Ôn tập cuối năm phần số học: Giải bài 168 169 trang 66 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn giải bài Ôn tập cuối năm phần số học toán lớp 6 từ Chương I – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên đến Chương III – Phân số trong sách giáo khoa toán lớp 6. Nội dung giải bài ôn tập cuối năm phần số học: giải bài 168 169 trang 66 sgk toán 6 tập 2 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần số học có trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 6.


Lý thuyết

Trước khi đi vào giải bài ôn tập cuối năm phần số học: giải bài 168 169 trang 66 sgk toán 6 tập 2, chúng ta hãy ôn lại kiến thức của các bài trước:

1. Chương I – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

2. Chương II – Số nguyên

3. Chương III – Phân số


Câu hỏi ôn tập

Ôn tập cuối năm phần số học: Giải bài 168 169 trang 66 sgk toán 6 tập 2Câu hỏi ôn tập cuối năm phần số học

Dưới đây là giải bài ôn tập cuối năm phần số học: giải bài 168 169 trang 66 sgk toán 6 tập 2. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần số học 6 kèm bài giải chi tiết bài 168 169 trang 66 sgk toán 6 tập 2 của bài ôn tập cuối năm phần số học từ Chương I – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên đến Chương III – Phân số cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 168 169 trang 66 sgk toán 6 tập 2
Giải bài 168 169 trang 66 sgk toán 6 tập 2

1. Giải bài 168 trang 66 sgk Toán 6 tập 2

Điền kí hiệu (∈, ∉, ⊂, ∩) thích hợp vào ô vuông:

\({{ – 3} \over 4} \ldots {\rm{ }}Z\); 0 … N3,275 … N;

N … Z = N;  N … Z.

Bài giải:

\({{ – 3} \over 4} \notin Z\);

0 ∈ N;

3,275 ∉ N;

N ∩ Z = N;


2. Giải bài 169 trang 66 sgk Toán 6 tập 2

Điền vào chỗ trống:

a) Với a, n ∈ N:

an = a . a . a … a với ……

… thừa số

Với a ≠ 0 thì a0 = ……

b) Với a, m, n ∈ N:

am . an = …

am : an = … với …

Bài giải:

a) Với a, n ∈ N:

an = a . a . a … a với n ≠ 0

… thừa số

Với a ≠ 0 thì a0 = 1

b) Với a, m, n ∈ N:

am . an = am+n

am : an = am-n với a ≠ 0 và m ≥ n


Bài trước:

Câu tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 6 với giải bài 168 169 trang 66 sgk toán 6 tập 2!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com