Trả lời câu hỏi 1 2 trang 128 sgk Toán 9 tập 2

Hướng dẫn giải Bài Ôn tập Chương IV – Hình trụ – Hình nón – Hình cầu, sách giáo khoa toán 9 tập hai. Nội dung bài trả lời câu hỏi 1 2 trang 128 sgk toán 9 tập 2 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần hình học có trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 9.


Lý thuyết

1. Bài §1. Hình trụ – Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ

2. Bài §2. Hình nón – Hình nón cụt – Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt

3. Bài §3. Hình cầu. Diện tích hình cầu và thể tích hình cầu

4. Tóm tắt các kiến thức cần nhớ

Trả lời câu hỏi 1 2 trang 128 sgk toán 9 tập 2
Dưới đây là Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 2 trang 128 sgk toán 9 tập 2. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Câu hỏi ôn tập chương IV

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần hình học 9 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi 1 2 trang 128 sgk toán 9 tập 2 của Bài Ôn tập Chương IV – Hình trụ – Hình nón – Hình cầu cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi các bạn xem dưới đây:

Trả lời câu hỏi 1 2 trang 128 sgk toán 9 tập 2
Trả lời câu hỏi 1 2 trang 128 sgk toán 9 tập 2

1. Trả lời câu hỏi 1 trang 128 sgk Toán 9 tập 2

Hãy phát biểu bằng lời:

a) Công thức tính diện tích xung quanh của hình trụ.

b) Công thức tính thể tích của hình trụ.

c) Công thức tính diện tích xung quanh của hình nón.

d) Công thức tính thể tích của hình nón.

e) Công thức tính diện tích của mặt cầu.

f) Công thức tính thể tích của hình cầu.

Trả lời:

a) Diện tích xung quanh hình lăng trụ thì bằng chu vi đường tròn đáy nhân với chiều cao.

b) Thể tích hình trụ thì bằng tích của diện tích hình tròn đáy nhân với đường cao.

c) Diện tích xung quanh hình nón thì bằng 1/2 tích của chu vi đường tròn đáy với đường sinh.

d) Thể tích hình nón bằng 1/3 tích của diện tích hình tròn đáy với chiều cao.

e) Diện tích mặt cầu thì bằng 4 lần diện tích hình tròn lớn.

f) Thể tích hình cầu thì bằng 4/3 tích của diện tích hình tròn lớn với bán kính.


2. Trả lời câu hỏi 2 trang 128 sgk Toán 9 tập 2

Hãy nêu cách tính diện tích xung quanh và thể tích của hình nón cụt.

Trả lời:

♦ Cách 1: Với hình nón cụt có các bán kính các đáy là  \(r_1, r_2\) đường sinh $l$ và chiều cao $h$ thì:

\(S_{xq}=\pi (r_1+r_2)l\)

\(V=\frac{1}{3}\pi h(r_{1}^{2}+r_{2}^{2}+r_1r_2)\)

Như vậy :

Diện tích xung quanh hình nón cụt thì bằng tích của số $π$ với tổng hai bán kính và với đường sinh.

Thể tích của hình nón cụt thì bằng $\frac{1}{3}$ tích của số $π$ với đường cao $h$ và tổng bình phương các bán kính cộng thêm tích của hai bán kính.

♦ Cách 2: Vì hình nón cụt được cắt ra từ hình nón nên ta có thể tính

V(nón cụt )=V(nón lớn ) – V(nón nhỏ )

S(xq nón cụt ) = S(xq nón lớn ) – S(xq nón nhỏ )


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 9 với trả lời câu hỏi 1 2 trang 128 sgk toán 9 tập 2!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com