Trả lời câu hỏi 1 2 3 trang 25 sgk Toán 9 tập 2

Hướng dẫn giải Bài Ôn tập Chương III – Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn, sách giáo khoa toán 9 tập hai. Nội dung bài trả lời câu hỏi 1 2 3 trang 25 sgk toán 9 tập 2 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần đại số có trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 9.


Lý thuyết

1. Bài §1. Phương trình bậc nhất hai ẩn

2. Bài §2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

3. Bài §3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

4. Bài §4. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

5. Bài §5. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

6. Bài §6. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (tiếp theo)

7. Tóm tắt các kiến thức cần nhớ

Trả lời câu hỏi 1 2 3 trang 25 sgk toán 9 tập 2

Dưới đây là Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 2 3 trang 25 sgk toán 9 tập 2. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Câu hỏi ôn tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần đại số 9 kèm bài giải chi tiết câu hỏi 1 2 3 trang 25 sgk toán 9 tập 2 của Bài Ôn tập Chương III – Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi các bạn xem dưới đây:

Trả lời câu hỏi 1 2 3 trang 25 sgk toán 9 tập 2
Trả lời câu hỏi 1 2 3 trang 25 sgk toán 9 tập 2

1. Trả lời câu hỏi 1 trang 25 sgk Toán 9 tập 2

Sau khi giải hệ:

Trả lời câu hỏi Ôn tập chương 3: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn – Đại số 9

Trả lời:

Kết luận của bạn Cường là sai vì nghiệm của hệ là một cặp $(x; y)$, chứ không phải là mỗi số riêng biệt.

Phát biểu đúng: “Nghiệm duy nhất của hệ là: $(x; y) = (2; 1)$”


2. Trả lời câu hỏi 2 trang 25 sgk Toán 9 tập 2

Dựa vào minh họa hình học (xét vị trí tương đương đối của hai đường thẳng xác định bởi hai phương trình trong hệ), em hãy giải thích các kết luận sau:

Trả lời câu hỏi Ôn tập chương 3: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn – Đại số 9

Trả lời:

Ta biết tập nghiệm của phương trình $ax + by = c$ được biểu diễn bằng đường thẳng $ax + by = c$ và tập nghiệm của phương trình $a’x + b’y = c’$ được biểu diễn bằng đường thẳng $a’x + b’y = c’$.

Trả lời câu hỏi Ôn tập chương 3: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn – Đại số 9


3. Trả lời câu hỏi 3 trang 25 sgk Toán 9 tập 2

Khi giải một hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, ta biến đổi hệ phương trình đó để được một hệ phương trình đó để được một hệ phương trình mới tương đương , trong đó có một phương trình một ẩn. Có thể nói gì về số nghiệm của hệ đã cho nếu phương trình một ẩn đó:

a) Vô nghiệm?;

b) Có vô số nghiệm?

Trả lời:

a) Hệ đã cho vô nghiệm bởi vì mỗi nghiệm của hệ là nghiệm chung của hai phương trình, một phương trình vô nghiệm thì hệ không có nghiệm chung.

b) Hệ đã cho có vô số nghiệm.


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 9 với trả lời câu hỏi 1 2 3 trang 25 sgk toán 9 tập 2!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com