Bài 38. Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh đào Pa-na-ma Địa Lí 10

Hướng dẫn soạn Bài 38. Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh đào Pa-na-ma Địa Lí 10 để giúp các em học tốt môn địa lí 10, ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia.


I – CHUẨN BỊ

– Bản đồ Các nước trên thế giới, bản đồ Tự nhiên thế giới.

– Hình vẽ kênh đào Xuy-ê và kênh đào Pa-na-ma (phóng to).

II – NỘI DUNG THỰC HÀNH

1. Giải bài 1 trang 147 địa lí 10

a) Hãy xác định kênh Xuy-ê trên bản đồ Các nước trên thế giới và bản đồ Tự nhiên thế giới.

b)  Cho bảng số liệu:

– Hãy tính xem quãng đường vận chuyển được rút ngắn bao nhiêu hải lí và bao nhiêu phần trăm so với tuyến đi vòng châu Phi.

– Sự hoạt động của kênh Xuy-e đem lại những lợi ích gì cho ngành hàng hải thế giới ?

– Nếu kênh đào bị đóng cửa như thời kì 8 năm (1967 – 1975) do chiến tranh, thì sẽ gây những tổn thất kinh tế như thế nào đối với Ai Cập, đối với nước ven Địa Trung Hải và Biển Đen.

c) Trên cơ sở các thông tin trên, hãy hoàn thiện một bài viết ngắn về kênh Xuy-ê.

Trả lời:

a) Vị trí kênh đào Xuy-ê trên bản đồ thế giới:

b) – Tính quãng đường vận chuyển được rút ngắn:

Áp dụng công thức:

Quãng đường rút ngắn = Khoảng cách Vòng châu Phi – Khoảng cách qua Xuy-ê (đơn vị: hải lí)

⇒ $ \% \ quãng \ đường \ rút \ ngắn = \frac{Quãng \ đường \ rút \ ngắn}{Khoảng \ cách \ vòng \ qua \ châu \ Phi} * 100 \% $

→ Ta có kết quả ở bảng sau:

QUÃNG ĐƯỜNG ĐƯỢC RÚT NGẮN KHI QUA KÊNH XUY-Ê

Tuyến Khoảng cách (hải lí) Quãng đường được rút ngắn
Qua Xuy-ê Vòng châu Phi Hải lí %
Ô-đet-xa – Mum-bai (Bom-bay) 4198 11818 7620 64
Mi-na al A-hma-đi – Giê-noa 4705 11069 6364 57
Mi-na al A-hma-đi – Rôt-tec-đam 5560 11932 6372 53
Mi-na al A-hma-đi – Bun-ti-mo 8681 12039 3368 28
Ba-kik-pa-pan – Rôt-tec-đam 9303 12081 2/78 23

– Kênh Xuy-ê là con đường ngắn nhất nối Đại Tây Dương và Ân Độ Dương, làm xích gần hai khu công nghiệp ở Tây Âu với khu vực Đông Á và Nam Á giàu tài nguyên khoáng sản và các loại nguyên liệu, nông nghiệp. Nhờ có kênh Xuy-ê nên giảm được chi phí vận tải, giá thành sản phẩm. Đảm bảo an toàn cho người và hàng hoá có thể tránh được thiên tai so với việc vận chuyển trên quãng đường dài. Đem lại nguồn thu lớn cho Ai Cập thông qua thuế quan…

– Nếu kênh đào bị đóng cửa:  đối với Ai Cập sẽ mất đi nguồn thu từ thuế hải quan, hạn chế việc giao lưu buôn bán với các nước trên thế giới. Đốì với các nước ven Địa Trung Hải và Biến Đen làm tăng chi phí vận chuyển, độ an toàn cho người và hàng hoá…

c) Bài viết ngắn về kênh đào Xuy-ê.

1. Vị trí

Kênh Xuy-ê được đào cắt ngang eo đất Xuy-ê của Ai Cập, nối Biển Đỏ và Địa Trung Hải.

2. Đặc điểm

Kênh Xuy-ê được đào vào năm 1859 và được mở cho tàu qua lại vào ngày 17 tháng 11 năm 1869. Kênh dài 195 km (121 dặm). Tàu có trọng tải từ 150 nghìn tấn đến 250 nghìn lấn qua được kênh. Thời gian qua kênh trung bình 11 đến 12 giờ. Tháng 6 năm 1956, Ai Cập tuyên bố quốc hữu hoá kênh Xuy-ê từ đế quốc Anh.

3. Ý nghĩa

– Kênh Xuy-ê là con đường ngắn nhất nối Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương. Kênh đào đã rút ngắn lộ trình giữa các vùng công nghiệp Tây Âu, Bắc Mĩ với vùng nguyên liệu giàu có của Tây Á và Đông Nam Á từ 23% đến 65% so với tuyến đi vòng châu Phi.

– Đảm bảo an toàn cho người và hàng hoá có thể tránh được thiên tai so với việc vận chuyển trên quãng đường dài.

