Trả lời câu hỏi 1 2 3 4 5 trang 52 sgk Toán 8 tập 2

Hướng dẫn giải Bài Ôn tập chương IV – Bất phương trình bậc nhất một ẩn, sách giáo khoa toán 8 tập hai. Nội dung bài trả lời câu hỏi 1 2 3 4 5 trang 52 sgk toán 8 tập 2 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần đại số có trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 8.


Lý thuyết

1. Bài §1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

2. Bài §2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân

3. Bài §3. Bất phương trình một ẩn

4. Bài §4. Bất phương trình bậc nhất một ẩn

5. Bài §5. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

6. Một số bảng tóm tắt liên hệ giữa thứ tự và phép tính

Trả lời câu 1 2 3 4 5 trang 52 sgk toán 8 tập 2

Dưới đây là Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 2 3 4 5 trang 52 sgk toán 8 tập 2. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Câu hỏi ôn tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần đại số 8 kèm bài giải chi tiết câu hỏi 1 2 3 4 5 trang 52 sgk toán 8 tập 2 của Bài Ôn tập chương IV – Bất phương trình bậc nhất một ẩn cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi các bạn xem dưới đây:

Trả lời câu 1 2 3 4 5 trang 52 sgk toán 8 tập 2
Trả lời câu 1 2 3 4 5 trang 52 sgk toán 8 tập 2

1. Trả lời câu hỏi 1 trang 52 sgk Toán 8 tập 2

Cho ví dụ về bất đẳng thức theo từng loại có chứa dấu \(<\), \(>\), \(\leq\) và \(\geq\) ?

Trả lời:

Ví dụ về bất đẳng thức:

Bất đẳng thức có chứa dấu \(<\): \(-5<-2+2\)

Bất đẳng thức có chứa dấu \(>\): \(5>-2+2\)

Bất đẳng thức có chứa dấu \(\leq\): \(0\leq -2+2\)

Bất đẳng thức có chứa dấu \(\geq\): \(4 \geq 2+2\)


2. Trả lời câu hỏi 2 trang 52 sgk Toán 8 tập 2

Bất phương trình bậc nhất một ẩn có dạng như thế nào? Cho ví dụ?

Trả lời:

Bất phương trình bậc nhất một ẩn có dạng \(ax + b < 0 \)(hoặc \(ax + b > 0\)\(ax + b ≤ 0\)\(ax + b ≥ 0\)) trong đó a, b là hai số đã cho, \(a ≠ 0\)

Ví dụ: \(8x + 4 < 0 \)\((\)hoặc \(8x + 4 > 0, 8x + 4 ≤ 0, 8x + 4 ≥ 0)\)


3. Trả lời câu hỏi 3 trang 52 sgk Toán 8 tập 2

Hãy chỉ ra một nghiệm của bất  phương trình trong ví dụ của câu hỏi 2?

Trả lời:

Ví dụ: \(8x + 4 < 0\)

\(⇔ 8x < -4 \)

\(⇔ x < -\frac{1}{2}\)

Ví dụ -2 là một nghiệm của bất phương trình này.


4. Trả lời câu hỏi 4 trang 52 sgk Toán 8 tập 2

Phát biểu quy tắc chuyển vế để biến đổi bất phương trình? Quy tắc này dựa trên tính chất nào của thứ tự trên tập số?

Trả lời:

Quy tắc chuyển vế: Khi chuyển một hạng tử của bất phương trình từ vế này sang vế kia ta phải đổi dấu của hạng tử đó.

Quy tắc này dựa trên tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép cộng trên tập số: Khi cộng cùng một số vào cả hai vế của một bất đẳng thức ta được bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã cho.


5. Trả lời câu hỏi 5 trang 52 sgk Toán 8 tập 2

Phát biểu quy tắc nhân để biến đổi bất phương trình? Quy tắc này dựa trên tính chất nào của thứ tự trên tập số?

Trả lời:

♦ Quy tắc nhân: Khi nhân hai vế của bất phương trình với cùng một số khác 0, ta phải:

– Giữ nguyên chiều bất phương trình nếu số đó dương;

– Đổi chiều bất phương trình nếu số đó âm.

♦ Quy tắc này dựa trên tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép nhân trên tập số

– Khi nhân cả hai vế của bất đẳng thức với cùng một số dương ta được bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã cho.

– Khi nhân cả hai vế của bất đẳng thức với cùng một số âm ta được bất đẳng thức mới ngược chiều với bất đẳng thức đã cho.


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 8 với trả lời câu hỏi 1 2 3 4 5 trang 52 sgk toán 8 tập 2!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com