Trả lời câu hỏi vận dụng 1 2 Bài 30 trang 89 sgk Vật lí 6

Hướng dẫn giải Bài 30 Tổng kết chương II Nhiệt học sách giáo khoa Vật lí 6. Nội dung trả lời câu hỏi vận dụng 1 2 bài 30 trang 89 sgk Vật lí 6 bao gồm đầy đủ lý thuyết, công thức, định luật, chuyên đề có trong SGK để giúp các em học sinh học tốt môn vật lí lớp 6.


Lý thuyết

Trước khi đi vào trả lời câu hỏi vận dụng 1 2 bài 30 trang 89 sgk Vật lí 6, chúng ta hãy ôn lại kiến thức của các bài trước:

1. Bài 18. Sự nở vì nhiệt của chất rắn

2. Bài 19. Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

3. Bài 20. Sự nở vì nhiệt của chất khí

4. Bài 21. Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt

5. Bài 22. Nhiệt kế – Nhiệt giai

6. Bài 23. Thực hành đo nhiệt độ

7. Bài 24. Sự nóng chảy và sự đông đặc

8. Bài 25. Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo)

9. Bài 26. Sự bay hơi và sự ngưng tụ

10. Bài 27. Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo)

12. Bài 28 & 29. Sự sôi

Dưới đây là Hướng dẫn trả lời câu hỏi vận dụng 1 2 bài 30 trang 89 sgk Vật lí 6. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Câu hỏi vận dụng

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời câu hỏi, giải bài tập vật lí 6 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi vận dụng 1 2 bài 30 trang 89 sgk Vật lí 6 của bài 30 Tổng kết chương II Nhiệt học cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi các bạn xem dưới đây:

Trả lời câu hỏi vận dụng 1 2 bài 30 trang 89 sgk Vật lí 6
Trả lời câu hỏi vận dụng 1 2 bài 30 trang 89 sgk Vật lí 6

1. Trả lời câu hỏi vận dụng 1 bài 30 trang 89 sgk Vật lí 6

Trong các cách sắp xếp dưới đây cho các chất nở vì nhiệt từ ít tới nhiều, cách sắp xếp nào đúng?

A. Rắn – khí – lỏng

B. Lỏng – rắn – khí

C. Rắn – lỏng – khí

D. Lỏng – khí – rắn.

Trả lời:

Chọn đáp án C

Vì chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn.


2. Trả lời câu hỏi vận dụng 2 bài 30 trang 89 sgk Vật lí 6

Nhiệt kế nào trong các nhiệt kế sau đây có thể dùng để đo nhiệt độ của hơi nước đang sôi ?

A. Nhiệt kế rượu.

B. Nhiệt kế y tế.

C. Nhiệt kế thủy ngân.

D. Cả ba loại trên đều không dùng được.

Trả lời:

Chọn đáp án C.

Nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ của hơi nước đang sôi là nhiệt kế thủy ngân vì nhiệt độ sôi của thủy ngân cao hơn nhiệt độ sôi của nước.


Câu trước:

Câu tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk vật lí lớp 6 với trả lời câu hỏi vận dụng 1 2 bài 30 trang 89 sgk Vật lí 6!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com