– Đem lại nguồn thu lớn cho Ai Cập thông qua thuế quan…

– Do cuộc chiến tranh I-xra-en – Ai Cập xảy ra vào năm 1967, kênh đào bị đóng cửa mãi đến tháng 6 năm 1975 mới mở cửa trở lại. Đây là nguyên nhân khiến Ai Cập làm mất nguồn thu từ thuế hải quan, hạn chế việc giao lưu buôn bán với các nước trên thế giới; các nước ven Địa Trung Hải và Biển Đen làm tăng chi phí vận chuyển, độ an toàn cho người và hàng hoá…


2. Giải bài 2 trang 148 địa lí 10

a) Hãy xác định kênh Pa-na-ma trên bản đồ Các nước trên thế giới và bản đồ Tự nhiên thế giới.

b) Cho bảng số liệu:

– Hãy tính xem quãng đường vận chuyển đưực rút ngắn bao nhiêu hải lí và bao nhiêu phần trăm so với tuyến vòng qua Nam Mĩ.

– Sự hoạt động đều đặn của kênh Pa-na-ma đem lại những lợi ích gì cho sự tăng cường giao lưu giữa các nền kinh tế vùng châu Á – Thái Bình Dương với nền kinh tế Hoa Kì ?

– Tại sao nói việc Hoa Kì trao trả kênh Pa-na-ma cho chính quyền và nhârn dân Pa-na-ma là một thắng lợi to lớn của Pa-na-ma?

c) Trên cơ sở các thông tin trên, hãy hoàn thiện một bài viết ngắn về kênh đào Pa-na-ma.

Trả lời:

a) Vị trí kênh Pa-na-ma trên bản đồ thế giới:

b) Quãng đường vận chuyển được rút ngắn:

Áp dụng công thức:

Quãng đường rút ngắn = Khoảng cách Vòng qua Nam Mĩ – Khoảng cách qua Pa-na-ma (đơn vị: hải lí)

⇒ $ \% \ quãng \ đường \ rút \ ngắn = \frac{Quãng \ đường \ rút \ ngắn}{Khoảng \ cách \ vòng \ qua \ Nam \ Mĩ} * 100 \% $

→ Ta có kết quả ở bảng sau:

QUÃNG ĐƯỜNG ĐƯỢC RÚT NGẮN KHI QUA KÊNH PA-NA-MA

Tuyến Khoảng cách (hải 10 Quãng đường được rút ngắn
Qua Pa-na-ma Vòng qua Nam Mĩ Hải lí %
Niu Iooc – Xan Phran-xi-xcô 5263 13107 7844 60
Niu Iooc -Van-cu-vơ 6050 13907 7C57 56
Niu Iooc -Van-pa-rai-xô 1627 8337 6710 80
Li-vơ-pum – Xan Phran-xi-xcô 7930 13507 5577 41
Niu Iooc – I-ô-cô-ha-ma 9700 13042 3342 26
Niu Iooc – Xit-ni 9692 13051 3? 59 26
Niu Iooc – Thượng Hải 10584 12321 1737 14
Niu Iooc – Xin-ga-po 8885 10141 1256 12

– Kênh Pa-na-ma là con đường ngắn nhât nối Thái Bình Dương và Đại Tây Dương, giúp cho kinh tế bờ đông tây của khu vực Mĩ La-tinh, Hoa Kì xích lại gần nhau hơn. Rút ngắn được khoảng cách từ Niu Iooc đến các nước vùng châu Á – Thái Bình Dương

– Hoa Kì trao trả kênh Pa tia-ma cho chính quyền và nhân dân Pa-na-ma là một thắng lợi lo lớn của Pa-na-ma vì: đây là đường ngắn nhất nối Thái Bình Dương và Đại Tây Dương, đem lại nguồn thu lớn từ thuế hải quan khi qua kênh đào

c) Bài viết ngắn về kênh đào Pa-na-ma

1. Vị trí

Kênh Pa-na-ma cắt qua co đất Pa-na-ma rộng 50km, nối Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.

2. Quá trình xây dựng và đặc điểm

Kênh Pa-na-ma được khởi công xây dựng vào 1882, nhưng do sai lầm trong thiết kế, Hoa Kì đã thay Pháp, tổ chức đào kênh từ năm 1904. Kênh được đưa vào sử dụng từ 1914. Kênh dài 64 km (40 dậm), do độ chênh lệch mực nước biển giữa hai đại dương lớn, nên người ta phải làm nhiều âu tàu. Tàu có trọng tải dưới 65 nghìn tấn có chở hàng và tàu tới 85 nghìn tấn với trọng tải dằn là qua được.

3. Ý nghĩa

– Kênh Pa-na-ma là con đường ngắn nhất nối Thái Bình Dương và Đại Tây Dương, cho phép rút ngắn lộ trình hàng hải từ các cảng bờ Đại Tây Dương sang Thái Bình Dương từ 14 đến 81%.

– Kênh này có tầm quan trọng đặc biệt đối với nền kinh tế và cả các hoạt động quân sự của quân đội Hoa Kì. Chính vì vậy, Hoa Kì tìm mọi cách kiểm soát kênh đào này. Do sự đấu tranh kiên quyết và bền bỉ của nhân dân Pa-na-ma, Hoa Kì đã trao trả hoàn toàn kênh này cho nhân dân Pa-na-ma vào tháng 12 năm 1999.

– Kênh Pa-na-ma giúp cho kinh tế hai bờ đông tây của khu vực Mĩ La-tinh, Hoa Kì xích lại gần nhau hơn.

– Rút ngắn được khoảng cách từ Niu Iooc đến các nước vùng châu Á – Thái Bình Dương…


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Bài 38. Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh đào Pa-na-ma Địa Lí 10 đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn địa lí 10 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com