Trả lời câu hỏi ôn tập 1 2 3 4 trang 49 sgk Toán 7 tập 2

Bài ôn tập chương IV – Biểu thức đại số, sách giáo khoa toán 7 tập hai. Nội dung trả lời câu hỏi ôn tập 1 2 3 4 trang 49 sgk toán 7 tập 2 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần đại số có trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 7.


Lý thuyết

1. Biểu thức đại số

2. Đơn thức

3. Đa thức

4. Nghiệm của đa thức một biến

5. Các dạng bài tập

Tính giá trị biểu thức.

Thu gọn đơn thức, tính tích của đơn thức.

Cộng, trừ đa thức.

Bài tập về nghiệm của đa thức một biến.

Dưới đây là Hướng dẫn trả lời câu hỏi ôn tập 1 2 3 4 trang 49 sgk toán 7 tập 2. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Câu hỏi ôn tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần đại số 7 kèm bài giải chi tiết câu hỏi ôn tập 1 2 3 4 trang 49 sgk toán 7 tập 2 của Bài ôn tập chương IV – Biểu thức đại số cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Trả lời câu 1 2 3 4 trang 49 sgk toán 7 tập 2
Trả lời câu hỏi ôn tập 1 2 3 4 trang 49 sgk toán 7 tập 2

1. Trả lời câu hỏi ôn tập 1 trang 49 sgk Toán 7 tập 2

Viết năm đơn thức của hai biến x, y trong đó x và y có bậc khác nhau.

Trả lời:

Năm đơn thức là: xy2; 3x2y; –2x2y3; x3y2; xy3; …


2. Trả lời câu hỏi ôn tập 2 trang 49 sgk Toán 7 tập 2

Thế nào là hai đơn thức đồng dạng? Cho ví dụ.

Trả lời:

Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác 0 và có cùng phần biến.

Ví dụ: –2x2y ; 3x2y ; 5x2y là các đơn thức đồng dạng, ta có thể cộng (hay trừ) các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến.


3. Trả lời câu hỏi ôn tập 3 trang 49 sgk Toán 7 tập 2

Phát biểu qui tắc cộng, trừ hai đơn thức đồng dạng.

Trả lời:

Để cộng (hay trừ) hai đơn thức đồng dạng, ta cộng (hay trừ) các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến.


4. Trả lời câu hỏi ôn tập 4 trang 49 sgk Toán 7 tập 2

Khi nào số a được gọi là nghiệm của đa thức P(x).

Trả lời:

Số a được gọi là nghiệm của đa thức P(x) khi có P(a) = 0.


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 7 với trả lời câu 1 2 3 4 trang 49 sgk toán 7 tập 2!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com