Ôn tập phần hình học – Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 96 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn giải Bài Ôn tập phần hình học, chương II – Góc, sách giáo khoa toán 6 tập hai. Nội dung giải bài ôn tập phần hình học: giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 96 sgk toán 6 tập 2 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần hình học có trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 6.


Lý thuyết

Trước khi đi vào giải bài ôn tập phần hình học: giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 96 sgk toán 6 tập 2, chúng ta hãy ôn lại kiến thức của các bài trước:

1. Bài §1. Nửa mặt phẳng

2. Bài §2. Góc

3. Bài §3. Số đo góc

4. Bài §4. Khi nào thì \(\widehat {xOy}\) + \(\widehat {yOz}\) = \(\widehat {xOz}\)?

5. Bài §5. Vẽ góc cho biết số đo

6. Bài §6. Tia phân giác của góc

7. Bài §7. Thực hành đo góc trên mặt đất

8. Bài §8. Đường tròn

9. Bài §9. Tam giác

Ôn tập phần hình học – Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 96 sgk toán 6 tập 2

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài ôn tập phần hình học: giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 96 sgk toán 6 tập 2. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần số học 6 kèm bài giải chi tiết bài 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 96 sgk toán 6 tập 2 của bài ôn tập phần hình học từ bài §1 Nửa mặt phẳng đến bài §9 Tam giác chương II – Góc cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 96 sgk toán 6 tập 2
Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 96 sgk toán 6 tập 2

1. Giải bài 1 trang 96 sgk Toán 6 tập 2

a) Góc là gì?

b) Góc bẹt là gì?

c) Nêu hình ảnh thực tế của góc, góc bẹt.

Bài giải:

a) Góc là hình tạo bởi hai tia chung gốc.

b) Góc bẹt là góc của hai cạnh là hai tia đối nhau.

c) Hình ảnh thực tế của góc vuông như: góc của viên gạch vuông lát nền nhà, góc bàn, góc bảng, góc quyển sách,…

Hình ảnh thực tế của góc bẹt như: quyển vở mở ra, góc tạo thành bởi kim giờ và kim phút lúc 6 giờ..


2. Giải bài 2 trang 96 sgk Toán 6 tập 2

a) Góc vuông là gì ?

b) Góc nhọn là gì?

c) Góc tù là gì ?

Bài giải:

a) Góc vuông là góc có số đo bằng 900.

b) Góc nhọn là góc nhỏ hơn góc vuông.( <900 )

c) Góc tù (gọi là x) là góc lớn hơn góc vuông nhưng nhỏ hơn góc bẹt. (900< x < 18000)


3. Giải bài 3 trang 96 sgk Toán 6 tập 2

Vẽ :

a) Hai góc phụ nhau.

b) Hai góc bù nhau.

c) Hai góc kề nhau.

Bài giải:


4. Giải bài 4 trang 96 sgk Toán 6 tập 2

Vẽ :

a) Góc \({60^0}\).

b) Góc \({135^0}\).

c) Góc vuông.

Bài giải:


5. Giải bài 5 trang 96 sgk Toán 6 tập 2

Vẽ góc xOy. Vẽ tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy. Làm thế nào để chỉ đo hai lần mà biết được số đo của cả ba góc xOy, yOz, xOz. Có mấy cách làm?

Bài giải:

Có hai cách làm:

Cách 1: Đo hai góc xOz và yOz. Tổng hai số đo này là số đo của hai góc xOy.

Cách 2: Đo góc xOy và một trong hai góc xOz, yOz. Tính hiệu hai số đo này được số đo của góc còn lại.

Gọi Oz’ là tia đối của tia Oz. Ta có: góc yOz + góc yOz’ = \({180^0}\) ; góc xOz + góc xOz’ = \({180^0}\)

Do đó: đo hai góc yOz’ và xOz’ ta suy ra được số đo hai góc yOz và xOz. Tổng số đo của hai góc yOz và xOz là số đo của góc xOy.


6. Giải bài 6 trang 96 sgk Toán 6 tập 2

Cho góc $60^0$. Vẽ tia phân giác của góc ấy.

Bài giải:

Vẽ một tia nằm giữa hai cạnh của góc sao cho tia này tạo với một cạnh của góc một là .

Giả sử \({\widehat {xOy}}\) = $60^0$. Gọi Ot là tia phân giác của góc $xOy.$

Ta có: \(\widehat {xOt} = {{\widehat {xOy}} \over 2} = {{{{60}^0}} \over 2} = {30^0}\)

– Trên một nửa mặt phẳng chứa tia Oy bờ chứa tia $Ox$ vẽ tia $Ot$ sao cho góc $xOt $= \({30^0}\)

Khi đó: $Ot$ là tia phân giác của góc $xOy.$


7. Giải bài 7 trang 96 sgk Toán 6 tập 2

Tam giác $ABC$ là gì?

Bài giải:

Tam giác ABC là hình gồm ba đoạn thẳng $AB, BC, CA$ khi $A, B, C$ không thẳng hàng.


8. Giải bài 8 trang 96 sgk Toán 6 tập 2

Vẽ đoạn thẳng $BC = 3,5 cm$. Vẽ một điểm $A$ sao cho $AB = 3 cm, AC = 2,5 cm$. Vẽ tam giác $ABC$. Đo các góc của tam giác $ABC.$

Bài giải:

Vẽ đoạn thẳng $BC = 3,5 cm$. Vẽ cung tròn $(B; 3cm)$ và cung tròn $(C;2,5 cm)$ chúng cắt nhau tại $A$. Vẽ đoạn thẳng $AB, AC$ ta được tam giác $ABC.$

Đo các góc của tam giác ABC ta được: \(\widehat A \approx {78^0};\widehat B \approx {45^0};\widehat C \approx {57^0}\).


Bài trước:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 6 với giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 96 sgk toán 6 tập 2!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com