Luyện tập bài §4: Giải bài 20 21 22 trang 15 sgk Toán 6 tập 2

Luyện tập bài §4. Rút gọn phân số, chương III – Phân số, sách giáo khoa toán 6 tập hai. Nội dung giải bài luyện tập: giải bài 20 21 22 trang 15 sgk toán 6 tập 2 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần số học có trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 6.


Lý thuyết

Trước khi đi vào giải bài luyện tập bài §4: giải bài 20 21 22 trang 15 sgk toán 6 tập 2, chúng ta hãy ôn lại kiến thức của các bài trước:

1. Bài §1. Mở rộng khái niệm về phân số

2. Bài §2. Phân số bằng nhau

3. Bài §3. Tính chất cơ bản của phân số

4. Bài §4. Rút gọn phân số

Dưới đây là giải bài luyện tập bài §4: giải bài 20 21 22 trang 15 sgk toán 6 tập 2. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Luyện tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần số học 6 kèm bài giải chi tiết bài 20 21 22 trang 15 sgk toán 6 tập 2 của bài luyện tập từ bài §1 Mở rộng khái niệm về phân số đến bài §4 Rút gọn phân số trong chương III – Phân số cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

1. Giải bài 20 trang 15 sgk Toán 6 tập 2

Tìm các cặp phân số bằng nhau trong các phân số sau đây?

\({{ – 9} \over {33}};{{15} \over 9};{3 \over { – 11}};{{ – 12} \over {19}};{5 \over 3};{{60} \over { – 95}}\)

Bài giải:

Ta có: \({{ – 9} \over {33}} = {{ – 9:\left( { – 3} \right)} \over {33:\left( { – 3} \right)}} = {3 \over { – 11}};{{15} \over 9} = {{15:3} \over {9:3}} = {5 \over 3};{{ – 12} \over {19}} = {{ – 12.\left( { – 5} \right)} \over {19.\left( { – 5} \right)}} = {{60} \over { – 95}}\)


2. Giải bài 21 trang 15 sgk Toán 6 tập 2

Trong các phân số sau đây, tìm phân số không bằng phân số nào trong các phân số còn lại?

\({{ – 7} \over {42}};{{12} \over {18}};{3 \over { – 18}};{{ – 9} \over {54}};{{ – 10} \over { – 15}};{{14} \over {20}}\)

Bài giải:

Phân số không bằng phân số nào trong các phân số còn lại là: \({{14} \over {20}}\)


3. Giải bài 22 trang 15 sgk Toán 6 tập 2

Điền số thích hợp vào chỗ trống?

Luyện tập bài §4: Giải bài 20 21 22 trang 15 sgk toán 6 tập 2
Bài 22 trang 15 sgk toán 6 tập 2

\(\frac{2}{3}=\frac{?}{60}; \frac{3}{4}=\frac{?}{60}; \frac{4}{5}=\frac{?}{60};\frac{5}{6}=\frac{?}{60}\)

Bài giải:

Ta có: \(\frac{2}{3}=\frac{40}{60}; \frac{3}{4}=\frac{45}{60}; \frac{4}{5}=\frac{48}{60};\frac{5}{6}=\frac{50}{60}\)


Câu trước: 

Câu tiếp theo: 


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 6 với giải bài 20 21 22 trang 15 sgk toán 6 tập 2!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com