Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 Bài 4 trang 17 sgk Địa lí 9

Hướng dẫn Soạn Bài 4: Lao động việc làm. Chất lượng cuộc sống, sách giáo khoa Địa lí lớp 9. Nội dung Giải bài tập 1 2 3 Bài 4 trang 17 sgk Địa lí 9 bao gồm đầy đủ kiến thức lý thuyết và bài tập có trong SGK để giúp các em học tốt môn địa lí lớp 9.

Trả lời câu hỏi và bài tập 1 2 3 Bài 4 trang 17 sgk Địa lí 9
Giải bài tập 1 2 3 Bài 4 trang 17 sgk Địa lí 9

Lý thuyết

I. Nguồn lao động và sử dụng lao động

II. Vấn đề việc làm

III. Chất lượng cuộc sống

Trước khi đi vào phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 Bài 4 trang 17 sgk Địa lí 9 chúng ta cùng trả lời các câu hỏi in nghiêng giữa bài (Câu hỏi thảo luận trên lớp) sau đây:


Thảo luận

1. Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 15 sgk Địa lí 9

Dựa vao hình 4.1, hãy:

– Nhận xét về cơ cấu lực lượng lao động giữa thành thị và nông thôn. Giải thích nguyên nhân.

– Nhận xét về chất lượng lao động của nước ta. Để nâng cao chất lượng lao động cần có những giải pháp gì?

Trả lời:

– Lao động nước ta chủ yếu lao động ở khu vực nông thôn chiếm 75,8% lao động cả nước. Do dân cư nước ta tập trung chủ yếu ở nông thôn và hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp là chủ yếu.

– Chất lượng lao động của nước ta còn thấp. Năm 2003, tỉ lệ lao động chưa qua đào tạo chiếm tới 78,8%trong tổng lao động của nước ta. Để nâng cao chất lượng lao động của nước ta cần:

+ Chú trọng đào tạo nghề cho lao động,

+ Mở các trường, lớp đào tạo, các khoa đào tạo ngắn hạn nâng cao tay nghề cho lao động.

Quan sát hình 4.2, hãy nêu nhận xét về cơ cấu và sự thay đổi cơ cấu lao động theo ngành ở nước ta.

Trả lời:

– Lao động nước ta chủ yếu ở khu vực Nông- lâm- ngư nghiệp , năm 2003 lao động trong khu vực nông – lâm- ngư nghiệp là 60,3% lao động cả nước.

– Từ năm 1989 đến năm 2003 tỉ trọng lao động của nước ta có sự thay đổi:

+ Tăng tỉ trọng lao động trong khu vực công nghiệp – xây dựng và dịch vụ, khu vực công nghiệp 11,2% (1989) lên 16,5%(năm 2003); dịch vụ tăng từ 17,3% (năm 1989) lên 23,2% (năm 2003).

+ Giảm tỉ trọng lao động trong khu vực nông- lâm- ngư nghiệp từ 71,5%(1989) xuống 60,3% (2003).


2. Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 16 sgk Địa lí 9

Để giải quyết vấn đề việc làm, theo em cần có những giải pháp nào?

Trả lời:

Để giải quyết vấn đề việc làm cần có những giải pháp:

– Đẩy mạnh xuất khẩu lao động

– Phát triển tiểu thụ công nghiệp ở nông thôn

– Chú trọng đào tạo nghề cho lao động,

– Mở các trường, lớp đào tạo, các khoa đào tạo ngắn hạn nâng cao tay nghề cho lao động….

Dưới đây là phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 Bài 4 trang 17 sgk Địa lí 9. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi trả lời nhé!


Câu hỏi và bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời các câu hỏi và bài tập có trong sgk địa lí lớp 9 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi và bài tập 1 2 3 Bài 4 trang 17 sgk Địa lí 9 cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi và bài tập các bạn xem dưới đây:

1. Giải bài tập 1 Bài 4 trang 17 sgk Địa lí 9

Tại sao giải quyết việc làm đang là vấn đề xã hội gay gắt ở nước ta?

Trả lời:

Giải quyết việc làm đang là vấn đề xã hội gay gắt ở nước ta:

– Tình trạng thiếu việc làm là nét đặc trưng ở nông thôn nước ta.

– Tình trạng thất nghiệp ở thành thị tương đối cao.

– Vấn đề việc làm gây sức ép lớn đến nền kinh tế của nước ta.


2. Giải bài tập 2 Bài 4 trang 17 sgk Địa lí 9

Chúng ta đã đạt được những thành tựu gì trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Trả lời:

Những thành tựu gì trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân:

– Tỉ lệ người lớn biết chữ đạt 90,3% (năm 1999).

– Thu nhập bình quân đầu người tăng.

– Các dịch vụ xã hội ngày càng tốt.

– Tuổi thọ trung bình tăng.

– Tỉ lệ trẻ tử vong, suy dinh dưỡng giảm, dịch bệnh đẩy lùi,…


3. Giải bài tập 3 Bài 4 trang 17 sgk Địa lí 9

Dựa vào bảng số liệu dưới đây, nêu nhận xét về sự thay đổi trong cơ cấu sử dụng lao động phân theo thành phần kinh tế của nước ta và ý nghĩa của sự thay đổi đó.

Trả lời:

– Cơ cấu lao động kinh tế theo thành phần kinh tế của nước ta rất đa dạng gồm khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước.Trong đó lao động chủ yếu đang hoạt động ở khu vực ngoài nhà nước.

– Trong giai đoạn 1985 – 2002, cơ cấu lao động kinh tế theo thành phần kinh tế của nước ta có sự thay đổi, nhìn chung giảm tỉ trọng lao động ở thành phần kinh tế nhà nước từ 15% xuống còn 9,6%, tăng lao động ở khu vực thành phần ngoài nhà nước từ 85% lên 90,4%.

– Ý nghĩa: phát huy được tất cả các nguồn lực để phát triển kinh tế vói cơ cấu đa dạng nhiều thành phần, nhưng nhà nước vẫn giữ vai trò chủ đạo.


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 Bài 4 trang 17 sgk Địa lí 9 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Địa lí lớp 9 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com