

– Nhận xét sự phân bố của các ngành công nghiệp luyện kim, chế tạo máy, hóa chất, thực phẩm.

Bài 16: Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á

Trả lời:

– Sự phân bố cây lương thực và cây công nghiệp:

+ Cây lương thực, hoa màu phân bố ở các đồng bằng châu thổ, ven biển ở hầu hết các quốc gia.

+ Cây công nghiệp tập trung trên các cao nguyên, vùng đồi trung du.

– Sự phân bố các ngành công nghiệp:

+ Luyện kim ở Việt Nam, Mi-an-ma, Phi-lip-pin, Thái Lan, In-đô-nê-si-a.

+ Chế tạo máy và công nghiệp thực phẩm có ở hầu hết các nước.

+ Công nghiệp hóa chất phân bố chủ yếu ở In-đô-nê-si-a, Ma-lai-xi-a, Bru-nây, Thái Lan và Việt Nam.

Dưới đây là phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 Bài 16 trang 57 sgk Địa lí 8. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi trả lời nhé!


Câu hỏi và bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời các câu hỏi và bài tập có trong sgk địa lí lớp 8 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi và bài tập 1 2 3 Bài 16 trang 57 sgk Địa lí 8 cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi và bài tập các bạn xem dưới đây:

1. Giải bài tập 1 Bài 16 trang 57 sgk Địa lí 8

Vì sao các nước Đông Nam Á tiến hành công nghiệp hóa nhưng kinh tế phát triển chưa vững chắc?

Trả lời:

– Các nước chủ yếu sản xuất và xuất khẩu nguyên liệu sẵn có.

– Thế mạnh chủ yếu dựa vào nguyên liệu và lao động, là những thế mạnh sẽ giảm dần trong tương lai.

– Do khủng hoảng tiền tệ năm 1997-1998 nhiều nước có tăng trưởng âm.

– Sự phát triển bền vững chưa triệt để trong vấn đề môi trường.


2. Giải bài tập 2 Bài 16 trang 57 sgk Địa lí 8

Dựa vào bảng 16.3, hãy vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện sản lượng lúa, cà phê của khu vực Đông Nam Á và của châu Á so với thế giới. Vì sao khu vực này lại có thể sản xuất được nhiều những nông sản đó?

Gợi ý bài tập SGK Bài 16 Địa lý 8

Trả lời:

– Biểu đồ thể hiện sản lượng lúa, cà phê của khu vực Đông Nam Á và của châu Á so với thế giới năm 2000

Giải bài tập Địa Lí 8 | Trả lời câu hỏi Địa lí 8

– Ở châu Á có thể sản xuất được nhiều nông sản bởi có nhiều đồng bằng phù sa màu mỡ, khí hậu nóng ẩm tạo điều kiện cho nông nghiệp phát triển.


3. Giải bài tập 3 Bài 16 trang 57 sgk Địa lí 8

Quan sát hình 16.1, cho biết khu vực Đông Nam Á có các ngành công nghiệp chủ yếu nào? Phân bố ở đâu?

Trả lời:

– Luyện kim: Mi-an-ma, Philippin, Việt Nam.

– Chế tạo máy: Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Thái Lan.

– Hóa chất, lọc dầu: Việt Nam, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a, Bru-nây.

– Thực phẩm: phân bố hầu hết các nước.


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 Bài 16 trang 57 sgk Địa lí 8 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Địa lí lớp 8 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com