Trả lời câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bài 30 trang 89 sgk Vật lí 6

Hướng dẫn giải Bài 30 Tổng kết chương II Nhiệt học sách giáo khoa Vật lí 6. Nội dung trả lời câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bài 30 trang 89 sgk Vật lí 6 bao gồm đầy đủ lý thuyết, công thức, định luật, chuyên đề có trong SGK để giúp các em học sinh học tốt môn vật lí lớp 6.


Lý thuyết

Trước khi đi vào trả lời câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bài 30 trang 89 sgk Vật lí 6, chúng ta hãy ôn lại kiến thức của các bài trước:

1. Bài 18. Sự nở vì nhiệt của chất rắn

2. Bài 19. Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

3. Bài 20. Sự nở vì nhiệt của chất khí

4. Bài 21. Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt

5. Bài 22. Nhiệt kế – Nhiệt giai

6. Bài 23. Thực hành đo nhiệt độ

7. Bài 24. Sự nóng chảy và sự đông đặc

8. Bài 25. Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo)

9. Bài 26. Sự bay hơi và sự ngưng tụ

10. Bài 27. Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo)

12. Bài 28 & 29. Sự sôi

Dưới đây là Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bài 30 trang 89 sgk Vật lí 6. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Câu hỏi ôn tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời câu hỏi, giải bài tập vật lí 6 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bài 30 trang 89 sgk Vật lí 6 của bài 30 Tổng kết chương II Nhiệt học cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi các bạn xem dưới đây:

Trả lời câu hỏi ôn tập 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bài 30 trang 89 sgk Vật lí 6
Trả lời câu hỏi ôn tập 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bài 30 trang 89 sgk Vật lí 6

1. Trả lời câu hỏi 1 Bài 30 trang 89 sgk Vật lí 6

Thể tích của các chất thay đổi như thế nào khi nhiệt độ tăng, khi nhiệt độ giảm?

Trả lời:

– Khi nhiệt độ tăng thì thể tích các vật tăng.

– Khi nhiệt độ giảm thì thể tích các vật giảm.


2. Trả lời câu hỏi 2 Bài 30 trang 89 sgk Vật lí 6

Trong các chất rắn, lỏng, khí chất nào nở vì nhiệt nhiều nhất, chất nào nở vì nhiệt ít nhất?

Trả lời:

– Chất khí nở vì nhiệt nhiều nhất.

– Chất rắn nở vì nhiệt ít nhất.


3. Trả lời câu hỏi 3 Bài 30 trang 89 sgk Vật lí 6

Tìm một ví dụ chứng tỏ sự co dãn vì nhiệt khi bị găn trở có thể gây ra lực rất lớn?

Trả lời:

Những thanh sắt trên đường ray thường có khoảng cách vì ở ngoài trời nắng sẽ làm cho những thanh sắt nở ra, nếu không có khoảng cách thì sẽ làm cong vẹo đường ray có thể gây ra lực rất lớn.


4. Trả lời câu hỏi 4 Bài 30 trang 89 sgk Vật lí 6

Nhiệt kế hoạt động dựa trên hiện tượng nào? Hãy kể tên và nêu công dụng của các nhiệt kế thường gặp trong đời sống.

Trả lời:

Nhiệt kế hoạt động dựa vào sự nở vì nhiệt của các chất.

– Nhiệt kế y tế: Đo nhiệt độ cơ thể người.

– Nhiệt kế rượu: Đo nhiệt độ phòng Thí nghiệm.

– Nhiệt kế thuỷ ngân: Đo nhiệt độ các vật.


5. Trả lời câu hỏi 5 Bài 30 trang 89 sgk Vật lí 6

Sơ đồ tên gọi của các sự chuyển thể.

Trả lời:


6. Trả lời câu hỏi 6 Bài 30 trang 89 sgk Vật lí 6

Các chất khác nhau có nóng chảy và đông đặc ở cùng một nhiệt độ xác định không? Nhiệt độ này gọi là gì?

Trả lời:

– Các chất khác nhau không nóng chảy và đông đặc ở cùng một nhiệt độ xác định.

– Nhiệt độ này gọi là nhiệt độ nóng chảy hay đông đặc của chất rắn.


7. Trả lời câu hỏi 7 Bài 30 trang 89 sgk Vật lí 6

Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ của chất rắn có tăng không khi ta vẫn tiếp tục đun?

Trả lời:

Nhiệt độ của chất rắn trong thời gian nóng chảy không tăng khi ta vẫn tiếp tục đun.


8. Trả lời câu hỏi 8 Bài 30 trang 89 sgk Vật lí 6

Các chất lỏng có bay hơi ở cùng một nhiệt độ nhất định không? Tốc độ bay hơi của chất lỏng phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Trả lời:

– Các chất lỏng không bay hơi ở cùng một nhiệt độ xác định. Mà ở mọi nhiệt độ.

– Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào: nhiệt độ, gió và diện tích mặt thoáng.


9. Trả lời câu hỏi 9 Bài 30 trang 89 sgk Vật lí 6

Ở nhiệt độ nào thì một chất lỏng, cho dù có tiếp tục đun vẫn không tăng nhiệt độ? Sự bay hơi của chất lỏng ở nhiệt độ đó có đặc điểm gì?

Trả lời:

– Ở nhiệt độ sôi thì chát lỏng dù có tiếp tục đun vẫn không tăng nhiệt độ.

– Sự bay hơi ở nhiệt độ này có đặc điểm vừa bay hơi vào các bọt khí, vừa bay hơi trên mặt thoáng chất lỏng.


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk vật lí lớp 6 với trả lời câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bài 30 trang 89 sgk Vật lí 6!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com