Trả lời câu hỏi 1 2 3 4 5 6 trang 32 33 sgk Toán 8 tập 2

Hướng dẫn giải Bài Ôn tập Chương III – Phương trình bậc nhất một ẩn, sách giáo khoa toán 8 tập hai. Nội dung bài trả lời câu hỏi 1 2 3 4 5 6 trang 32 33 sgk toán 8 tập 2 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần đại số có trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 8.


Lý thuyết

1. Bài §1. Mở đầu về phương trình

2. Bài §2. Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải

3. Bài §3. Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0

4. Bài §4. Phương trình tích

5. Bài §5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu

6. Bài §6. Giải bài toán bằng cách lập phương trình

7. Bài §7. Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp)

Dưới đây là Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 2 3 4 5 6 trang 32 33 sgk toán 8 tập 2. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Câu hỏi

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần đại số 8 kèm bài giải chi tiết câu hỏi 1 2 3 4 5 6 trang 32 33 sgk toán 8 tập 2 của Bài Ôn tập Chương III – Phương trình bậc nhất một ẩn cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi các bạn xem dưới đây:

Trả lời câu 1 2 3 4 5 6 trang 32 33 sgk toán 8 tập 2
Trả lời câu 1 2 3 4 5 6 trang 32 33 sgk toán 8 tập 2

1. Trả lời câu hỏi 1 trang 32 sgk Toán 8 tập 2

Thế nào là hai phương trình tương đương?

Trả lời:

Hai phương trình có cùng một tập nghiệm là hai phương trình tương đương.

Kí hiệu \(\Leftrightarrow \)


2. Trả lời câu hỏi 2 trang 32 sgk Toán 8 tập 2

Nhân hai vế của một phương trình với cùng một biểu thức chứa ẩn thì có thể không được phương trình tương đương. Em hãy cho một ví dụ?

Trả lời:

Ví dụ phương trình \(x+2=5\)có tập nghiệm là \(S_1=\left \{ 3 \right \}\)

Nhân hai vế của phương trình với \(x\)ta được phương trình:

\(x(x+2)=5x\)

\(\Leftrightarrow x(x+2)-5x=0\)

\(\Leftrightarrow x(x+2-5)=0\)

\(\Leftrightarrow x(x-3)=0\)

Vậy phương trình có tập nghiệm là \(S_2=\left \{ 0;3 \right \}\)

Vì \(S_1 \neq S_2\)nên hai phương trình không tương đương.


3. Trả lời câu hỏi 3 trang 32 sgk Toán 8 tập 2

Với điều kiện nào của a thì phương trình \(ax+b=0\) là một phương trình bậc nhất ?( a và b là hai hằng số)

Trả lời:

Phương trình \(ax+b=0\)là một phương trình bậc nhất (a; b là hằng số) với điều kiện \(a \neq 0\)


4. Trả lời câu hỏi 4 trang 32 sgk Toán 8 tập 2

Một phương trình bậc nhất một ẩn có mấy nghiệm. Hãy đánh dấu “x” vào ô vuông ứng với câu trả lời đúng?

Trả lời:

Một phương trình bậc nhất một ẩn luôn có một nghiệm duy nhất vì phương trình bậc nhất một ẩn phải thỏa mãn điều kiện \(a \neq 0\)


5. Trả lời câu hỏi 5 trang 33 sgk Toán 8 tập 2

Khi giải phương trình chứa ẩn ở mẫu, ta phải chú ý đến điều gì?

Trả lời:

Khi giải phương trình chứa ẩn ở mẫu, ta phải chú ý đến điều kiện xác định của phương trình.


6. Trả lời câu hỏi 6 trang 33 sgk Toán 8 tập 2

Hãy nêu các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình?

Trả lời:

Các bước giải bài toán:

– Bước 1: Lập phương trình

+ Chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số

+ Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết.

+ Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng

– Bước 2: Giải phương trình

– Bước 3: Trả lời. Kiếm tra xem trong các nghiệm của phương trình, nghiệm nào thỏa mãn điều kiện của ẩn, nghiệm nào không rồi kết luận.


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 8 với trả lời câu hỏi 1 2 3 4 5 6 trang 32 33 sgk toán 8 tập 2!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com