Ôn tập phần hình học: Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 127 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn giải Bài Ôn tập phần hình học, sách giáo khoa Toán 6 tập một. Nội dung bài giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 127 sgk Toán 6 tập 1 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần hình học có trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 6.


I. Các hình

Điểm

Đường thẳng

Tia

Đoạn thẳng

Trung điểm của một đoạn thẳng

II. Các tính chất

– Trong ba điểm thẳng hàng có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

– Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt.

– Mỗi điểm trên đường thẳng là gốc chung của hai tia đối nhau.

– Nếu điểm M nằm giữa hai điểm $A$ và $B$ thì $AM + MB = AB.$

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 127 sgk toán 6 tập 1. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


III. Câu hỏi và bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần hình học kèm bài giải chi tiết bài 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 127 sgk Toán 6 tập 1 của bài Ôn tập phần hình học cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Ôn tập phần hình học: Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 127 sgk toán 6 tập 1
Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 127 sgk toán 6 tập 1

1. Giải bài 1 trang 127 sgk Toán 6 tập 1

Đoạn thẳng $AB$ là gì?

Bài giải:

Đoạn thẳng AB là hình gồm điểm A, điểm B và tất cả các điểm nằm giữa $A$ và $B$.


2. Giải bài 2 trang 127 sgk Toán 6 tập 1

Cho ba điểm $A, B, C$ không thẳng hàng. Vẽ đường thẳng $AB$, tia $AC$, đoạn thẳng $BC$, điểm $M$ nằm giữa $B$ và $C$.

Bài giải:

Ta có hình vẽ:


3. Giải bài 3 trang 127 sgk Toán 6 tập 1

a) Đánh dấu hai điểm $M, N$. Vẽ đường thẳng $a$ và đường thẳng $xy$ cắt nhau tại $M$ và đều không đi qua $N$. Vẽ điểm $A$ khác $M$ trên tia $My.$

b) Xác định điểm $S$ trên đường thẳng a sao cho $S, A, N$ thẳng hàng. Trong trường hợp đường thẳng $AN$ song song với đường thẳng $a$ thì có vẽ được điểm $S$ không? Vì sao?

Bài giải:

a) Ta có hình vẽ:

Nếu $AN$ song song với đường thẳng $a$ thì không vẽ được điểm $S$ vì hai đường thẳng song song không có điểm chung.

b) Hình vẽ minh họa:


4. Giải bài 4 trang 127 sgk Toán 6 tập 1

Vẽ bốn đường thẳng phân biệt. Đặt tên cho các giao điểm (nếu có).

Bài giải:

Có 3 trường hợp cần vẽ như sau:

– TH 1: 4 đường thẳng cắt nhau.

– TH 2: 4 đường thẳng song song

– TH 3: 1 đường thẳng cắt 3 đường thẳng


5. Giải bài 5 trang 127 sgk Toán 6 tập 1

Cho ba điểm thẳng hàng $A, B, C$ sao cho $B$ nằm giữa $A$ và $C$. Làm thế nào để chỉ đo hai lần, mà biết được độ dài của cả ba đoạn thẳng $AB, BC, CA$? Hãy nêu các cách làm khác nhau.

Bài giải:

Ta có hình vẽ:

Vì B nằm giữa $A, C ⇒ AB + BC = AC.$

Chỉ đo 2 lần, ta có 3 cách sau để xác định độ dài $AB, BC, AC.$

– Cách 1: Đo độ dài hai đoạn thẳng $AB$ và $BC$ $⇒ AC = AB + BC.$

– Cách 2: Đo độ dài hai đoạn thẳng $AB$ và $AC$ $⇒ BC = AC – AB.$

– Cách 3: Đo độ dài hai đoạn thẳng $BC$ và $AC$ $⇒ AB = AC – BC.$


6. Giải bài 6 trang 127 sgk Toán 6 tập 1

Cho đoạn thẳng $AB$ dài $6cm$. Trên tia $AB$ lấy điểm $M$ sao cho $AM = 3cm.$

a) Điểm $M$ có nằm giữa hai điểm $A$ và $B$ hay không? Vì sao?

b) So sánh $AM$ và $MB.$

c) $M$ có là trung điểm của $AB$ không?

Bài giải:

Ta có hình vẽ:

a) Trên tia $AB$ có $M, B$ mà $AM = 3cm < AB = 6cm$

⇒ điểm $M$ nằm giữa hai điểm $A$ và $B.$

b) Vì $M$ nằm giữa $A$ và $B$

$⇒ AM + MB = AB$

$⇒ MB = AB – AM = 6 – 3 = 3cm.$

Ta thấy $AM = 3cm = MB.$

Vậy $AM = MB.$

c) Vì $M$ nằm giữa $A, B$ và $AM = MB$ (hay $M$ cách đều $AB$)

⇒ $M$ là trung điểm của đoạn thẳng $AB.$


7. Giải bài 7 trang 127 sgk Toán 6 tập 1

Cho đoạn thẳng $AB$ dài $7cm$. Vẽ trung điểm của đoạn thẳng $AB.$

Bài giải:

Ta có hình vẽ:

Gọi $M$ là trung điểm của đoạn thẳng $AB.$

$⇒ MA = MB = AB : 2 = 7:2 = 3,5 cm.$

Cách vẽ:

– Trên giấy, các bạn chấm một điểm $A$.

– Đặt vạch $0cm$ của thước trùng với điểm $A$.

– Theo cạnh thước, tìm vạch chỉ $3,5cm ; 7cm$ và đánh dấu đó là $M$ và $B$ sau đó kẻ đường thẳng từ $A$ tới $B$ là xong.


8. Giải bài 8 trang 127 sgk Toán 6 tập 1

Vẽ hai đường thẳng $xy$ và $zt$ cắt nhau tại $O$. Lấy $A$ thuộc tia $Ox, B$ thuộc tia $Ot, C$ thuộc tia $Oy, D$ thuộc tia $Oz$ sao cho $OA = OC = 3cm, OB = 2cm, OD = 2OB.$

Bài giải:

Ta có hình vẽ:

Các bước vẽ:

– Vẽ hai đường thẳng $xy$ và $zt$ cắt nhau tại $O$

– Trên đường thẳng $xy$: lấy $A$ thuộc tia $Ox$, lấy $C$ thuộc tia $Oy$ sao cho $OA = OC = 3cm$

– Trên đường thẳng $zt:$

+ Lấy $B$ thuộc tia $Ot$ sao cho $OB = 2cm.$

+ Lấy $D$ thuộc tia $Oz$ sao cho $OD = 2OB = 2.2 = 4cm.$

Vậy ta có hình vẽ cần tìm.


Bài trước:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 6 với giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 127 sgk toán 6 tập 1!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com