Trả lời câu hỏi vận dụng 5 6 Bài 30 trang 91 sgk Vật lí 6

Hướng dẫn giải Bài 30 Tổng kết chương II Nhiệt học sách giáo khoa Vật lí 6. Nội dung trả lời câu hỏi vận dụng 5 6 bài 30 trang 91 sgk Vật lí 6 bao gồm đầy đủ lý thuyết, công thức, định luật, chuyên đề có trong SGK để giúp các em học sinh học tốt môn vật lí lớp 6.


Lý thuyết

Trước khi đi vào trả lời câu hỏi vận dụng 5 6 bài 30 trang 91 sgk Vật lí 6, chúng ta hãy ôn lại kiến thức của các bài trước:

1. Bài 18. Sự nở vì nhiệt của chất rắn

2. Bài 19. Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

3. Bài 20. Sự nở vì nhiệt của chất khí

4. Bài 21. Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt

5. Bài 22. Nhiệt kế – Nhiệt giai

6. Bài 23. Thực hành đo nhiệt độ

7. Bài 24. Sự nóng chảy và sự đông đặc

8. Bài 25. Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo)

9. Bài 26. Sự bay hơi và sự ngưng tụ

10. Bài 27. Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo)

12. Bài 28 & 29. Sự sôi

Dưới đây là Hướng dẫn trả lời câu hỏi vận dụng 5 6 bài 30 trang 91 sgk Vật lí 6. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Câu hỏi vận dụng

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời câu hỏi, giải bài tập vật lí 6 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi vận dụng 5 6 bài 30 trang 91 sgk Vật lí 6 của bài 30 Tổng kết chương II Nhiệt học cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi các bạn xem dưới đây:


1. Trả lời câu hỏi vận dụng 5 bài 30 trang 91 sgk Vật lí 6

An và Bình cùng luộc khoai. Khi nồi khoai bắt đầu sôi, Bình bảo An nên rút bớt củi ra, chỉ để ngọn lửa nhỏ, đủ cho nồi khoai tiếp tục sôi. An lại nói, phải tiếp tục chất thềm củi nữa, để ngọn lửa cháy thật to, vì An cho rằng, càng đun cho lửa to, thì nước luộc khoai càng nóng, như vậy khoai càng mau chín. Ý kiến nào đúng? Tại sao?

Trả lời:

Ý kiến của Bình đúng, An sai vì khi nước sôi, dù có chất thêm cửi nữa thì nhiệt độ của nước vẫn không thay đổi \(100^0C\).


2. Trả lời câu hỏi vận dụng 6 bài 30 trang 91 sgk Vật lí 6

Hình 30.3 vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của nước. Hỏi:

Trả lời câu hỏi vận dụng 5 6 bài 30 trang 91 sgk Vật lí 6

a) Các đoạn BC, DE ứng với các quá trình nào ?

b) Trong các đoạn AB, CD nước tồn tại ở những thể nào ?

Trả lời:

a) Đoạn BC ứng với quá trình nước đá đang tan (0oC).

Đoạn DE ứng với quá trình nước đang sôi (100oC).

b) Trong đoạn AB, nước tồn tại ở thể rắn.

Trong đoạn CD, nước tồn tại ở thể lỏng và thể hơi.


Câu trước:

Câu tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk vật lí lớp 6 với trả lời câu hỏi vận dụng 5 6 bài 30 trang 91 sgk Vật lí 6!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com