Giải trò chơi ô chữ về sự chuyển thể Bài 30 trang 91 sgk Vật lí 6

Hướng dẫn giải Bài 30 Tổng kết chương II Nhiệt học sách giáo khoa Vật lí 6. Nội dung giải trò chơi ô chữ về sự chuyển thể Bài 30 trang 91 sgk Vật lí 6 bao gồm đầy đủ lý thuyết, công thức, định luật, chuyên đề có trong SGK để giúp các em học sinh học tốt môn vật lí lớp 6.


Lý thuyết

Trước khi đi vào giải trò chơi ô chữ về sự chuyển thể Bài 30 trang 91 sgk Vật lí 6, chúng ta hãy ôn lại kiến thức của các bài trước:

1. Bài 18. Sự nở vì nhiệt của chất rắn

2. Bài 19. Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

3. Bài 20. Sự nở vì nhiệt của chất khí

4. Bài 21. Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt

5. Bài 22. Nhiệt kế – Nhiệt giai

6. Bài 23. Thực hành đo nhiệt độ

7. Bài 24. Sự nóng chảy và sự đông đặc

8. Bài 25. Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo)

9. Bài 26. Sự bay hơi và sự ngưng tụ

10. Bài 27. Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo)

12. Bài 28 & 29. Sự sôi

Dưới đây là giải trò chơi ô chữ về sự chuyển thể Bài 30 trang 91 sgk Vật lí 6. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Giải trò chơi ô chữ về sự chuyển thể Bài 30 trang 91 sgk Vật lí 6

Giải trí ô chữ về sự chuyển thể bài 30 trang 91 sgk Vật lí 6
Giải trò chơi ô chữ về sự chuyển thể Bài 30 trang 91 sgk vật lí 6

Hàng ngang

1. Tên gọi sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng (8 ô).

2. Tên gọi sự chuyển từ thể lỏng sang thể khí (hay hơi) (6 ô).

3. Một số yếu tố tác động đến tốc độ bay hơi (3 ô).

4. Việc ta phải làm để kiểm tra các dự đoán (9 ô).

5. Một yếu tố nữa tác động đến tốc độ bay hơi (9 ô).

6. Tên gọi sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn (7 ô)

7. Từ dùng để chỉ sự nhanh chậm (5 ô).

Hàng dọc

Hãy diễn tả nội dung của từ trong các ô hàng dọc được tô đậm.

Trả lời:

Các từ hàng ngang:

1. Tên gọi sự chuyển thể từ thể rắn sang thể lỏng: Nóng chảy

2. Tên gọi của sự chuyển từ thể lỏng sang thể khí (hay hơi): Bay hơi

3. Một yếu tố tác động đến tốc độ bay hơi: Gió

4. Việc ta phải làm để kiểm tra các dự đoán: Thí nghiệm

5. Một yếu tố nữa tác động đến tốc độ bay hơi: Mặt thoáng

6. Tên gọi sự chuyển thể từ thể lỏng sang thể rắn: Đông đặc

7. Từ dùng để chỉ sự nhanh chậm: Tốc độ

⇒ Từ hàng dọc dùng để chỉ tốc độ nóng lạnh: Nhiệt độ.


Câu trước:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk vật lí lớp 6 với bài Giải trò chơi ô chữ về sự chuyển thể Bài 30 trang 91 sgk Vật lí 6!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com